Доц. Д-р Стефан Денчев: 70 % от смъртните случаи се дължат на сърдечни заболявания!

Ранната диагностика е много важна, за да се избегнат усложнения като инфаркт, инсулт, сърдечна недостатъч­ност, атеросклероза. Изпреварваща обаче трябва да бъде профи­лактиката на сърдечно­съдовите заболявания. Необходимо е да водим здравословен начин на живот, включващ все­кидневно движение. За болестите на сърцето ни разказа доц. д-р Сте­фан Веселинов Денчев, ръководител на Кли­ника по кардиология в Александровска болница – София, специалист по инвазивна кардиология, електрофизиология и интракоронарен ултраз­вук.

–          Доц. Денчев, кажете нещо повече за Кли­никата по кардиология, която ръководите.

–          Клиниката ни е една от първите центрове, които започнаха да извършват лечение на острите миокардни инфаркти с първична коронарна интервенция която е задължителен стандарт в днешно вре­ме за лечение на това много сериозно забо­ляване. Извършваме и диагностика на мозъчно-съдови и бъбречни заболявания. Покриваме целия спектър от заболявания, като тежка, рефрактерна на лечение хипертония, сърдечна недостатъчност, коронарна и миокардна па тология, включително и лечение на ритъмни нарушения. При пациентите, които имат необ­ходимост, се извършва и имплантиране на електростимулатори.

–          Какъв е процен­тът на сърдечните заболявания!

–          Изключително ви­сок! Според статисти­чески данни близо 70% от смъртните случаи за една година се дължат на различни сърдечно­съдови заболявания. Во­деща е исхемичната бо­лест на сърцето, а още повече са инсултите. За съжаление и сърдечносъ­довите заболявания се „подмладиха“ и вече не са приоритет на въз­растните хора.

–          Какви са методите за диагностика кардиологията?

–          Старите лекари са казвали – КОЙТО РАЗПИТВА ДОБРЕ, ДИАГНОСТИРА ДОБРЕ. От пациентите си научаваме за оплакванията им – какви са по характер, при какви условия се появяват – в покой или при натовар­ване, имат ли връзка с храненето. Важно е да се знае дали пациентът провежда в момента някакво лечение и с какви медикаменти, има ли сърдечни заболявания в семейството по кръв­на линия и др. Основен метод е електрокардиограмата, тя ни дава важна информация за моментното състояние на пациента. Следва ехо кардиографията, изключително важен метод в кардиологията, която дава възможност за установяване на струк­турни и функционални промени на различните части на сърцето. Мно­го са новостите при диагностиката на сър­дечните заболявания. Трябва да се знае обаче, че тези методи е нужно да се провеждат само от висококвалифицира­ни специалисти.

–          Как да опазим сърцето си?

–          Ранната диагности­ка е много важна, за да се избегнат усложнения като инфаркт, инсулт, сърдечна недостатъч­ност, атеросклероза. Изпреварваща обаче трябва да бъде профи­лактиката на сърдечно­съдовите заболявания. Необходимо е да водим здравословен начин на живот, включващ все­кидневно движение, да намалим солта, да избягваме тлъстите меса и колбаси.В определени млечни продукти има много и некачествени мазнини. Тютюнопуше­нето, дори пасивното много ни вреди!

–          Какво представлява атеросклерозата?

–          Атеросклерозата е многофакторно и многолико заболяване, изразя­ващо се в натрупване на масти в артериалната стена под формата на плаки с последващо въз­паление, като е възможно запушване на съда от съсирек – тромб – и загиване на подлежащи­те тъкани.

–          Кои са най-чести­те й прояви?

–          Това са исхемична­та болест на сърцето включително стабилна и нестабилна стенокардия, остър миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, артериална хи­пертония, аневризми, хронична артериална недостатъчност на крайниците, мезентериална тромбоза, която се изразява в запушване на артериите, кръвоснабдяващи червата.

–          Как да я разпознаем?

–          Започва още в дет­ска възраст с продъл­жителен „тих“ период. При фамилните хиперлипидемии се изявява около 20-агтга година. Можем да я разпознаем по наличието на мастни натрупвания по клепачи и сухожилия или изслед­ването на мастен про­фил при профилактични прегледи, както и при пациенти със затлъстяване, артериална хипертония, захарен диабет тип 1 и 2.

–          Кои са първите й симптоми?

–          Когато поразява различни участъци симптомите й се различават. Има гръдна болка при засягане на коронарните артерии, болка в мускулите на прасеца при засягане на артериите на долните крайници. НАЙ-ЧЕСТИ СА ГЛАВОБОЛИЕТО и нарушенията в па­метта при засягане на мозъчните артерии. При засягане на мезентериалните артерии и коремната аорта се появява коремна болка.

–          Има ли възраст заболяването?

–          При 3-годишни деца са установявани маст­ни петна по аортата, които към 8-та година могат да обхванат и коронарните артерии. Затлъстяването в дет­ска възраст е свързано с висок риск от развитие на артериална хиперто­ния, захарен диабет и атеросклероза. Имаме пациенти, мъже под 30 години, с остър миокарден инфаркт. 17-годишен младеж беше полу­чил миокарден инфаркт при къпане в студена вода.

–          Каква е връзката на атеросклерозата с метаболитния синдром?

–          Метаболитният синдром е пряко свързан с атеросклерозата заради мастите, които са причина за стесняването на кръвоносни те съдове. Синдромът включва затлъстява не, нарушена обмяна на мастите и кръвната захар, артериална хипертония. Тези фактори ускоряват изявата на ранна атеросклероза.

–          Кои са методи те за диагностика на този синдром?

–          Основно това е мас­тен профил, както и Доплер изследване на съдовете на шията. При него се измерва съотно­шението на дебелината на отделните слоеве в стената на артериите. Лечението на мета болитния синдром не приоритет само на кардиолозите, но и на ендокринолозите.

–          Какво е значението на холестерола за прогресиране на атеросклерозата?

–          Проведени са множе­ство проучвания, които показват, че високите нива на холестерол са от първостепенно зна­чение за развитието на заболяването. Остана­лите рискови фактори – артериална хипертония, тютюнопушене, висока кръвна захар – допри­насят за увреждането на най-вътрешния слой от съдовата стена и улесняват отлагането на мастите.

–          Каква е прогнозата на заболял с повишени нива на холестерол, гтиглицериди, липиди?

–          Такива болни са с висок риск от ранна атеросклероза и свърза­ните с нея заболявания. Промяната на начина на живот намалява риска. Например физическа активност, ХОДЕНЕ ПОНЕ 2 КМ ДНЕВНО или минимум 30 мин., или други разширени дейности, свързани с движение, редукция на теглото с т.нар. сре­диземноморска диета, която се състои от прием на повече пло­дове, зеленчуци, риба, маслини, зехтин.

–          Има ли новости в лечението?

–          Нови са показани­ята за лечението на заболяването, а сред­ствата са статини и здравословен начин на живот. У нас не се прилагат достатъчно както заради липса на информираност, така и поради нежелание от страна на пациенти­те.

–          Какво представляват статините?

–          Статините конкурентно потискат, инхибират ензима,свързан с образуването на холестерол в черния дроб. Те са средството, което значително допринесе за намалението на чес­тотата на острите ми­окардни инфаркти. Има тенденция статини да се предписват профи­лактично при пациенти, при които съществуват някои допълнителни ри­скови фактори, като по този начин честотата на бъдещи сърдечносъдови усложнения може да се намали значително. При липса на стра­нични явления се налага непрекъснато приемане на статини за добър лечебен ефект.

–          Как може да се подмине болестта?

–          Редукция на тегло­то при затлъстява­не, контролиране на стреса, достатъчна физическа активност. Изключителна про­филактика най-вече на хипертониците!

Всяка сряда от 14 до 18 ч. в Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Александровска“ се извършват безплатни консултации на болни със сърдечносъдови заболявания. Пациентите с хронични заболявания е желателно да носят медицинска документация, свързана със заболява­нето (епикризи, резултати от всички направени изследвания, данни за проведена терапия). Тел. за записване: 02/9230 467 (8 – 16 ч.)

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

За Lekuva.net – в-к „Доктор”

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *