Нека Ви помогнем да намерите продукт, който ще реши проблема Ви!

Учените установиха, че свръхупотребата на калций не намалява риска от счупвания

Употребата на дневната нор­ма калций има жизненоважно зна­чение за поддържане здравето на костите. Но не се препоръчва да се приема повече от нормалното, за­щото това няма да понижи риска от счупвания, нито ще предотвра­ти развитието на остеопороза в по-напреднала възраст.

Така се твърди в ново изслед­ване.

С възрастта хората губят калций, което повишава риска от счупвания или развитие на осте­опороза, особено сред жените. Затова години наред вече се об­съжда въпросът дали е нужно да се увеличи употребата на калций, за да се компенсира неговата загуба. Но все още не съществува единно мнение. Може би затова в различ­ните страни се посочват различ­ни показатели, т.е. диапазонът е много широк относно препо­ръчвания прием на допълнителен калций. Става дума за хората над 50 години най-вече. Например днес

Великобритания предлага като норма 700 мг, Скандинавия – 800 мг, а САЩ -1200 мг.

За да проучат взаимовръзката между продължителния прием на калций и рисковете от счупвания, авторите разгледали данните от мащабно шведско изследване, проведено през 1987 г. В него взели участие повече от 61 433 жени, ро­дени в периода 1914-1948 г. 5022 от тях участвали в тясна подгрупа за изследването. Всички участнички били наблюдавани 19 години.

НАЙ-МАЛКО РИСКУВАТ ЖЕНИТЕ, ПРИЕМАЩИ 750 МГ

КАЛЦИЙ НА ДЕН В хода на наблюдението при 14 738 (24%) от жените се случило първото счупване; при 3871 (6%) се случило първо счупване на бе­дрото; при 20 на сто от жените от подгрупата била открита остеопороза.

С помощта на анкети изсле­дователите проучили начина на хранене и менюто на участнич­ките в изследването. Както и употребата на калций от тях, вкл. различните добавки и поли- витамини. Жените предоставили информация за своята менопауза. Както и това дали са използвали заместителна хормонална те­рапия през този период. И не на последно място – пушат ли, спор­туват ли, извършват ли някаква друга физическа дейност, какво образование имат.

Изследването показало, че най-малък риск от счупвания се отбелязва при жените, употребя­ващи 750 мг калций на ден. Но по принцип рискът не намалява ако те с времето увеличат употребата на калций.

Авторите на изследването стигнали до извода, че ниското ниво на употреба на калций (по малко от 700 мг на ден) може да увеличи риска от счупване и раз­витие на остеопороза. Обаче не съществува никаква необходимост от употреба свръхнормата.

Материалът е от в-к „Доктор”

 

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *