Нека Ви помогнем да намерите продукт, който ще реши проблема Ви!

Лекарствата – най-изгодните печалби в света!

  • Доходите, получавани от това производство, са няколко пъти по-високи от прихо­дите от всички останали видове промишленост

Според д-р Рат из­годният фармацевти­чен бизнес е основан на болестите, кои то са най-разпространени. Фармацевтичната про­мишленост като та­кава е препятствие за пробив в контрола над сърдечните болести, над високото кръвно на­лягане, над сърдечна­та недостатъчност, рака, остеопорозата и други болести, носещи ендемичен характер. До­ходите, получавани от фармацевтичната про­мишленост, са няколко пъти по-високи от тези от всички останали ви­дове промишленост на Земята, взети заедно. Доходите от фармацев­тичната промишленост по пряк или косвен начин са основна причина за нарастване разходите за здравеопазването. Икономиката буквално на всички промишлено развити страни в света е притисната в менгеме от интересите на фар­мацевтичната промиш­леност. Ние, хората от целия свят, страдаме двойно от това положе­ние на нещата. Първо, на нас пряко или косвено ни се налага да плащаме за връщане на загубите в здравеопазването. И второ, ние не получава­ме възмездие за своите пари нито във вид на добро здраве, нито във вид на контрол над забо­ляванията от ендемичен характер.

ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯ СИ ИМА СВОИ ЗАКОНИ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ДЕЙСТВИЕ

Между другото, зна­ете ли, че съществува­щите сега на пазара ле­карства за понижаване нивото на холестерола повишават риска от развитие на онкологични болести, но ако пациен­тът ги приема няколко години.

За фармацевтичната индустрия профилакти­ката по никакъв начин не е изгодна – от финансова гледна точка. Тя има полза болестите да се „развиват“ и да се раз­пространяват – това е задължително условие за нарастване на нейната финансова мощ.

Основната страте­гия, осигуряваща ръст на фармацевтичния бизнес, се състои в разработката на препарати, които само маскират симптомите, но не излекуват болести­те, нито ги ликвидират. Разбираемо е защо ефек­тивността на повечето лекарства в днешно време не е доказана, а самите те въздействат изклю­чително на симптомите на болестите.

Една от основните стратегии, използвани за разширяване на фар­мацевтичния пазар е насочена към „отглежда­не“ на нови болести чрез прием на фармацевтични препарати. Повечето от „лекарствата“, назначавани и приемани сега от милиони пациенти, само за кратко време отстраняват само симп­томите. Но в същото време предизвикват нови болести – в резултат на свойствените им не­известни дълготрайни странични ефекти.

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

За Lekuva.net – в-к „Доктор”

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *