БОДИЛАКС – хранителна добавка срещу запек и излишни килограми

Страхът от рака е неоснователен!

От рака не могат да ни спасят нито многото пари,  нито дори най-чистият планински въздух! Причината за този страх обаче, е в неосведомеността. Много хора не знаят, че 80% от онкологичните заболявания могат да се излекуват напълно.

Някой беше казал, ме по-страшно от бо­лестта е страхът от нея. В редакцията получихме писмо от наша читателка от Варна, която споделя, че изпитва неистов страх, направо ужас, че и тя може да заболее от рак. Толкова много се пише и говори за тази коварна болест, че в един момент ме прикова истински страх: ако ме хване и мен? Кажете ми това нормално ли е? Нямам никакви основания, здрава съм, но изпитвам ужас! Моля, помогнете ми със съвет“, призовава ни тя.

Няма нищо по-нормално от това да се стра­хуваме от рака. Той остава едно от най-страшните заболявания на съвременността. Нито един специалист все още, въпреки многото и различни открития в медицината, не може да отговори на въпроса защо човек заболява от рак. Сигурно защото причините са много – лоша екология, наследственост и редица още причини. Други учени предполагат, че онкологичните заболявания възникват заради особеностите на характера и вътрешното равновесие. С други думи – страхът поражда болестта. Но веднага ще отбележим, че това не е еднозначно. В ника­къв случай не можем да хвърлим цялата „вина“ върху страха.

Ще се опитаме с помощта на нашите кон­султанти и чужди специалисти да обясним на читателите ни защо този страх е излишен и няма да помогне. Както и защо се появява все пак, а при някои достига размерите на истинска смазваща фобия, както е при нашата читател­ка. И така:

ЗАЩО ТОЛКОВА МНОГО НИ ПЛАШИ ДУМИЧКАТА „РАК”?

Ракът е опасен с това, че в ранния му стадии не се проя­вяват забележими признаци на неразположение или някакви нарушения. От рака се стра­хуват всички, защото от тази болест не могат да ни спасят нито високото материално положение, нито дори добрата екология. Много жени възпри­емат диагнозата като присъда, смятайки заболяването за не­излечимо. Причината за страха обаче е в неосведомеността. Специалистите определят ня­колко вида рак, някои от които се развиват стремително, но 80 на сто от онкологичните заболявания се поддават на ле­чение. След лечението,можете да живеете пълноценен живот в продължение на много години, и то без рецидиви.

ДО КАКВО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ СТРАХЪТ ОТ ОНКОЛОГИЧНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ?

Жените, които се страхуват, че рано или късно и на тях ще открият рак, не ходят на лекар. Това е едно от най-опасните по­следствия от психологическите проблеми – същата тази фобия и неистов страх от това какво ще чуят като отидат на преглед и им изкажат съмнение за рак.

Повечето тумо­ри се развиват в продължение на няколко ме­сеца. А ранна­та диагностика дава всички шансове за пълно излеку­ване. Ако напри­мер ви открият рак на млеч­ната жлеза в 1-11 стадий, не­пременно ще има успешен резултат – в €0-90 на сто от случаите се стига до пълно излекува­не. Дори и в по-напреднал стадий пак има шансове, макар и вече намалени – например в III стадий на болестта те са равни на 35-45%. Само тревожните сигнали могат да принудят жената да се из­следва. Но ракът затова го на­ричаме коварен и непрекъснато го повтаряме, защото симпто­мите му трудно се появяват в началния му стадий.

КАК ДА ПРЕДОТВРАТИМ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ ТЛАСЪК КЪМ ТОВА ЗАБОЛЯВАНЕ?

Някои силни притеснения и преживявания – например дълбока обида от някога или за нещо – това може да е една от причините за възникване на заболяването. За пациент­ките, преживели вече такова заболяване, е характерна една личностна черта – става дума за жестокостта, да, точно така – за жестокост. Не е нужно, скъпи дами, да разделяте света на черно и бяло, да разчертавате всичко по квадрати, да давате на всичко и на всички около себе си категорични оценки.

Болестта може да се про­вокира и от загуба на любим човек. Постоянните стресо­ве в работата също могат да изиграят своята роля. За да не боледувате, трябва да се научите да мислите различно, по друг начин. По-малко се при­теснявайте, по-безболезнено го преживявайте, дори и да става дума за рак.

КАК ДА СЕ ПРЕНАСТРОИМ ТАКА, ЧЕ ДА HЕ ИЗПИТВАМЕ УЖАС ОТ ТОВА, КОЕТО МОЖЕ ДА НИ СЕ СЛУЧИ ?

За да се предпазите от заболяването, е нужно да започнете да живеете в друг психологически климат. Обсъж­дайте душевните си проблеми с някой близък или приятел, не ги трупайте в себе си. Важно е да усвоите техниката на взаимо­действие и общуване с другите хора. Жените, които не са спо­собни да прощават, не могат да изградят продължителни и пълноценни отношения. Нау­чете се да изразявате своите проблеми с думи, които да не засегнат и огорчат любимия човек. Известният американски учен Джералд Джамполски е разработил методика за пси­хологическо излекуване. Тя по­мага на пациентите, прекарали операция. В своите разработки той съветва всички да не се стесняват да се обръщат за помощ.

КАК ДА СИ СЪЗДАДЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТ ?

Да си създадете психоло­гически комфорт означава да заобичате себе си. Любовта към самия себе си се заражда от умението да уважаваш свое­то тяло, да го разбираш и да го слушаш. Нужно е непременно да поддържате тялото си в добра форма. От това зависи отношението ви към хората и към вътрешното ви състояние. Тези девойки; които се занима­ват със спорт, се чувстват по-добре по една проста причина – те притежават по-голям запас от енергия. Създаването на физически комфорт се изразява например в избора на рокля, която харесвате. Не е нужно да купувате вещи, ръководейки се от мисълта, че ви подхождат, или че роклята просто ви става. За нормална работа на орга­ните е важно да получавате положителна информация. За целта избягвайте криминал­ните предавания и филми на ужасите, както и криминалните новини.

МОЖЕМ ЛИ ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ СТРАХА?

За да се освободите от страха, ще ви помогне животът такъв, какъвто е днес и сега – а не какво е било в миналото и какво ще става за в бъдеще. Необходимо е да цените всеки миг. Опитайте се да забравите всички грешки, обиди, разо­чарования, миналото вече е минало и толкова. За много хора мисълта за бъдещето е мисъл само за лошо. Но защо се плашите предварително? Основният враг на жените, особено по пътя им към здра­вословен начин на живот, е отношението към реалността, което ги плаши. Да се избавиш от страха – това е да постигнеш мир в душата си. А мир в душа­та означава едно – здраве.

Не се отнасяйте към себе си като към болен! За постига­нето на вътрешно равновесие ще ви помогне отговорност­та за собствения ви живот. Необходимо е по-често да анализирате житейските ситу­ации и най-вече – да вземате правилните решения.

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

За Lekuva.net – в-к „Доктор”

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *