Предотвратяване на инциденти

Превантивни мерки за предотвратяване на инциденти, например противопожарна защита, безопасност в гаража, на работното място и в градината