Политика за поверителност и защита на личните данни

Уеб сайтът, който разглеждате, се управлява от „Глобал Хелт” ООД, ЕИК 115546223 и „Медикал Директ“ ЕООД, ЕИК 201656575 (наричани по-долу за краткост само Дружествата или Съвместните администратори).

Дружествата приемат като свой приоритет не само предоставянето на качествена услуга на своите клиенти, но и опазване поверителността на техните лични данни. Ето защо предприехме поредица от правни и технически действия, за да приведе дейността си в съответствие с новата правна уредба в областта на личните данни, която започва да се прилага с Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (накратко Регламента).

Настоящата политика за поверителност влиза в сила от 01.11.2018 г. и има за цел да Ви информира за това какви лични данни събираме в качеството ни на съвместни администратори, с каква цел, срок, какви права имате и как законодателството защитава тези права.

I. Какви лични данни събираме

Администраторите събират, използват и съхраняват различни видове лични данни на своите клиенти:

 • три имена;
 • ЕГН/ЛНЧ;
 • дата на раждане;
 • данни за контакт: адрес, телефон, e-mail;
 • данни за икономическа идентичност: банкова информация (банкови сметки, карти);
 • данни във връзка с изпълнение на сключения договор: – информация за напраната от клиента поръчка; оценка на предоставените услуги;

При използване на настоящата уеб страница е възможно да се събират данни за: IP адреси; бисквитки (cookies) информация за предпочитания, интереси, дейности, за поведението на лицето при сърфиране в страницата, информация за разглеждане на рекламите, включително и когато са поместени на чужди уебсайтове; информация за начина на достъп до уеб сайта, операционна система, онлайн идентификатори, подробности за браузъра и др.

Към сайтът lekuva.net е добавен Google Analytics код за статистически цели. Чрез същия се проследяват данни за това от къде идват посещенията на сайта, какви са демографските данни, колко време е прекарано в сайта, данни за Вашия доставчик, операционна система, вид на браузера, име на домейн, час на посещения на страницата и др. Можете да откажете използването на Вашите данни от Google Analytics посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on, която можете да изтеглите и инсталирате на използвания от Вас уеб браузър.

С използването на настоящия интернет сайт декларирате, че имате навършена възраст от 14 години. В противен случай трябва да ни бъде дадено съгласието на Вашите родители или попечители.

Администраторите са създали страница на интернет сайта си lekuva.net във Facebook. Същата ще бъде поддържана с цел реклама и на нея ще бъдат публикувани актуалните оферти. Потребителите на Facebook могат да харесват и да следват тази страница. В посочения случай ще бъдат събирани данни за последователите на страницата – посочените от тях имена. Потребителите ще могат да оставят своите коментари. В тези случаи приложение ще намерят правилата, прилагани от Facebook. Например потребителите, харасали нашата страница, както и тези, оставили своя коментар, ще бъдат видими за останалите потребители и т.н. Администраторите няма да съхранява на траен носител информация за лични данни от страницата във Facebook, тя ще се съдържа единствено в самата страница. Субектите на данни могат по всяко време да изтрият коментарите си и да преустановят следването на нашата страница, което автоматично ще доведе до прекратяване на обработването от наша страна. Следването във Facebook е доброволно и то се извършва по инициатива на потребителите.

При нежелание от Ваша страна да ни предоставите личните си данни

При отказ да предоставите личните си данни, няма да сме в състояние да сключим договор и да Ви предоставим информация и услуги, предмет на нашата дейност, нито да Ви доставим желаната от Вас стока.

II. Как събираме Вашите лични данни

Администраторите събират лични данни лично от субектите на лични данни или от родители/настойници за малолетни и непълнолетни лица чрез различни способи, като например: директна комуникация с клиента, чрез уеб страницата си, по електронна поща, по телефон.

III. Как използваме Вашите лични данни

При обработването на Вашите лични данни Администраторите и техните служители спазват стриктно следните принципи:

 • данните се обработват само при наличие на законово, договорно основание или при изрично съгласие от субекта на данните;
 • данните се обработват за конкретни цели и по начин, съвместим с тези цели;
 • данните, които се обработват, са конкретни и точни;
 • данните се обработват в обема, който е необходим за изпълнението на съответната цел;
 • данните се заличават или коригират при неточност;
 • данните се обработват за период, не по-дълъг от този, който е необходим за целта, за която са събрани.

Администраторите обработват личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващи данните, като определят целите и обема на задълженията, съгласно изискванията на Регламента и съобразявайки се с националното законодателство.

Обработващи от името на Администраторите се явяват например счетоводни къщи, доставчици на счетоводен и друг компютърен софтуер, компанията, поддържаща нашия сървър, компании за маркетинг, куриерски дружества, адвокати, чиито права и задължения, във връзка с обработването на лични данни на физически лица, са надлежно регламентирани в отделени писмени договори.

IV. Цели на обработката на лични данни

По-отношение на своите клиенти към настоящия момент Администраторите събират и обработват лични данни със следните цели:

 • За сключване и изпълнение на договор за продажба на продукт/услуга;
 • За извършване на плащане;
 • За издаване на счетоводни документи за извършеното плащане;
 • За доставяне на поръчаната стока;
 • За възстановяване на суми;
 • За контакт с Вас;
 • За целите на маркетинга и рекламата;
 • За статистически цели – само след тяхното анонимизиране.

V. Използването на личните данни за друга цел (освен първоначалната)

Дружествата декларират, че личните данни се обработват само за целите, за които първоначално са били събрани. В случай че възникне необходимост събраните данни да се обработват за друга цел, Администраторите ще направят индивидуална преценка за съвместимостта на целите за всеки един конкретен случай, както и ако е необходимо, ще потърси съгласието на своите субекти на данни в ясна и кратка форма.

VI. Основание на обработване на лични данни

 • Преддоговорни отношения, сключване и изпълнение на договор с Вас;
 • Наши законови задължения съгласно българското законодателство – например Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на предоставянето на услуги;
 • Съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните);
 • Защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие);
 • За защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги).

VII. Срок, в който ще съхраняваме Вашите лични данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни:

 • Данните по всички договорни отношения се пазят за срока на общата погасителна давност – 5 години;
 • Счетоводната-информация, свързана с договора, се съхранява в сроковете, определени от Закона за счетоводството;
 • Данните, предоставени ни за целите на директния маркетинг – до оттегляне на съгласието.
 • Данните, събирани от нашата страница – в разумен срок;
 • Данните, достъпни във Facebook страницата – до прекратяване на следването и харесването, изтриване на коментар, изтриване на самата страница или съгласно прилаганите от Facebook условия.

В случай на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуга с високо качество.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин съгласно предварително приета процедура.

VIII. Разкриване на лични данни

За да Ви предоставим желаните от Вас продукти и услуги, ние предоставяме Вашите лични данни на:

 • Дружества, извършващи куриерски услуги;
 • Банки;
 • Национална агенция по приходите, Комисия за защита на потребителите и други получатели, установени със закон;
 • Обработващи личните данни от името на Дружеството – счетоводна компания, адвокати и др.

Когато споделяме лични данни с други организации, ние изискваме от тях да съхраняват данните като предприемат максимално високи мерки за организационна и техническа безопасност, както и да не използват личните Ви данни за собствени маркетингови цели. Споделяме само минималните лични данни, които осигуряват възможност на нас и на нашите доставчици и партньори да Ви предоставяме услугите си.

С извършването на поръчка от нашия сайт Вие се съгласявате данните Ви да бъдат предоставени на дружество, извършващо куриерски услуги. Без това действия няма да сме в състояние да осигурим доставянето на желаната от Вас стока и съответно изпълнение на сключения договор.

IX. Международни трансфери на лични данни

Администраторите не извършват трансфер на Ваши лични данни извън Европейското икономическо пространство.

X. Бисквитки

За да подобри използването на своя сайт Администраторите е възможно да използват бисквитки.

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате нашия уеб сайт. Те позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания, за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга, което ни помага да Ви предоставяме съдържание, което смятаме, че ще бъде полезно и интересно за Вас.

Разгледайте Политиката за бисквитките, за да научите повече подробности.

XI. Линкове към други уеб страници

В настоящата уеб страница е възможно да се съдържат линкове до други страници и приложения на трети лица. Кликването върху тези линкове може да даде възможност на тези трети лица да съберат или споделят данни за Вас. Администраторите нямат контрол върху тези уеб страници и не са отговорни за техните политики по защита на данните. Ето защо се препоръчва да се запознавате внимателно с техните политики.

XII. Права на субектите на данни

Физическите лица, чиито лични данни се обработват, имат следните права:

 • Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.
 • Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да поискате от нас да коригираме тези лични данни.
 • Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
 • Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
 • Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната ситуация, срещу подобно обработване.
 • Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
 • Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас пред Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) – гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон: 02/91-53-525, www.cpdp.bg.
 • Право да получите информация относно договореностите между съвместните администратори: Вие имате право на достъп до условията на сключения между „Глобал Хелт“ ООД и „Медикал Директ“ ЕООД договор, в който са уредени правата, задълженията и отговорностите на дружествата като съвместни администратори. Ако желаете такъв да Ви бъде осигурен моля обърнете се към което и да е от двете дружества. Следва да имате предвид, че независимо от нашите договорености Вие можете да упражните дадените Ви от Регламента за защита на личните данни права по отношение на всеки и срещу всеки от администраторите..

Дружеството съдейства на субектите на данни при упражняването на техните права, като ги информира за тях и се стреми да удовлетвори исканията им и да им даде отговор в законоустановения срок, когато тези искания са основателни.
При затруднение да формулирате конкретното си искане можете да се обърнете към нас, за да Ви предоставим съответния формуляр с указания за попълването му.

XIII. Мерки за защита на личните данни

„Глобал Хелт” ООД и „Медикал Директ“ ЕООД предприемат технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на Вашите данни от незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване, увреждане или оповестяване. Също така в Дружествата е ограничен достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и други трети лица, които имат нужда от този достъп за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения. Тези лица са поели задължение да опазят конфиденциалността на данните Ви.

ХІV. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

В дейността си не използваме способи за автоматизирано вземане на решения и профилиране.

ХV. Право на оттегляне на съгласие

Когато обработването на личните данни се основава на предоставено от Вас съгласие /например за целите на директния маркетинг/ Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време по същия начин, по който сте ни го предоставили. Оттеглянето на съгласието има действие занапред. Всички действия по обработване, извършени въз основа на даденото от Вас съгласие преди оттеглянето му, запазват своята валидност.

XVІ. За връзка с нас

Можете да отправяте всички свои въпроси, коментари и искания във връзка с настоящата политика за поверителност и защита на личните данни, като използвате следната информация за контакти:

„Глобал Хелт” ООД
Адрес:  гр. София, п.к. 1233, район Сердика, ж.к. „Банишора“, ул. „Охрид“ № 49-51, ет. 3, ап. 10
Телефони: 0876 766 800
E-mail: globalhealth.bg@gmail.com

„Медикал Директ“ ЕООД
Адрес: гр. София, п.к. 1309, район Възраждане, бул. „Димитър Петков“ № 57, ет. 1
Телефон: 0877 904579
E-mail: medicaldirect.bg@gmail.com

Настоящата политика е приета от Управителите на „Глобал Хелт” ООД и „Медикал Директ“ ЕООД на 01.11.2018 г.
Подлежи на преглед и актуализация най-малко веднъж годишно, както и при промени в приложимото законодателство.