ГЛЮКО БАЛАНС – четворна комбинация за нормализиране на кръвната захар

Имате проблеми в леглото? Лекувайте сърцето!

Най-ужасният мъжки кошмар – еректилната дисфункция – може да е предвестник на сърдечно заболяване.

Пътят към сърцето

В това, че мъжкият по­лов орган и мъжкото сърце са тясно свързани, вярват повечето предста­вителки на прекрасния пол на млада възраст.

С годините обаче тази версия избледнява. Напразно! Както доказаха италиански учени, връз­ка между ерекцията и здравето на сърдечно-съдовата система наистина съществува. По данни на тяхното изследване нару­шенията на ерекцията се появяват 2-3 години пре­ди първите симптоми на исхемичната болест на сърцето.

Цифрите, получени от италианците, наисти­на ни карат да се зами­слим. 93% от анкетираните мъже отбелязали, че средно за 2 години до появата на сърдечните пристъпи при тях се вло­шила ерекцията. Има и обратна зависимост: 75% от страдащите от исхемична болест на сърцето мъже изпитват проблеми в леглото. По данни от изследванията при мъ­жете с атеросклеротични плаки в няколко коро­нарни артерии импотен­цията се среща 4 пъти по-често, отколкото при поражение на една коро­нарна артерия.

Двигател на прогреса

Работата е там, че и в сърцето, и в половия орган една от главните роли играят кръвонос­ните съдове. Сърцето е мускул, който постоянно работи, за него е жизне­но необходимо да полу­чава с кръвта кислород и хранителни вещества. Механизмът на ерекция­та също пряко зависи от адекватното кръвоснабдяване. Ако кръвоносни­те съдове се облепват с атеросклеротични пла­ки, адресатите ще полу­чат по-малко кръв: това може да доведе до раз­витие на стенокардия и дори до инфаркт, а тога­ва вече фиаското в легло­то е наистина осигурено. Разбира се, ако при мъжа някой път „не се получа­ва“, не си струва веднага да тича при кардиолога. Деликатният проблем може да се реши и по друг начин.

Включваме психологията

Според статистиката едва 10% от случаите на еректилна дисфункция са свързани с органич­ни причини (най-често с атеросклероза на кръ­воносните съдове или с патология на нервната регулация). Останалите 90%, както се казва, са „от главата“ и при тях помага сексопатологът. Най-често се среща така нареченият „синдром на очакването на неуспеха“, когато един несполучлив опит се запомня толкова силно, че следващия път мъжът си мисли изклю­чително само за това – страхува се да няма отново провал. Естест­вено, сковаността и стра­хът потискат ерекцията, неуспехите се повтарят, проблемът нараства като лавина.

Сред другите психоло­гични причини на не­успеха са различните комплекси и страхове, възникващи от неуве­реността в себе си. За щастие всички тези про­блеми достатъчно лесно могат да се прогонят от психотерапевта.

Търсим причи­ната от пъпа надолу

Ако от гледна точка на психологията всичко е наред, тогава се налага изследване. За начало ле­карят ще предложи прос­то мъжът да наблюдава своето състояние: ако нощните и сутрешни­те ерекции са запазени, тогава не е чак толкова зле. „Дядовият“ метод за определяне на нощните ерекции е хартиеният пръстен, който се поста­вя на половия член. Ако на сутринта пръстенът е скъсан, това означава, че ерекцията се е състояла. Съвременните методи­ки включват в себе си фиксацията на нощните ерекции с помощта на специална апаратура, която лекарят дава на пациента за вкъщи. Не е маловажно да се изслед­ва органът с помощта на ултразвук с ефекта на Доплер – именно това ще позволи да се открие патологията на кръво­носните съдове.

Да чуем сърцето си

За начало е по-добре просто да разберем къде се намира кабинетът на кардиолога. Както е из­вестно, много мъже мо­гат няколко години да отлагат първото посеще­ние при доктора, но ако болестта се проявява в нарушение на сексуал­ната функция – всички веднага намират пътя до него. Обикновената диаграма ще помогне да се разбере как е сърце­то. Ако на лекаря нещо не му хареса, той може да назначи денонощен мониторинг ЕКГ – съ­щата кардиограма, която миниатюрен прибор, по­ставен на кръста, ще ре­гистрира в продължение на денонощие.

Следващата стъпка са натоварващите тестове, например – велоергометрия. По време на това изследване също се ре­гистрира кардиограма, но на фона на голямо физическо натоварване. След това се провежда коронарография – непо­средствено изучаване на кръвоносните съдове на сърцето след въвеждане на контрастно вещество. До тази процедура ще стигнат само тези, при които кардиологът подо­зира най-сериозното по­ражение на сърдечните артерии.

Резюме

Първо: нарушението на ерекцията може да бъде първият признак на исхемична болест на сърцето.

Второ: доказано е, че правилното лечение на исхемичната болест на сърцето се отразява по­ложително върху ерекци­ята и подпомага възста­новяването й.

Трето: най-вероятно има и обратна зависи­мост: възстановяването на ерекцията се отразява положително върху рабо­тата на сърцето и забавя развитието на исхемичната болест на сърцето.

 

 

 

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *