Нека Ви помогнем да намерите продукт, който ще реши проблема Ви!

Три стъпки за борба с артрита

Настоящият метод на самопомощ е избавил хиляди стра­дащи от артрит хора от изпъл­нения с болка и неудобства жи­вот. Защото в основата му стои едно неопровержимо правило: никой не е по-загрижен за собст­веното ви здраве от самите вас – нито лекарят ви, нито се­мейството, нито приятелите ви.

 борба с артрита, артрит, заболяване на костите, болка в ставите, остеоартрит

Както мнозина пациенти вече знаят, подробното запознаване с проблема и съществуващите възможности за лечение са ог­ромна стъпка към подобрението. Наличието на хронично за­боляване не означава непременно, че то трябва да предопреде­ля живота ви. Съществуват начини за облекчаване и намалява­не на последиците от него и болшинството от тях са напълно ясни и не особено трудни, след като веднъж ги осъзнаете.

1.      Опознайте проблема си

Колкото повече знаете за даден проблем, толкова по-лесно ще можете да го разрешите. А колкото по-добре сте запознати с артрита, толкова по-успешно ще се преборите с него. Това не е изключително дълбоко прозрение, но за сметка на това е много въздействащо.  Бол­ката ли е най-тревожният симптом, който изпитвате? Ако е така, колко силна е тя? Кога е по-изразена – сутрин или по-къс­но през деня? Отговаряйки на тези и на подобни въпроси, вие ще успеете да разработите ефективна програма за борба с ар­трита, пригодена към индивидуалните ви нужди.

2.      Поставете си дългосрочна цел

Най-вероятно искате отново да се заемете с ваша любима дей­ност, която артритът ви е отнел, например разходка по плажа или игра с децата и внуците. Най-добрите цели са конкретните и точно формулираните като например „Искам да извървя един километър без болки в коляното“. По-лесно е да се мо­тивирате за постигането на конкретни, отколкото на неясни стремежи, както и да прецените след това дали сте ги постигна­ли. Поставянето на точна цел ще ви даде необходимата моти­вация да започнете своята програма за борба с артрита.

3.      Изберете стратегия

Щом целта вече е определена, имате нужда от стратегия за лече­ние, с помощта на която да я постигнете. Безспорно наличните терапевтични методи са достатъчно много. Хората са пресите­ни и объркани от морето от информация, с което трябва да се преборят – книги, интернет страници, телевизионни предава­ния за новостите в лечението. Искате ли да премахнете артритната болка в коляното? Ако е така, използвайте няколко метода като свалянето на килограми, физическите упражнения или противовъзпалителните медикаменти. Смятате ли да се изба­вите от товара върху коленете си като отслабнете с 10 килогра­ма? Бихте могли да започнете да се лишавате от калоричните пълномаслени десерти и сирена, да се захванете с тренировъчна програма, да намалите количеството на приеманата храна или да си носите нискокалоричен обяд на работа, вместо да се хра­ните навън. А може и да комбинирате няколко подхода в една цялостна стратегия.

Нито една важна цел не може да бъде постигната за един ден или без усилия. Ефективната стратегия за борба с артрита изисква много труд и дори жертви (например да се лишите от онези съблазнителни десерти), но накрая резултатите ще оп­равдаят всичките ви усилия.

 

Научните изследвания сочат:

Болните от артрит паци­енти, които имат активно отношение към състояние­то си, по-малко се оплакват от болка, нуждаят се от по-малко посещения при ле­каря и се радват на по-пълноценен живот. В едно неотдавнашно изследване на участници в програма за самопомощ при артрит при преминалите курса па­циенти болката е намаляла с почти 20%, а броят на ле­карските визити – с 40% в сравнение с тези, които не са участвали. Благоприят­ният ефект от програмата е продължил 4 години.

 

Знаете ли, че:

Артритът не е едно-единствено заболяване, а на практика об­хваща 127 различни болестни състояния. Някои със сигурност познавате, като остеоартрит, ревматоиден артрит и подагра, но съществуват и по-редки форми като псориатичен артрит. Въпреки че много от тези над 100 заболявания имат коренно различни причини и симптоми, всички те прите­жават една обща характеристика: при тях се наблюдава възпа­ление на ставите. Всъщност наименованието „артрит“ произ­хожда от гръцките думи arthron(„става“) и itis(„възпаление“).

 

 

 

Какво представлява артритът?

 

 

 

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *