Д-р Александър Мясников:Рецептата за дълга младост е здравословният живот.

• Не е възможно да се бориш с възрастта, ако си с повишен холестерол, повишена захар и прекаляваш с храненето

Уважаеми читатели, в днешния брой на в. „Доктор“ Ви пред­аваме изключително любопитно и много интересно интер­вю с д-р Александър Мясников – екс-главен лекар на Кремълската болница, а сега шеф на клини­ка, където се лекува руският бизнес- и полити­чески елит. Само ще припомним, че преди няколко месеца публику­вахме неговата позиция по друга тема, която предизвика голям ин­терес. Д-р Мясников „има навика“ да развенчава митове в областта на т.нар. нови технологии В ме­дицината, като В същото Време самият той работи усилено в тази област. Разбивайки нечии илюзии, той смело и напълно обосновано излага своята позиция по съот­ветната тема. В случая става дума за т.нар. антиейдж-терапия, преведено на разбираем език – коз­метична дерматология, лечение на старостта, вкл. и със стволови клетки. Преди известно време пуб­ликувахме научна статия от чужди учени, където ясно и категорично се заявява, че не съществува на този етап никаква научна разра­ботка, нито достоверна програма за подмладяване на организма със стволови клетки.

 

–          Д-р Мясников, нека започнем с най-ивестното средство – стволовите клетки. Вървят слухове, че звездите масово се подмладяват по този начин.Как ще коментирате?

–          Вероятно звездите наистина го правят, въ­преки че официално у нас (б.р. Русия) не е разрешено използването на стволови клетки. Максимумът, за което могат да получат лицензии козметичните кли­ники – това са биологични из­следвания, включително из­вличане на стволови клетки. Но във всеки случай тяхното използване е нелегално. Но пък за такова „подмладява­не“ плащат луди пари. На практика използват основ­но, грубо казано, абортивен материал. А въобще стволовите клетки – това е утреш­ният ден на медицината. Няма да има лекарства, ще останат само ваксините и стволовите клетки. Знаете ли, когато се върнах от САЩ (д-р Мясников е практикувал там до 2002 г.), дотолкова се бях увлякъл по идеята за стволовите клетки, че се опитах да се занимавам с нея тук, защото в САЩ по това време, пък и сега, тя е абсолютно забранена. В Русия всичко току-що започ­ваше, правеха се определени изследвания, но дойде мо­мент, в който се сблъскахме с нещо интересно. То е точ­но описано от човек, близък до избора, така да се каже, в изучаването и използването на стволовите клетки. Меж­ду другото, същият този човек излежа присъда в за­твор в Унгария заради това, че ги е прилагал на хора, което там е категорично забранено. Та, ето какво ми каза този човек: „В нито една област от медицината не съм срещал толкова измамничество и измамници, както в областта на ство­ловите клетки“.

–          Има ли и някакви дру­ги уловки, освен това, че стволовите клетки у нас по принцип не са разре­шени?

–          Мен ме смущава още един момент. Това, което у нас се предлага като ство­лови клетки за подмладя­ване, е препарат, който просто се влива във вената. Съдейки по този начин на приемане и последствията, то това…съвсем не са ство­лови клетки. Ефектът – за­бележимото подмладяване на лицето и тялото, се поя­вява още на втория-третия ден. Истинските стволови клетки не могат да дейст­ват толкова бързо.

–          В такъв случай какво вкарват в тялото на паци­ентите?

–          Вероятно някакви биологичноактивни вещества. Тяхното действие продъл­жава около половин, най-мно­го една година. След това хората отново плащат ко­лосални суми, за да получат новата „доза“.

–           Д-р Мясников, използването на истински стволови клетки, а още повече на такива непозна­ти вещества, може ли да бъде опасно, например да се стигне до онкологичен процес?

–          Такива изследвания няма, защото в повечето страни от света е забра­нено използването на ство­лови клетки. Но като цяло, аз като лекар наистина поддържам тези опасения: нелегалното, необосновано използване на стволови клетки може да доведе до неконтролируем растеж на онкологичните заболя­вания.

АНТИЕЙДЖ-ТЕРАПИЯТА В АМЕРИКА НА ТОЗИ ЕТАП – ТОВА Е ХОРМОНАЛНАТА ЗАМЕСТИТЕЛНА ТЕРАПИЯ Там си инжектират т.нар. хормон на растежа – изкуствено създаден, ед­номесечен курс струва до 300 долара.

–          Отговорете тогава, след като в САЩ стволо­вите клетки са под забрана, как „спират” стареенето?

–          В Америка е на мода антиейдж-терапията в днеш­но време – това е хормонал­ната заместителна тера­пия. Те изхождат от това, че когато човек „узрее“, при него вече започва да се получава дефицит на хор­мони. Крайгълен камък при задържане на стареенето е хормонът на растежа. Те си го инжектират, защото не бива да се приема орално, във вид на таблетки. Този хормон е рекомбиниран, т.е. изкуствено създаден.

В Русия такъв метод се среща много рядко, защото един курс струва около 500 долара на месец. В Америка е до 300 долара. Това е реално работещ метод.

–          А как стоят нещата със страничните ефек­ти?

–          По този въпрос сега се водят спорове. Американска­та асоциация на ендокринолозите активно се изказва против използването на растежния хормон с цел по­дмладяване. Те са на мнение, че този хормон може да се прилага само при тези паци­енти, които имат недостиг от него – по медицински показания. Ако изработката на този хормон е потисната поради естествените про­цеси на стареене, което се случва с възрастта, то не бива да се вкарва изкуст­вено в организма, защото няма достоверни данни, че е безопасно. Другата стра­на, т.е. привържениците на антиейдж-терапията, отговарят следното: „Хора, аз съм на 50. Нима искате да чакам още 15 години, за да се потвърди безопасността на този метод? Вие може­те ли да ми докажете със сигурност, че е вредно? Не! Тогава аз ще си поставям инжекции и ще се подмла­дявам!“

–          Много хора ли се възползват от това?

–          На конференцията в Лае Вегас гуруто на това направление в медицината излезе и каза: „Мъжът след 40 трябва да приема хормон на растежа. Лекцията е приключена“. Разбира се, той се пошегува, след ко­ето направи едно по-дълго и обстойно изказване. Но по принцип той е прав. На мъжете действително този хормон им е нужен по-често. Плюс това, нерядко си ин­жектират и тестостерон веднъж в седмицата. Въпре­ки че това не са безвредни неща. Нужен е постоянен контрол от лекар. Хормо­нът на растежа допринася много – прибира корема, нараства мускулната маса, човек спи по-малко и се дви­жи повече. Но ако едва-едва прекали, предозира- тогава започват да се клатят зъби­те, нарастват скелетните кости и моментално се уве­личава захарта в кръвта.

–          Казват, че жените в Холивуд се мажат с хормонални кремове…

–          В крайна сметка в САЩ дълго време най-доброто средство както за жени­те, така и за мъжете, се смяташе хормонозаместителната терапия. Жените приемаха женския полов хормон естроген, но тъй като се знае, че той засил­ва склонността към рак на матката, заедно с него приемаха и хормона прогестерон. Външният ефект от това съчетание наистина е прекрасен: укрепват кости­те, повишава се еластич­ността на кожата, изчезва сухотата й и т.н. Жените си вървяха млади и щастли­ви. Но… до време.

Бяха проведени изслед­вания на десетки хиляди пациентки и се потвърди: жените, които се подмла­дяват по този начин, МНОГО ПО-ЧЕСТО ПОЛУЧАВАТ РАК НА ГЪРЛАТА.

Затова сега, ако меди­цински показания не го на­лагат, лекарите по никакъв начин не биха посмели да назначат на пациентките си хормонозаместителна терапия. А що се отнася до кремовете, в тях хормо­ните са малко по-различни – биоидентични. Антиейдж- обществото на лекарите препоръчват тези кремове. Но досега аз не съм срещал достоверни потвърждения, че биоидентичните хормони в кремовете са ефективни и дават резултат.

–          Д-р Мясников, моля да отговорите, има ли на този етап метод, който да е и действен, и безопасен? Вие самият какво правите, че изглеждате толкова млад?

–          Вероятно ще разоча­ровам всички, но след много години работа и изследва­ния стигнах до следния из­вод: антиейдж-терапията в много голяма степен е един истински… мит. Най- доброто антивъзрастово средство – това е здраво­словният начин на живот. Не е възможно да се бориш с възрастта, ако си с повишен холестерол, повишена захар и прекаляваш с храненето. За да изглежда нормално човек, трябва да ограничи калориите за един ден до хиляда и петстотин и да се движи минимум 40 минути на ден.

–          А с какво да се храним?

–          Практически идеална­та диета е разработена от новозеландците. Те анализи­рали всички диети по света и подбрали продуктите, в които се съдържат веще­ства, продължаващи живо­та. Това са зеленчуците, плодовете, червеното вино, чесънът, черният шоколад, бадемите и рибата. А месо­то трябва да се ограничава. По американските стан­дарти във всяка възраст се препоръчва не по-често от два пъти в седмицата. Защото има изследвания, потвърждаващи канцерогенността на месото. То повишава риска от много видове рак – на стомаха, на задстомашната жлеза и дори рак на гърдата. Като цяло, вълшебна таблетка за подмладяване няма, но съществуват изпитани и проверени средства – диета, физически натоварвания и своевременно посещаване на лекарите. Възползвайте се от тях!

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

За Lekuva.net – в-к „Доктор”

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *