Невродермит (атопичен дермит, атопична екзема, ендогенна екзема)

Оплаквания

Хронично, повърхностно, причиняващо силен сърбеж възпаление на кожата с различно проти­чане и различни клинични признаци:

 • екзема на кърмачето (млечен струпей): някъде към третия месец от живота на детето се по­явява зачервяване, образуване на мехурчета и залющване по бузите, на лицето и по кожата на главата
 • атопичен дермит при юноши и възрастни: най- често симетрични кожни явления по лицето, тила, лактите, задколянните вдлъбнатини, характеризиращи се със суха, зачервена, удебе­лена, залющена и напукана кожа; силен сърбеж и пигментиране

Причини

Топната причина за заболяването не е известна. Обикновено нерводермитът започва още в кърмаческа възраст. При четири от пет деца съ­ществува шансът заболяването да се „изчисти“ след пубертета. Очевидно пациентите с невро­дермит притежават определена личностна структура, с която реагират на душевни нато­варвания. Болестта се проявява периодично особено при емоционално натоварени ситуации. Последните изследвания сочат, че определени хранителни продукти – особено млечните про­дукти, яйчният белтък, цитрусовите плодове – могат да предизвикат зачервяване и сърбеж. Но в повечето медицински книги се оспорва да има някаква връзка между хранителните продукти и невродермита.

Тласък за проява на заболяването могат да да­дат и други фактори като екстремни темпера­турни колебания, облекло от вълна и коприна, определени масла и мазнини или алергизиращи химикали. Баните в сладки води могат да вло­шат протичането на болестта, докато баните в морска вода не се отразяват отрицателно.

Риск от заболяване

Атопичният дермит е едно много често среща­но заболяване, което засяга предимно кърмаче­тата и децата. То се проявява при хора, които лично или членове на семейството им страдат от сенна хрема, астма или конюнктивит на алергична основа.

Възможни последици и усложнения

Типичен за невродермита е силният, появяващ се на фази сърбеж, който принуждава към раз­чесване на кожата. Последиците в повечето слу­чаи са тежки увреждания на кожата и опасност от допълнително инфектиране на засегнатите места.

Заболяването много обременява засегнатите и техните семейства. Децата страдат обикнове­но през нощта от силния сърбеж. Налагащите се в тези случаи действия за намазване и успо­кояване могат да нарушат съжителството на цялото семейство. И тъй като емоционалният стрес влошава оплакванията и дори може да ги предизвика по мнението на някои лекари, често възниква един омагьосан кръг, който в еднаква степен засяга кожата и психиката.

Понякога родителите несъзнателно могат да поддържат невродермита на своите деца: ин­тензивното отдаване по време на пристъпите на болестта децата могат да възприемат като един вид „възнаграждение“, което превъзхожда страданието от заболяването. Това не означава обаче, че детето не бива да бъде обграждано с обич и грижи, но процесите би трябвало да се наблюда­ват внимателно и критично. Невродермитът може да доведе до загуба на самоувереността, затваряне в себе си и депресии и да наложи психотерапевтична помощ.

Профилактика

Някои лекари препоръчват децата на „семей­ства на атопици“ да се хранят с т.нар. хипоалергенна готова храна, ако не се кърмят. Всъщност ползата от подобна храна не е доказана катего­рично.

Нужда от лекарска помощ

Когато опитите да си помогнем сами не облек­чават и когато се касае за тежка форма на забо­ляването.

Самолечение

Понеже невродермигттьт е заболяване, при кое­то класическата медицина в повечето случаи предлага незадоволително лечение, на много места са се образували групи за самопомощ, ко­ито дават препоръки за справяне с това стра­дание и провеждат индивидуални консултации.

Препоръчителни мерки:

 • да се създаде възможно най-стабилната емо­ционална ситуация. Евентуално да се разучат разтоварващи техники с цел по-леко да се приемат напрежението и с това поводите за нови пристъпи на бо­лестта. Който има усещането, че повече не може да се справя сам с проблема, не бива да се притеснява да потърси професионална помощ
 • да се избягва много влажен или сух климат
 • да се избягват дрехи от вълна или груби син­тетични влакна; подходящи са дрехите от па­мук или коприна
 • колкото се може по-рядко кожата да се измъч­ва с вода и почистващи средства. За почист­ване на кожата да се използват мляко за почис­тване или заместители на сапуна (синдети ка­то Eubos, Precutan, Satina, Sebamed)
 • да не се използват пенливи прибавки за вана, омасляващи препарати. Измиването и къпане­то под душ или във вана
 • след почистване кожата винаги да се омаслява с поддържащи лосиони, кремове или мехлеми
 • след изпиране дрехите да се изплакват много добре. Да не се използват омекотители или колосващи вещества. При последното изплак­ване евентуално да се прибавят една-две супе­ни лъжици оцет
 • когато екземите са засегнали краката, да се из­бягват високи и ненужно плътно затварящи се обувки, например гумени ботуши. Да не се но­сят филцови или кожени пантофи. По-подхо­дящи са отворените обувки от лицева кожа или лен
 • твърде високата стайна температура и топ­лото облекло стимулират сърбежа
 • всяко инфектиране на кожата да се лекува не­забавно
 • да се избягват всички храни, които не се пона­сят. Към тях обикновено спадат цитрусови­те плодове, риба, яйца, ядки, бадеми, бобови растения и захар във всякаква форма. Има све­дения за пациенти, които години наред са ле­кувани безуспешно със средствата на класи­ческата медицина и са се освободили от оплак­ванията си едва след сурова систематична диета. Но твърде суровата диета може да бъде много обременяваща за всички – особено за де­цата
 • по-продължителен престой в климат, благо­приятен за кожата, (напр. на брега на море или в планината най-малко на 1500 мет­ра над морското равнище). Смисълът на този вид лечение обаче се оспорва, тъй ка­то обикновено след завръщането се наблюда­ват рецидиви
 • ако е възможно, да се избягват имунизации и лечение с антибиотици, тъй като те могат да предизвикат пристъпи на невродермит

Лечение

В случай че опитите да си помогнем сами са бе­зуспешни или оплакванията са непоносими, ве­роятно лекарят ще предпише кортизонов мех­лем или крем. Поради бързо настъпващото об­лекчение кортизонът често заблуждава да се злоупотребява с него. Трябва да се има предвид, че той не лекува, само предотвратява възпале­нието. След като се спре приложението му, оплакванията се възобновяват в по-големи маща­би. Възможни са и редица странични въздей­ствия. Невродермитът може да продължи с месеци или години. В ника­къв случай обаче не бива толкова дълго непре­къснато да се прилага кортизон. По тази причи­на той трябва да бъде предназначен предимно за кризисните ситуации. Силният сърбеж през нощта може да се облекчи с антихистаминни ле­карства. Обаче някои от тези лекарства упояват така силно, че човек се чув­ства изморен и на следващата сутрин. Затова тези, които приемат антихистаминни лекар­ства, не трябва да шофират сами. При хронич­ни болестни състояния в някои случаи е целесъ­образно намазването с катраносъдържащи ме­дикаменти.

 

Оценете статията
Оценка 4 от 1 гласували

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.