Д-р Валя Вълкова: Страховете се раждат от психотравми в детството

Д-р Валя Вълкова е клини­чен психолог, консултант-психотерапевт. Пре­минала е сертифи­цирани обучения по когнитивно-поведенческа психотерапия, психодрама, семейна терапия, детска психотерапия, регресион на терапия, индивидуален терапевтичен процес, психоаналитично разбиране за травмата вследствие преживяно насилие и др. Поканихме д-р Вълкова да отговори на няколко читателски въпроса.

–          Д-р Вълкова кои са най-често срещаните фобии у нас?

Намираме се в период на икономическа и духовна криза и е напълно нормално нивото на тревожност да бъде повишено. Проучвания показват, че 10% от населението страда от различни видове фобии, като най-популярни са: социална фо­бия (страх от публична изява, запознанства с нови хора…) авиофобия (страх от лете не със самолет), агорафобия (страх от открито пространство), акрофобия (страх от височини), клаустрофобия (срах от тесни пространства) и други специфични фобии. В по следните години се наблюдава увеличаване броя на хората, страдащи от кардиофобия, което е обяснимо, вземайки предвид статистиката, спо­ред която сме първи по брой на сърдечносъдовите заболявания и инфаркти,

–          Какво е характерно за фобиите?

Почти 2/3 от хората се страхуват от определено нещо и това е толкова нормал­но. Именно страхът е този, който ни предпазва, благодарение на който сме успели да се съхраним. Децата в най-ранна детска възраст при появата на непознат човек се крият при мама и тати. Този инстинкт за съхранение ни помага да се предпазим от опасности. Раз­ликата при фобиите е, че този страх е ирационален, ПАТОЛОГИЧЕН СИЛЕН СТРАХ КЪМ СПЕЦИФИЧЕН ОБЕКТ, определена дейност и специфични обстоятелства, които не представляват никаква реална заплаха или опасност за живота на човек.

–          Кои са най-невероятните фобии?

Известни са над 400 вида фобии и всяка една сама по себе си е невероятна. За хората, страдащи от определена фо­бия, няма повече или по-малко страшна или невероятна. Тях­ната фобия е най-страшна.

–          Откъде се появява този неконтролируем страх?

-Съществуват много теории относно „първоизточника“ на фобиите, но това; което се знае със сигурност, е, че причината е вследствие на психотравма. Според някои теории страхът се разглежда като пренесени от детство­то психични травми, които са забравени и са изтласкани в подсъзнанието. Децата в най-ранна детска възраст не могат да облекат в смисъл и значение нещата, които им се случват поради незрялост в нервната система.

–          Какво представлява со­циалната фобия и колко често се среща?

Социалната фобия е една от най-често срещаните. Хо­рата, страдащи от тази фо­бия, изпитват ужас, панически страх да се появяват на пуб­лични места, да разговарят с авторитети. За тях тези ситуации са изключително болезнени. Това ги кара да се изолират и да избягват общуването, да се затварят в себе си и да се чувстват непълноценни, което от своя страна потвърждава техните най-големи страхове – хората ги смятат за студени, его- центрични и така се оказват в един порочен кръг.

–          Може ли наистина да се преодолее този вид фобия и как?

Успеваемостта в лечени­ето на фобиите като цяло е около 90%, което категорич­но показва, че те са лечими. Най-ефективните терапии, доказали безспорно високи ре­зултати в лечението на фобии, са когнитивно-поведенческата терапия, хипнотерапията и регресионната терапия.

ОСНОВНИЯТ ТЕРАПЕВТИЧЕН МЕХАНИЗЪМ е конфронтация с травмира- щото събитие, поведенчески експеримент, който се провеж­да задължително в присъствие на терапевт и чрез който се постига промяна в интензите­та на страха и неговото пълно изчезване.

–          Кои хора развиват социални фобии? Каква е причината?

Още през ембрионалното развитие бебето си създава някаква представа за света като цяло. Този процес продъл­жава и в детството. На база житейски опит, семеен стил на поведение, липса на доста­тъчно любов… Всичко това формира когнитивна схема, която е деструктивна. Пред­ставата за света и за хората е враждебна: „Светът е ужасно място“. „Хората са лоши“. „Аз съм пълен глупак, с нищо не се справям, винаги се провалям…“ Вследствие на тези ирационал- ни вярвания тревожността е висока и обикновено тези хора се изолират, защото имат ниска самооценка. В най-голя­ма степен семейството има „заслуга“ за това критично отношение към света и към самите себе си, но в основата е липсата на любов!

–          Може ли фобията да се приравни към страха?

фобията е вид страх, но разликата е в това, че е ирационален страх. При нея човек губи контрол, без да има реална заплаха за живота му. Понякога силният пристъп може да го.„парализира“. За страха можем да кажем, че ни предупреждава за съществу­ваща реална опасност и него в голяма степен можем да го контролираме.

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

За Lekuva.net – в-к „Доктор”

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *