Паметта и бързата мисъл се влошават със стареенето?!

МИТ 1:

Не е задължително. Промените, обусло­вени от възрастта, не са толкова съще­ствени, както се твърдеше в миналото. Последните изследвания сочат, че по-възрастните хора се справят не по-зле при решаване на логически задачи, свър­зани с паметта. Едно проучване просле­дява голяма група хора в рамките на 28 години, за да установи промените в тях­ната способност по отношение на:

  • правилното използване на думи и цифри;
  • установяването на връзка между раз­лични форми;
  • правене на заключения въз основа на набор от факти.

В най-голямата възрастова група, от 74 до 81 години, поне половината от участ­ниците не показали признаци на ум­ствен упадък в посочените функционал­ни области. Резултатите от това изслед­ване се потвърждават и от друго проуч­ване през 1995 г. сред 65 000 мъже и жени в напреднала възраст, което установява, че коефициентът на интелигентност на­малява само с 5% във възрастта от 50 до 80 години.

 

Информационна магистрала

Невроните, нервните клетки в мозъка, изпращат, получа­ват и съхраняват сигналите, които допълват информа­ционната база. Те са свърза­ни помежду си чрез влакно-подобни израстъци, наречени дендрити, които получават и обработват информацията от съседните неврони. Данните се пренася през празнини, наречени синапси, посред­ством невротрансмитери (хи­мични сигнали).

 

 

ЛЕСНО РЕШЕНИЕ

За да поддържате ума си бистър, не спирайте да работите. Японско изследване сред 80-годишни хора показ­ва, че практикуването на професия поддържа умствената дейност. Участниците,които продължават да рабо­тят по старому, имат зна­чително по-бърза мисъл от тези, които се пен­сионират на 60 години. Мозъкът функционира по-добре дори при хора­та, които работят са­мо един час на ден.

 

 

ВИЖТЕ ТУК И МИТ 2, СВЪРЗАН СЪС СТАРЕЕНЕТО И ВЛОШАВАНЕТО НА ПАМЕТТА:

 

 

 

Как менопаузата влияе на паметта и настроението?

 

 

 

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Това ще ви помогне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

За да функционира правилно този сайт използва бисквитки.