20 медицински новости за болестите на гърба и кръста

Има ли смисъл да се снимаме на рентген? Какво помага при счупване заради остеопороза? Дискова херния, лумбаго, износване на прешлените, чести схващания – познати са на почти всички ни. Предлагаме ви последните новости в световната медицина за здрав гръб и кръст без болки.

Какви са фактите:

Много голям процент от хората страдат перио­дично от болки в гърба. При всеки шести това се превръща в хронично заболяване. Лекарите отдавна обясняват, че движението е най-доброто средство за профилактика и лечение на пробле­мите в кръста. Но липсата на време, болките, а и понякога мързелът често са по-силни. Това води до увеличаване броя на засегнатите, като дори има пациенти в детска възраст. Болките в гърба са наистина много разпростра­нени. Освен това нараства групата на тези, които страдат от сериозни болести като остеопороза, ревматизъм или тумори. Те всички имат нужда от помощ – щадяща алтернативна терапия, програми за профилактика и в някои случаи специални, високоефикасни медикаменти. Това е предизвикателство за лекари, биолози, фармацевти и техници. Нерядко те разобли­чават дългогодишни догми като остарели. Ще ви представим най-важните резултати от последните изследвания.

Диагностика – методи за оценка на симптомите

1. Нови прегледи без вред­ни лъчения. Австрийски учени са развили метод, при който нов уред прави трииз­мерно заснемане на гръбнач­ния стълб без натоварващо­то действие на рентгеновите лъчи. След това с помощта на специален компютърен соф­туер данните се преобразуват в ЗD-картина на монитора. Всичко трае една минута и дава прецизен резултат. От­клоненията могат бързо и безопасно да бъдат откри­вани. Уредът е подвижен и затова особено подходящ за изследвания в училища и в предприятия, за да се устано­вят проблемите навреме.

2. Няма голяма полза от ядрено-магнитния ре­зонанс (ЯМР). Досега се правеха рентгенови снимки и ЯМР на гърба като стан­дартна диагностика при ортопедите. Според ново американско изследване това не е от особена полза. Изследвани са 1800 паци­енти в продължение на една година – по отношение на болки, подвижност, качество на живот, психическо здраве, съобщавани от пациентите подобрения и преценка на терапията. Не са установе­ни предимства на терапия, започнала с ЯМР или рент­ген. Английски лекари също съобщават, че при нормални болки в гърба не се постигат по-добри резултати, ако се направят образни изследва­ния. Много лекари ги правят по-скоро за успокоение на пациента и за по-голяма си­гурност за себе си. За пациен­тите, въпреки облъчването, рентгеновите снимки просто се. смятат за задължителни за добро лечение.

Причини – какво натоварва гръбнака

3. Телевизията пречи. Проблемите с гръбначния стълб са широко разпространени още във възрастта от 11 до 17 години. Според последните изследвания, те заедно с главоболието и корем­ните болки водят списъка на оплакванията при младежите. 24% от децата в тази възрастова група ходят на лекар поне веднъж годишно заради болки в гърба. Най-честите причини – лош мускулен статус и погрешен начин на движение и на седене. Най-често от. болки в гърба се оплакват деца, които много гледат телевизия или седят пред компютъра. При повече от два часа на ден гледане на те­левизия рискът значително се увеличава. Най-доброто средство срещу болките е дви­жението – колкото по-рано, толкова по-добре. Болките обаче пречат на децата да се движат и се получава омагьосан кръг.

4. Дори леката анорексия уврежда кос­тите. Тя ги прави чупливи. Поради недоста­тъчното хранене на организма липсват калций, протеини и други важни хранителни веще­ства. Уврежданията започват още в началната фаза на анорексията. С едно ново изследване се установява, че костната структура се про­меня, преди още измерванията на костната плътност да могат да го установят. Около 1% от младите момичета страдат от болестта. По­следиците за скелета се проявяват най-вече след климактериума като остеопороза. Само навременното лечение може да предотврати счупвания на прешлени и кости. Затова е важно да знаем рисковете. Ако сме имали смущения в храненето преди, трябва да проверяваме със­тоянието на костите си. Обикновено хората търсят физически причини за болките в гърба. Но те могат да имат и психи­чески произход. За хората с проблеми в гърба са типични високите амбиции, желанието да постигнат много, пренебрегването на предупредителните сигнали на тялото. Затова сега в лечението на хроничните болки внимание се обръща на разтоварващите техники, терапията на биологическата обратна връзка и психоте­рапията. Те дават на пациентите стратегии на действие и така противостоят на чувството на “ безпомощност пред болките.

Медикаменти

5. Ново лекарство нама­лява усещането за болка. В САЩ одобриха за продажба ново лекарство срещу ревматечната болест фибромиалгия, свързана с болки в мускулите на скелета. Съдържа вещество­то милнаципрам, досега при­лагано като антидепресант. То влияе върху нивото на хормоните серотонин и норадреналин и понижава усещането за болка. Представено е и в Ев­ропа за одобрение.

6. Алтернативи при бо­лестта на Бехтерев. От нея страда всеки 20-и пациент с болки в гърба. Това е възпа­ление, което може да доведе до схващане на гръбначния стълб. Към стандартната те­рапия спадат нестероидни антиревматични лекарства като ибупрофен, които обаче невинаги се понасят добре. Като алтернатива сега се предлага веществото еторикоксиб, за да се спре напредващото увреж­дане на костите и ставите.

7. Канабисът успокоява ишиаса. Травми на „нервус ишиадикус“ могат да доведат до хронични болки в нерва. С медикаменти не се постига много в тези случаи. Болезне­но е и при най-малкия допир. Нови вещества, извлечени от канабис, в бъдеще трябва да спрат възпали­телните ре­акции без странични­те психични ефекти.

продължение…

  • сп. „Здравен журнал”

 

 

 

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *