Стволовите клетки от пъпната връв на бебетата лекуват повече от 80 заболявания!

• Много семейни двойки вече съхраняват важните клетки при раждане. Само за последната година и половина те са стотици

Все повече български семей­ства започ­ват да съхраняват стволови клетки, извлечени от пъпната връв на ново­родено. Това стана ясно на проведената на 11 февруари лекция в безплат­ното Общинско училище за бъдещи родители в Плов­див. Лекторите Бистра Ваклинова и Деяна Йордано­ва от Медицински център „Афроди­та“ информираха, че интересът към тази услуга непре­къснато нараства и че всеки месец сключват по 30 нови договора с родилки от София, Варна и Пловдив. Стволовите клет­ки са „основните“ клетки, които имат способнос­тта да възстано­вят функциите на кръвната, имун­ната, сърдечната система и органи­те в човешкото тяло. Това научиха бъдещите родите­ли, посетили поредния безплатен урок. А също и това, че чрез т.нар. резерв­ни части съвре­менната медицина лекува успешно повече от 80 заболя­вания.

НАЙ-БЕЗОПАСНО И ЕФЕКТИВНО СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ СЕ ИЗОЛИРАТ ОТ ТОКУ-ЩО ОТРЯЗАНАТА ПЪПНА ВРЪВ НА НОВОРОДЕНОТО

 Кръвта от пъпната връв съдържа два вида стволови клетки – хемопоетични и мезенхимни. Всички знаем, че обикнове­но пъпната връв и плацен­тата се изхвърлят като отпадък, а те съдържат клетки, които са като „тухли и строителен ма­териал“ при изгражда­нето на човешки органи. Вземането на стволови клетки се извършва след раждането, като медицин­ски специалист извлича от пъпната връв и от плацентата материал. И това става напълно без­болезнено и безопасно за майката и детето. След това този материал се поставя в контейнер и се изпраща в център „Хел Кеър“ във Великобритания, където се съхранява в спе­циални лаборатории.

СЪХРАНЯВАНЕТО НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ СЕ ПРЕВРЪЩА В ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ, СЕМЕЙСТВО, БЛИЗКИ И РОДНИНИ

Това са думи на д-р Роджър Дейнти, които лекторът Бистра Ва- клинова цитира пред бъдещите майки, за да разберат и да се убедят

в същественото значение на съхраняване на ство­лови клетки. Д-р Дейн­ти е изнесъл лекция по темата на наскоро про­веден научен симпозиум от Медицински център „Афродита“, съвместно с „фючър Хелт“. Самият проф. Роджър Дейнти е изпълнителен директор на „фючър Хелт“, Нотинзам, Анелия, и професор по молекулярна биология и биохимия в Медицинския университет в Нотингам. През 2011 г. е получил приз от кралицата на Англия за принос и заслуги в об­ластта на научноизследо­вателската дейност.

От изнесените лекции стана ясно, че потенци­алът на тези клетки е огромен, защото те се използват за лечение на рак, детска церебрална парализа, мултипленна склероза, диабет, травми на гръбначния мозък, хро­нични фистули, инфаркт на миокарда, мозъчен ин­султ, сърдечна недоста­тъчност и много др.

Стволовите клетки от пъпната връв пре­възхождат стволовите клетки от костния мозък, защото са 100% съвмес­тими за детето и до 80% за родителите, братята и сестрите.

Акушер-гинеколозите от „Майчин дом” са обучени как да съхраняват безценната кръв

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

За Lekuva.net – в-к „Доктор”

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *