Д-р Велизар Дилов: От аритмия се умира!

Понякога ни се струва, че сърцето не ни слуша! От време на време като че ли бие тежко-тежко, друг път тихо-тихо, понякога блъска в гърдите ни, а често дори ни се струва, че сякаш е спряло! Това състояние в медицината се нарича сърдечна аритмия. И няма нищо общо с това дали искаш да ти се случва, или не! Дори не се опитвай да го командваш – няма да те послуша. За тази болежка му трябва добър доктор, само с любов и много желание няма да оздравее. Статистика на сърдечните заболявания и смъртността при тях показва, че наруше­нието на ритъма на сърцето като причина е около 10-15% от всички заболявания. Ди­агностиката и лечението на болестта са в ръцете на специален раздел в кардиологията – аритмология. Заболяването води до нарушение на сърдечната функция и до сериозни усложнения от страна на други органи в човешкото тяло. Което пък довежда след себе си сериозни заболявания. За сърдечната болка, за неравномер­ния ритъм на толкова важния орган на тялото ни разговаряме с д-р Велизар Дилов, кардиолог във Военна болница – София.

–          Д-р Дилов, какво пред­ставлява аритмията?

–          При всеки удар на сър­цето има последователно съ­кращение на неговите отдели – отначало предсърдно, след това на сърдечната клапа. Съкращенията следват едно след друго на равни интервали, през равни промеждутъци от време. Аритмията е нарушение на честотата, ритмичност и последователността на тези съкращения. Нормалната сърдеч­на честота е от 65 до 100 удара в минута. Нарушеният сърдечен ритъм, както и хипертонията, спадат към най-разпростра­нените сърдечни заболявания. Доказано е, че аритмията е най-честото усложнение на високото кръвно налягане. Понякога напълно здрави хора могат в определени моменти да имат сърцебиене, както е наричана аритмията сред пациентите. Това се случва обикновено след тежък физи­чески труд или преживян силен емоционален стрес. Няма нищо общо със заболяването – само временно е, за няколко минути състояние.

–          Защо и кога се появява аритмията?

–          Както споменах, при здрави хора аритмията може да бъде провокирана от силни емоции, стрес, обилно хранене, прием на повече от нормалното на алкохол, кафе, силен чай. Сърцебиене МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДИЗВИКАНО ОТ УХАПВАНЕ ОТ НАСЕКОМИ, от някои медикаменти, като антидепресанти например, дори от тясна горна дреха. Висок риск за възникване на аритмия има при хора със захарен диабет, особено ако е съчетан с повишено телесно тегло и артериална хипертония. Сърцебиене може да се появи и при безобидни поводи, напри­мер пременструалният синд­ром нерядко се съпровожда с аритмия, болка в област на сърцето, както и с чувство, че не можеш да дишаш. Аритми­ята е чест резултат на травми или при тежка кардиологична операция.

–          Симптом на кои заболявания е?

–          Аритмията е симптом на доста сериозни заболявания. Такива са сърдечният порок, сърдечната недостатъчност, исхемичната болест на сърце­то, пролапсът на митралната клапа, миокардит. Най-често заболявания на щитовидната жлеза или разстройства на хормоналния баланс се от­криват след установяване на аритмия. Предразположеността към нарушение на сърдечния ритъм може да се предава и по наследство – от родители на деца.

–          Какво се случва при нарушаване на ритъма на сърцето ни?

–          Правилният сърдечен ритъм се регулира от специална проводяща система в сърцето. Тя се състои от специализирани клетки, които изработват и из­пращат електрически импулси, които осигуряват точния сърде­чен ритъм. Импулсът, отговорен за съкращението на сърцето, се изработва в горната част на предсърдието. Така сърцето се съкращава с честота от 60-80 удара в минута. Един импулс може да предизвика няколко сърдечни съкращения, друг, напротив, няма да доведе до съкращение. Това води до различни видове нарушения на ритъма на сърцето.

–          Кои са видовете аритмия?

–          В зависимост от това в кой отдел на сърцето възниква нарушението, аритмиите се делят на синусови, предсърдни и камерни. Според друга характеристика, спрямо броя на сърдечните съкращения, мо­жем да говорим за тахикардия и брадикардия.

–          С какво се отличава тахикардията?

–          Тахикардия е, когато чес­тотата на пулса превишава 80 удара в минута. Сърдечните съкращения могат да се уве­личават при физическо или емоционално натоварване и е НОРМАЛНА РЕАКЦИЯ НА ЗДРАВОТО СЪРЦЕ.

–          Повишаването на телесна­та температура също предиз­вика тахикардия. Смята се, че повишението на температурата с един градус води до увелича­ване на сърдечните съкращения с повече от 10 удара в минута. Тахикардията може да е симп­том на други заболявания.

–          А брадикардията?

–          Тя е състояние, при ко­ето честотата на пулса е не повече от 60 удара в минута. Среща се и при напълно здрави хора. Като правило най-често спортиста имат толкова нисък пулс. Умерената брадикардия е благоприятна за доброто кръвоснабдяване на сърцето, доколкото кръвта постъпва там между съкращенията. Тук тряб­ва да споменем и доста редкия пулс при нормална честота на сърдечните съкращения. Има и вид аритмия – пароксизъм – при която изведнъж се появява силно сърцебиене – ритмично или не, чиято честота надви­шава 150-200 удара в минута. Състоянието на такъв пациент варира от усещането за всеоб­ща слабост до бърза, внезапна загуба на съзнание. Често такъв пристъп преминава така вне­запно, както се и появява, но някои хора имат необходимост от бърза медицинска помощ.

–          Какво се случва, когато сърцето бие неравномерно?

–          Има такъв тип аритмия, при която сърцето е с постоянно нарушен ритъм. Това се случва, когато аритмията се проявява от дълго време. В такива случаи говорим за ек­страсистоли или за мъждукаща аритмия. Причина за появата на екстрасистоли се смята вегетативната дистония, както и миокардит, изпушването на много Цигари или попадането в силна стресова ситуация. Поня­кога екстрасистоли се появяват без видима причина. При здрав човек те могат да достигнат до 1500 броя и да не се налага ле­чение. При мъждукаща аритмия – един от най-разпространените видове сърцебиене – се губи възможността за синхронна работа на сърцето. В резултат на това има хаотични съкраще­ния. Такъв тип аритмия е много специфична за сънната апнея – спиране на дишането по време на сън. При аритмиите, които са характерни с бърза смяна на честотата на сърдечния ритъм или рязко забавяне, работата на цялото сърце се нарушава съществено, НАМАЛЯВА ОБЕМЪТ НА КРЪВТА, която отива в аортата. В такива случаи човек има необходи­мост от медицинска помощ, защото тези състояния могат да бъдат опасни за живота.

–          Кои са симптомите на заболяването?

–          Основните симптоми са усещане за липсващи удари на сърцето, много бързо или твър­де бавно сърцебиене. Също така слабост, лесна умора, както и болка в сърдечната област. Аритмията може да е самостоятелно заболяване, но и симптом на други болести. Някои аритмии преминават от само себе си, е времето изчезват. Но ако една аритмия продължава няколко часа без прекъсване или има и усложне­ния, трябва да се потърси лекар кардиолог. Дори и да премине бързо, заболелият трябва да бъде прегледан от специалист. Повторното, следващото на­рушение на сърдечния ритъм може да се появи ненадейно и понякога има трагичен край. Казано по-простичко – от нея се умира!

–          Какво е лечението?

–          Ако аритмията се развива като усложнение на друго за­боляване, тя може да премине след лекуването на основното заболяване. Но винаги се на­лага прием на антиаритмични медикаменти. Когато аритмията е самостоятелно заболяване, лекарствата, нормализиращи сърдечния ритъм, са основният лечебен метод. При аритмия, която не се повлиява от ме­дикаменти, се налага поста­вянето на кардиостимулатор, пейсмейкър, който успява да регулира сърдечния ритъм. Всеки заболял и с чести прис­тъпи на аритмия трябва да се научи да ги контролира, да ги предвижда. Например при повишена слънчева актив­ност, така наречените магнитни бури, е необходимо да спазва предписанията на лекаря си и непременно да не забравя да взема лекарствата си. За­помнете: всеки опит за самолечение на аритмия е опасен за живота! Методът, начинът, по който ще се проведе ле­чението на заболелия, трябва да бъде избран от специалист въз основа на вида и степента на нарушението, причините за появата на аритмията и след като се направят всички необ­ходими изследвания!

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

За Lekuva.net – в-к „Доктор”

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *