Д-р Мария Мухина: „Златна игла” топи от 4 до 10 кг. на месец!

Дори бръчките по лицето се изглаждат от иглотерапията, казва експертът.

Иглотерапията се е появила в Китай преди повече от 2 хилядолетия. Древните лекари смятали, че за доброто самочувствие отговаря правилната циркулация в организма на енергията Ци и за да я подобрят, в биологичноактивните точки „набождали“ остри бамбукови пръчици. С годините съвременната медицина постигна голям напредък в лечението на много заболявания; но до пълното разрешаване на някои проблеми със здравето своята роля изиграва уникалната по същността си иглотерапия. Иглорефлексотерапията е проверена от времето комплексна оздравителна методика, която помага да се повиши имунитетът, да се подпомогне нервната система, да се стабилизира артериалното налягане, да се нормализира кръвообращението в органите и тъканите, да се повишат адаптационните възможности на организма и неговият Жизнен тонус. Всичко това се постига без медикаменти. Иглотерапията отключва тези здравословни механизми, които са ни генно заложени от природата. За възможностите на съвременната иглотерапия, при какви здравословни проблеми помага разказва д-р Мария Мухина, рефлексотерапевт от Клиника по иглотерапия.

–          Д-р Мухина, какво разболява съвременния човек?

На първо място бих споменала стреса. По данни на статистиката 50% от жителите на го­лемите градове посто­янно живеят в стресо­ви ситуации. Нервната система на съвременния човек е претоварена не толкова от забързания начин на живот, колко­то от огромния поток информация, който го залива всекидневно от радио, телевизия, ин­тернет, рекламни пана, от звуците и шума около нас.

–          Защо е опасен хро­ничният стрес?

Хроническият, про­дължителният стрес повишава стресовия хор­мон, адреналина, кой­то може да ни докара ударно стесняване на периферните кръвонос­ни съдове и тахикардия, рязко увеличаване на честотата на сърдеч­ните съкращения. Такива опасни съчетания

ПРЕТОВАРВАТ СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА НИ СИСТЕМА и могат да доведат до хипертонични кризи, да предизвикат инсулт или инфаркт. Хроническият стрес разрушава човеш­кия имунитет и го прави беззащитен пред инфекциите, пред алергични и за съжаление и онкологични заболявания.

–          Как иглотерапията помага?

Както се знае, стре­сът е рефлекс, отговор на заболелия ни органи­зъм. Затова най-ефек­тивен метод се оказа рефлексният – продъл­жителното влияние върху акупунктурните точки на ушната мида. Рефлексогенната сти­мулация позволява да се неутрализира стресът за сметка на огромно­то количество импулси, които достигат до мо­зъка, като увеличават синтеза на ендорфина, познат като хормон на щастието. За да се ук­репи нервната система и да се повиши неговата стресоустойчивост, се провежда курс на иглотерапия върху биологичноактивните точки на тялото и насищане с кислород чрез озонотерапия.

–          Може ли терапия­та да помогне влечени­ето на никотиновата зависимост?

Всяка химическа за­висимост е заболяване на рецепторите, с кои­то се свързва вещество­то. Такива химически опиати са алкохолът, различните видове дро­га, медикаменти. При такива зависимости иглотерапията има своя успех. При пушачите обаче нямаме отделни рецептори, които пряко се свързват с приемането на никотиновата киселина.

–          Как възниква забо­ляването на рецепто­рите при никотиновата зависимост?

Дозата на никотина предизвиква пренасищане. С времето рецеп­торите привикват да работят във „временен“ режим на това пренасищане. Когато пушачът реши да спре цигарите, при него

НАСТЪПВА РЯЗКА ПРОМЯНА В ОРГАНИЗМА МУ

Всяка клетка се включва в борба за полу­чаване на още и повече никотинова киселина. В хипоталамуса проти­ча мощна вегетатив­на реакция. Тя може да се прояви с главоболие, слюноотделяне, раздра­знителност. Има и па­циенти, при които се нарушава сърдечният ритъм, което поставя организма в опасност.

–          С какво може да помогне иглотерапията при пушачите?

Терапията успява да свали силната по­требност от поема­не на следваща доза никотин, помага да се преодолее синдромът на отказването. Така мозъкът не „осъзнава“ какво е загубил и по-леко се приспособява към липсата на никотин. Иглотерапията не само спомага да се откажат по-лесно цигарите, но и „блокира“ повишения апетит, който може да се появи. Никотиновата зависимост изисква 1-3 сеанса иглотерапия. При по-закоравели пушачи е необходимо да се израбо­ти програма от няколко сеанса за по-лесното излизане от потреб­ността от никотин.

–          При кои други про­блеми може да се прила­га иглотерапията?

С възрастта на­шата кожа губи своята еластичност, тонуса си. Смята се, че един­ственият възможен ме­тод за решаването на тези проблеми едва ли не е само пластичната операция. Мисля, че акупунктурният лифтинг, както го наричам аз, е много по-щадящ и не толкова травматичен за подобряване състоя­нието на кожата.

–          В какво се състои процедурата?

Това е въздействие с помощта на специални игли върху биологично- активните точки на ли­цето. В резултат орга­низмът сам започва да изработва съединителнотъканни структури, които опъват кожата, и е налице бърз ефект. В основата на този ме­тод се търси реакцията на кожата, на нейната подкожна мастна съединителна тъкан, чрез рефлексогенно въздействие. Няколко се­анса повдигат овала на лицето, премахват двойната брадичка. Па­циентките

ВИДИМО СЕ ПОДМЛАДЯВАТ С ПОНЕ 5-10 ГОДИНИ

От голямо значение е и това, че по-дълго време се запазва ефектът от тази процедура в срав­нение с използването на ботокс.

–          Възможно ли е справяне с излишните килограми?

За съжаление те не са само естетически проблем. Не е толкова страшно, че започваме да си купуваме по-голям размер дрехи, страшно­то е как тези килограми се отразяват на здра­вето ни. Не напразно затлъстяването се на­рича „нежен убиец“. При него има повишен риск от сърдечносъдови и он­кологични заболявания, хормонални нарушения и такива на половите органи.

–          Как помага игло­терапията в този слу­чай?

На ушната мида се намират акупунктурни точки, непосредстве­но свързани с центъра на апетита в главния мозък. Ако тези точки се стимулират, човек престава да преяжда и по-лесно се справя с излишните килограми. Този метод е наречен от мен „Златна игла“ и се основава на продъл­жителното въздейст­вие над акупунктурните точки, които отговарят за обмяната на веще­ствата и хранителното ни поведение. Смятам, че това е най-ефективният физиологичен метод от нехирургическите за борба със затлъстява­нето.

–          С какво този ме­тод се различава от китайската иглотерапия?

При традиционната акупунктура е прието да се стимулира поот­делно всяка точка. Аз смятам, че това трябва да се прави чрез въз­действие на определена група точки, които да се свързват чрез специални игли. Така между тях се създава акупунктурен канал, който едновре­менно стимулира съот­ветните рефлексогенни зони, регулира апетита, повишава обмяната на веществата. Ефектът от такова групово въз­действие е много по- силен, по-бърз. „Златна игла“ позволява сваляне­то на 4 до 10 кг на месец. При това – което е много важно – не е наложител­но рязко да се понижава калорийността на хра­ната ни, което води до непрекъснато чувство на глад.

За Lekuva.net – в-к „Доктор”

Научете как действа акупунктурата за отслабване:

Вижте още как всъщност действа акупунктурата на тялото ни:

Оценете статията
Оценка 5 от 1 гласували

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

От първия до “Д-р Мария Мухина: „Златна игла” топи от 4 до 10 кг. на месец!

  1. Pingback: Как да разкараме двойната брадичка?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.