Всичко за науката фармакология!

Витан Влахов е професор по фармакология, председател на научното дружество по клинична фар­макология и терапия, зам. председател на БЧК, президент на Българската планинска спасителна служба – е човек ориентиран ясно към един здравословен начин на живот. Занимава се активно с клинично изпитване на нови лекарства.

-          С какво точно се занимава фармакологията?

Фармакологията е дисциплина, която се занима­ва с действието на лекарствените средства вър­ху здравия и болния човек с оглед оптималното им използване като лекарство в живота. Т.е. фар- маколгията се занимава основно с действието на биологично активните вещества в лекарствата и тя трябва да се разграничава от фармацията, която е съвсем различна област и се занимава с изготвяне, производство и химично характери­зиране на лекарствени средства. Фармаколозите в България, особено в клиничната фармакология, са предимно лекари. Създаването на лекарстве­ни средства минава през няколко етапа – екс­периментален етап, експериментална фармако­логия, клиничен етап – доказване в клиниката на болни хора действието на тези лекарствени средства и с производство съгласно съвремен­ните високи изисквания, отговарящи на т.нар. Добра Производствена Практика (GMP), където основно се наместват фармацевтите.

-          Как оценявате развитието на фармацевтич­ният пазар в България?

В последните 10 години пазарът в България изоб­що не е малък. Но българският пазар има някои особености, които са малко странни. Например странен е броят на вносителите на лекарства на едро, които са стотици, над 600 – докато в голе­мите страни те са десетки. Странен е и броят на аптеките в България, които са над 4000.

-          Кой инвестира в клиничната фармакология в България?

Клиничната фармакология има два различни аспекта. Едното е изпитване на лекарствени средства. Тук тази дейност се спонсорира от големите фармацефтични фирми, които са за­интересовани – български и чуждестранни. Ние сме глобализирани вече много за въвеждане на лекарствени средства в ЕС с наши изследвания. Другият аспект е рационалното използване в клиниката, т.е. намиране на точното място на всяко лекарство.

-          Много от фармацевтичните компании спо­делят, че един от основните проблеми е, че едни лекарства се заместват с други (еднакви активно действащи вещества, но с различни търговски наименования). Ще се промени ли това с влизането ни в ЕС?

Това няма да разреши този проблем по някакъв начин. Това е една тенденция, която съществува в цял свят – дали да се използва международно­то непатентно название, с което се обозначава активно действащото вещество, или търговско­то название, което е дала фирмата и което фир­мата рекламира.

Оригиналният препарат е първият – негови са качествата, негови са приоритетите, които са установени. Когато изтекат патентните права, други фирми правят същия препарат на по нис­ка цена. Защо? Защото не го изследват наново. В цената на оригиналния препарат са включени огромните разходи по създаването. Когато се прави аналог на оригиналния препарат, дока­зал своите качества, дали той е добър, дали е точен аналог, това нещо решават специалистите, за което има строго фиксирани изследвания и изисквания. Има комисия към Министерство на здравеопазването, която определя, дали даден препарат отговаря изцяло на оригиналния. Ние сме правили стотици изпитвания на генерични препарати и действително тяхното качество по нищо не отстъпва на оригинала.

-          „Няма нищо по-скъпо от лекува­нето с недействащи лекарства”

Понякога в България се спекулира с препарати с много ниска цена и се оказва, че невинаги от­говарят на декларираните качества. Тук вече потребителят е ощетен, защото няма нищо по- скъпо от лекуването с недействащи лекарства, колкото и евтини да са те. Това ще се промени с влизането ни в ЕС.

-          В България има предимно генерични произ­водители. Отстъпват ли на големите между­народни компании?

Има български препарати които, са много ка­чествени. Но на един свободен пазар няма огра­ничения. И международните производители, с абсолютно гарантирано качество на продуктите, безспорно са в България. Те обикновено са и малко по-скъпи.

Напоследък големите български фармацевтич­ни фирми държат на всяка цена да имат мно­го качествени изследвания. Сега се работи не само с големите западни фирми, но и с големите български фирми, които без колебание правят сложни, изцяло отговарящи на европейските изисквания проучвания за техните препарати. Такива са Актавис, такава е Софарма. Техните из­следвания не отстъпват на тези, които се правят в големите международни компании, например Хексал, Рациофарм и всички други.

 

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.


ТОВА ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ


Публикувано в категории: Още интервюта с известни експерти

Автор

Няма коментари »

Напишете коментар


Още по темата

Супербактериите са по-опасни от рака!

Бактериите, които не се поддават на лечение с антибиотици, към 2050 година ще убиват десет пъти повече хора в сравнение със сега. Болестите, причинени от тях, ще са по-смъртоносни от рака!

Билколечението е наука

Билколечението е както изкуство, така и наука, която обединява в себе си вековните традиции и съвременните методи за проучвания и анализи.

Лекарства, които се приготвят от даровете на океана

Още в древния Египет е било известно, че от дребните рибки — тетрадони — може да се приготви лекарство против епи­лепсия и против други заболявания.

Вижте тези трима лекари, за които няма граници в името медицината

Трима доктори от миналото, подложили се на налудничави експерименти в името на медицинския прогрес

Най-малката британска абитуриентка е с размери на тригодишно дете

Момичето е родено със скелетна дисплазия, която обрича едно дете никога да не порасне и да остане джудже.

Учени: Подмладяването е възможно!

Австралийски и американски учени съобщиха за препарат, който спира стареенето на мускулните клетки и дори ги подмладява.

Тиганите с незалепващо покритие ви разболяват!

Тиганите с незалепващо покритие може би са причината за резкия скок в новооткритите случаи на диабет. Дали това е така? Хипотезата е, че това покритие съдържа твърде много съединения на флуора.

Да умреш от смях: това наистина е възможно!

Прието е да се мисли, че смехът подобрява състоянието на болния човек. Учени от университета в Бирмингам и екип от Оксфорд са изследвали богата информация за въздействието на смеха по медицински архиви, считано от 1946 година до днес.

Старците от 21-и век стават все по-здрави

Днешните дълголетници притежават все по-бистър ум в сравнение с връстниците си отпреди 10-20 години.
Здравето на най-възрастните хора постоянно се подобрява благодарение на напредъка на медицината.

Среброто ще спаси човечеството от супермикробите!

Малки дози сребро, добавени към антибиотиците, усилват действието им хиляда пъти. Това откритие връща надеждата на медицината, че ще може да се справи с т.н. супермикроби.

Да заменим ли кравето масло с маргарин?

Усмихвай се често – живей дълго!

Мащабно изследване на холандски специалисти по психично здраве установи, че мъжете, които са оп­тимисти по натура, уми­рат от сърдечно-съдови заболявания значително по-рядко от мъжете песимисти.