Д-р Йордан Йорданов: Антиоксидантите предпазват очите от болести!

  • След направено проучване е установено, че страхът от слепота е на трето място, след страха от развитие на рак и сърдечно заболяване.

Понякога наглед нищожни симптоми могат да доведат до заболяване и усложнения, които трудно се лекуват, а понякога дори могат да доведат и до загубата на зрение. Много са вредните фактори в околната среда, както и начина на хранене, на живот и заболяванията, които могат да доведат до дисбаланс между образуването и обезвреждането на свободни радикали – състояние, известно като оксидативен стрес.

Свободните радикали мо­гат да увредят клетките на организма, след като реагират с важни клетъчни структури, каквато е клетъчната ДНК или клетъчната мембрана. За да се опази от това увреждащо действие на свободните ради­кали, човешкото тяло разпола­га със защитна система от антиоксиданти. Това са молекули, които безопасно си съдействат със свободните радикали, без самите те да се превръщат в нестабилни съединения и пре­късват предизвиканата от тях верижна реакция, преди да бъ­дат увредени жизненоважните за организма молекули. В този смисъл трябва да кажа, че глутатионът е главният ендогенен антиоксидант, които изпълнява няколко важни функции.

  • Участва в глутатион-аскорбиновата совалка и неутра­лизира водородния пероксид.
  • Директно обезврежда активните кислородни форми с помощта на ензимите – глутатион пероксидаза и глутатион S-трансфераза.
  • Обезврежда ксенобиотиците – неразтворими, токсични за клетките вещества с разли­чен произход като пестициди и тежки метали.
  • Участва в ДНК синтеза, в протеиновия и простагландиновия синтез.

НАЙ-МОЩНИТЕ ЗАЩИТНИЦИ

Абсорбцията на чистия глутатион, които се предлага като хранителна добавка, е твърде ниска. Доказано е, че Н-ацетил-цистеинът и алфа-липоевата киселина са по-добрият начин за увелича­ването на глутатионовите нива в организма. В последно време бе създадена прецизна комби­нация от мощни антиоксиданти, която съдържа Н-ацетил-цистеин, Алфа-липоева киселина, Лутеин и Зеаксантин. Тази комбинация е изключително полезна при запазване здраве­то на черния и на белия дроб. НАЦ има директен антиоксидантен ефект в черния дроб, а алфа-липоевата киселина е широкоспектърен антиокси­дант, който се произвежда нор­мално в организма. Тя може да свързва редица тежки метали, които водят до образуването на свободни радикали. Знае се, че от десетилетия алфа-липоевата киселина се използва за профилактика и лечение на усложненията, причинявани от диабета, свързани с хроничния оксидативен стрес. Редица клинични проучвания показ- ват положителните ефекти на алфа-липоевата киселина при токсични чернодробни увреж­дания, както и при изчистване на оксидативния стрес и имуносупресията при онкологично болни хора. Каротеноидите лутеин и зеаксантин са основ­ни компоненти на макулния пигмент, т.нар. жълто тяло в централната част на ретината. Те предпазват зрителните клетки, като неутрализират фотохимично-образуваните свободни радикали и филтри­рат някои лъчи от светлинния спектър. Тези антиоксиданти са есенциални и се приемат само чрез храната. Говорим за зеле- нолистни зеленчуци, царевица и др. Клинични проучвания показват, че допълнителният прием на 6 до 12 мг лутеин/ зеаксантин дневно може да повиши концентрацията им в ретината и да намали увреж­дането на макулата, известно като макулна дегенерация. Всъщност това е една от ос­новните причини за загубата на зрение, която започва с настъпването на възрастта.

НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Катарактата или т.нар. перде е патологично състоя­ние, при което настъпва по­тъмняване на лещата и се нарушава зрението. В нача­лото се наблюдават проблеми при четене и шофиране, а с течение на времето става все по-трудно разпознаването на предметите.

Макулната дегенерация е патологично състояние, което включва различни заболя­вания на очите. Най-често се проявява с нарушение на централното зрение, а пери­ферното остава запазено. В ре­зултат на това се затрудняват четенето, ясното фокусиране на предмети, дори и разпозна­ването на лица, а всичко това сериозно влошава качеството на живот.

Глаукомата обединява група заболявания, при които се наблюдава увреждане на зрителния нерв, в резултат на което някои от нервните клетки загиват, а това води до отпадане на части от зрител­ното поле и до пълна загуба на зрението. В световен мащаб глаукомата е втората причина за слепота. При хората, които са на възраст над 80 години, от това заболяване страдат по 1 на всеки 10 души.

 

ВНИМАНИЕ!

Аитиоксидаитите, за които говорих по-горе, известни още като Оксибио, са тясно свърза­ни с предотвратяване на клетъчното увреж­дане, което всъщност е в основата на процесите на стареене, на раковите образувания и на много други заболявания.

Д-р Йордан ЙОРДАНОВ, специалист по очни болести

Любопитно…

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

За Lekuva.net – в-к „Доктор”

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *