амлодипин

АМЛЕСА / AMLESSA

АМЛЕСА съдържа активните компоненти периндоприл и амлодипин, които понижават високото артериално налягане и го поддържат

ПРИАМЛО / PRIAMLO

ПРИАМЛО е комбинация от два активни компонента с въздействие върху повишено кръвно налягане и коронарна...

КАРАМЛО / CARAMLO

КАРАМЛО е комбинация от две активни съставки, с чиято помощ се контролира повишеното кръвно налягане.

ЛУКСТАНОР / LUXTANOR

ЛУКСТАНОР се назначава на пациенти с високо артериално налягане. Представлява комбинация от активните съставки амлодипин...

ТЕНОКС / TENOX

ТЕНОКС е медикамент, прилаган при лечението на високо артериално налягане и стенокардия, включително стенокардия на...

ЛИПЕРТАНС / LIPERTANCE

ЛИПЕРТАНС е комбинация от три лекарствени компонента: аторвастатин, периндоприл аргинин и амлодипин. Медикаментът се прилага...

ТРИПЛИКСАМ  /  TRIPLIXAM

ТРИПЛИКСАМ е комбиниран продукт от три активни компонента за лечение на хипертония. Препоръчва се на...

ЕКСФОРДЖ НСТ / EXFORGE HCT

ЕКСФОРДЖ НСТ е медикамент за контрол върху артериалното налягане. Съдържа три активни компонента - амлодипин,...

НОРВАСК / NORVASC

НОРВАСК е медикамент от групата калциеви антагонисти. Предназначен е за лечение на състояния, свързани с...

АТОРДАПИН / ATORDAPIN

АТОРДАПИН е комбиниран лекарствен продукт с активни компоненти амлодипин и аторвастатин.

АМЛОВАСК / AMLOVASK

АМЛОВАСК е калциев антагонист – медикамент за лечение на хипертония, стенокардия с болки в гръдната...

ПРЕСТАРИУМ КО СТАРТ / PRESTARIUM CO START

ПРЕСТАРИУМ КО СТАРТ е комбиниран лекарствен продукт за хипертоници. Съдържа активните съставки периндоприл и амлодипин