Д-р Петър Янков: Може да се заразите с Хепатит А, пипайки банкноти!

  • Болестта на мръсните ръце не е само въпрос на лоша хигиена.

Ако се убодете с игла, с която е убо­ден болен с хепатит В, или с такава, с която е убоден болен от СПИН, рискът да прихванете хепатит В е 100%. Той за цял живот остава в организма ни! За коварното заболяване разговаряме с д-р Петър х Янков от Клиниката по гастроентерология при Александровска болница – София.

– Д-р Янков, кои системи и органи са приоритет за гастроентерологията?

– Гастроентерологията се занимава със заболяванията на стомашно-чревния тракт и с органите в него. Тук включваме и органите, които взимат косвено участие в стомашно-чревния тракт – стомах, дванадесето­пръстник, тънко, дебело черво. Също така и болести на панкреаса, черния дроб, жлъчната система и, разбира се, на слезката. Макар че слезката се свързва с морфологични забо­лявания. При нас лежат болни с изолирана спленомегалия, за която търсим причини. Често една изолирана спленомегалия може да е израз на карцином на панкреаса. Самата гастроентерология не е изолирана наука имаме постоянен допир с хематологията. Злокачествените заболявания на лимфната система на първо място се презентират с гастроентерологични изяви.

Какво трябва да знаем за болката в корема?

– Зависи каква е болката, колко е силна с каква продължителност е! Тази болка не може да бъде интерпретирана изолирано по ред причини. Самата коремна болка винаги налага анализ. При нея първо трябва да се из­ключи остро хирургично заболяване, тоест да се отхвърли елементът на спешна интервен­ция при болния с цел да се съхрани животът му. Следва хроничната коремна болка. Тя е сериозен диагностичен проблем навсякъде, не само в България. При едни случаи зад нея се крият съвсем невинни на пръв поглед заболявания като епидурална язва например. Докато при други случаи може да крият други, сериозни заболявания. С КОРЕМНА БОЛКА СЕ РЕАГИРА ПО МНОГО ПРИЧИНИ

Включително и заболявания на гръдния кош могат да се проявят с такава болка. Такава е при плевропневмонии в базалното отделение на белия дроб. Често се случва и така може да се „скрие“ основното заболя­ване. Един остър инфаркт на миокарда също се презентира с болка в корема. Ако трябва да й дадем определение, коремната болка не можем и нямаме право да я разглеждаме като отделен елемент. Като симптом тя има много малка специфичност, има сензитивност по отношение на някакъв проблем, има чувствителност.

–       Каква е връзката черен дроб – хе­патит?

Нека да добавя, че жлъчно-каменната болест също може да даде силна коремна болка. Тя най-често е придружена с пов­ръщане, с пожълтяване, както и с болка в плешката. Чернодробните заболявания далеч не се ограничават и не се свързват само и единствено с жлъчно-каменната болест. Основната част от тези увреждания са хе­патитите. Те са различни видове – могат да бъдат вирусни, както и неинфекциозни. Там водещата причина може да бъде алкохолен хепатит. В последните години е модерен един друг вид хепатит. Дори не толкова мо­дерен, колкото все по-често започна да се диагностицира. Това е т.нар. неалкохолен стеатохепатит. Той е във връзка с новия ни начин на живот – с повишаване на стреса, с наднорменото тегло, метаболитния синдром. Този синдром е дефиниран в Световната здравна организация като 3 от 5 – дали ще имате промени в кръвно-захарния профил, или ще имате увеличена талия, или пови­шена пикочна киселина, повишаване на артериалното налягане! Три от тези неща ако имате, влизате в графата на метаболитния синдром!

–       Какво се прави при такъв случай?

Споменатите дефиниции са рисков фактор. Следващата стъпка е постепенно отслабване. И правим голямата грешка така застъпената тенденция за рязко от­слабване!

РЕЗКИТЕ ПРОМЕНИ В ТЕГЛОТО, особено при такива болни, водят до много бързо метаболизиране на мазнините от мастните депа, което допълнително нато­варва черния дроб, от една страна. От друга страна, с гладуването той не може да приеме достатъчно белтъци, с които да синтезира липопротеините. От тази гледна точка ряз­кото гладуване не е препоръчително при тези болни.

–       Как реагирате при неалкохолния хепатит?

Неалкохолният стеатохепатит в послед­ните години излиза на преден план като воде­ща причина за повишение на чернодробните ензими и ние все по-често го забелязваме в нашата амбулаторна практика! Заболелите са от различни възрастови групи. Имаме и млади пациенти, и такива на средна възраст, както и възрастни, които са с метаболитен синдром и с неалкохолен стеатохепатит.

Лечението на тези болни е комплексно. Освен хемопротектори се дават и медика­менти, с които да се нормализират и кръвно- захарният профил, да се намали инсулино­вата резистентност. За нея се смята, че има водеща роля, особено на ниво черен дроб, в патогенезата на този синдром. Трябва да се приемат и лекарства, които да намаляват липидите, и, разбира се, физически меропри­ятия с цел постепенна редукция на теглото. При тези болни е доказано, че рязкото смъ­кване на тегло засилва стеатозата и неал­кохолния стеатохепатит. В последно време се смята, че вероятно част от наричаните в миналото криптогенни цирози са обусловени от него. Рискът за поява на цироза при тези болни е нисък спрямо останалите чернодроб­ни заболявания, но е налице.

–       Имате ли заболял от хепатит по „странен“ начин?

Специално за хепатит А е погрешно разпространеното мнение, че е болест на мръсните ръце! Част от нашите пациенти са

ВИСОКОИНТЕЛИГЕНТНИ ХОРА, КОИТО РАБОТЯТ С ПАРИ

Пипайки парите, вземайки дори сандвич в забързаното всекидневие, могат да се заразят. Извън епидемичното възникване на хепатит А в отделни изолирани колективи – да кажем в квартали, където хигиената е на ниско ниво, в определени етнически групи, или пък в детски градини в миналото – сега тези случаи са по-редки. Имаме изолирано, неепидемиологично възникване, и обикно­вено, поне нашият опит показва, че в голяма част от случаите са високоинтелигентни хора с добри професии.

–       Пожълтяването основен симптом ли е?

–       Трябва да се отбележи, че част от забо­лелите, тези с остър хепатит, не пожълтяват. Това са т.нар. аентерични форми, като в зависимост от вида на хепатита аентеричните форми са различен процент. За хепатит А са относително нисък процент, но за В и С преобладава т.нар. безсимптомно протичане на хепатита. Над 95% от нашите пациенти с хроничен, вирусен В и С хепатит нямат спомен да са имали симптоматика на хепатит в онзи смисъл на разпространеното от хората ми­слене за жълтеница! Интересно е, че болните с хепатит С, които имат клинична изява, са с по-добър шанс да изчистят вируса, отколкото тези без пожълтяване.

–       Кои са симптомите на заболява­нето?

–       Това са чувство на отпадналост, на раз­битост, тежест, може да има гадене. Хората обикновено го свързват с прекаран грип.

–       Заболял колко души може да зарази?

–       Зависи от вида хепатит. Той се пренася по различен начин. Хепатит А и хепатит Е, който за наша радост е налице в тропиците и Латинска Америка, се разпространяват по фекално-орален път. Болните с хепатит А, който е относително чест гост у нас, са заразни 2-3 седмици преди и обикновено 2 седмици или малко повече след изява на жълтеницата. Останалите хепатити – В и С – се предават по кръвен път. Степента на заразност зависи от нивото на вируса в кръвта. При хепатит В, ако майката е НВ антиген позитивна, може да предаде чрез плацентата до 80% хепатита на детето си! Хепатит В е силно заразен и много труден за лечение! Ако се убодете с игла, с която е убоден болен с хепатит В, или с такава, с която е убоден болен от СПИН, рискът прихванете хепатит В е 100%. Той за цял живот остава в организма ни!

–       Станал ли е резистентен към меди­каментите?

–       Да, резистентност има още от началото на създаването на първия медикамент. Съ­ществува кръстосана резистентност между отделните групи медикаменти, която в някои случаи достига до 60%. Сега разполагаме с нови лекарства.

–       Изгражда ли се имунитет при пре­боледували?

–       Зависи за кой хепатит става дума. Болни­те от А хепатит оздравяват за около 6 месеца и имат доживотен имунитет. Преболедувалите от остър хепатит В също изграждат доживотен имунитет, живеят съвсем нормален живот! Но вирусът си остава в чернодробната клетка и може да бъде реактивиран след време.

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *