Безкръвна операция на жлъчка: същност, възстановяване, диета, цени

Безкръвна операция – какво представлява? В кои случаи? Същност. Предимства. Рискове. Безкръвна операция на жлъчка. Подготовка. Същност. Упойка. Стъпки. Приключване. Възстановяване. Усложнения. Диета. Безкръвна операция на жлъчка – Здравна каса. Безкръвна операция на жлъчка – цени. Безкръвна операция на жлъчка – София, Пловдив, Варна, Стара Загора.

Безкръвна операция – какво представлява?

Лапароскопията е предпочитан подход при операциите днес!

Безкръвна операция или още лапароскопия е сравнително нов подход за оперативно лечение. При него на практика оперативен разрез няма. Това свежда до минимум риска от травматизиране на тъканите, кръвозагуба и усложнения. В същото време оставя на заден план необходимостта от използването на скалпел, ножица, конци, дренажи. Възстановяването на пациентът е значително по-бързо, а болничният престой се скъсява драстично.

Необходими изследвания

Без значение дали пациентът ще се подложи на безкръвна операция на жлъчка, или на интервенция за лечение на друго състояние, преди самата лапароскопия задължително се правят серия от изследвания. Това важи най-вече в случаите, когато не се касае за спешно състояние, изискващо неотложна намеса.

Въпросните включват на първо място предоперативна подготовка. Тя се състои както от лабораторни тестове, така и от провеждането на образна диагностика. В това число – изследват се кръвната група, стойностите на кръвната захар и чернодробните ензими, както и скоростта на кръвосъсирване.

При специфична интервенция, каквато например е гинекологичната операция, се прави и обстоен преглед с вагинален трансдюсер, още рентгенография и ехография.

Необходимо условие преди провеждането на лапароскопска операция е и консултацията с кардиолог и алерголог.

Когато става дума за планова операция, често се назначава и терапия с прием на препарати по схема. Целта е да се постигне подготовка и изчистване на стомашно-чревния тракт. Най-често става дума за тридневен курс, в рамките на който тялото се подготвя за безкръвната операция.

Безкръвна операция – в кои случаи?

Казано най-общо, безкръвните операции се прилагат в няколко основни полета на медицината. В хирургията – за лечение на жлъчнокаменна болест, при апендицит, херния и други остри и хронични състояния. В урологията – например при възпаление на простатната жлеза. В гинекологията – при различни предпоставки за стерилитет, при кисти на яйчниците, при извънматочна бременност или други патологии на женската репродуктивна система.

Безкръвна операция – същност

Когато се предприема безкръвна операция, без значение дали причината е жлъчнокаменна болест, или друг здравословен проблем, специалистите извеждат няколко основни предпоставки за успех на интервенцията – точност, прецизност и опит. Комбинацията от тези фактори е от изключително значение, тъй като самата процедура касае ограничено поле на действие. Всяко движение трябва да е предварително обмислено и да бъде изключително коректно.

При лапароскопията, както вече стана дума, се избягва традиционният голям коремен разрез. Правят се няколко на брой малки отверстия. През един от тях първоначално се вкарва игла за инсуфлиране или иначе казано за вдухване на въглероден двуокис. След това се поставя метален инструмент, наподобяващ тръба (троакар). Чрез него се въвежда оптична система за визуализиране на работното поле. През други 2 отвора с дължина от около 3 мм, разположени в горната част на корема, се вкарват останалите инструменти. Изключително фини и малки на размер, чрез тях се осъществява самата безкръвна операция. Прецизността е водещо условие за правилното протичане на самата интервенция. Самият хирург обаче трябва да бъде готов във всеки един момент, ако ситуацията и състоянието на пациента го наложи, да премине към класическа отворена операция.

Безкръвна операция – предимства

Факт е, че към днешна дата във всички случаи, в които това е възможно, се предпочита провеждането на лапароскопска операция.

Лапароскопията има редица предимства!

Причините за това не са никак малко, като в голямата си част те се свеждат до предимствата на лапароскопията пред традиционния оперативен подход.

Като основни плюсове на безкръвната операция могат да се изведат следните:

 • избягване на тежки коремни разрези. Това, на свой ред, ограничава риска от голяма загуба на кръв и от допълнително травматизиране на тъканите. Не е случайно това, че медиците сочат лапароскопията за най-щадящия познат метод за оперативно лечение;
 • съхранение в най-голяма степен на здравите тъкани. Обстоятелството, че се използват изключително прецизни инструменти и техника, позволява внимателна селекция на оперираните органи и тъкани. В резултат на това се свеждат до минимум пораженията върху здравата тъкан и не се допуска ненужното й отстраняване;
 • кратки срокове на възстановяване. Не на последно място, като преимущество на безкръвната операция се сочат и кратките срокове, в който пациентът се връща към обичайния си ритъм на живот. В повечето случаи след лапароскопия се налага престой в стационар за не повече от 2 денонощия. А само в рамките на седмица след операцията се смята, че пациентът възвръща трудоспособността си.
Безкръвна операция – какви са рисковете

Въпреки големия брой плюсове, които се извеждат при безкръвна операция на жлъчка или при какъвто и да било друг проблем, трябва да се посочат и слабите места на този подход.

Като основен момент при евентуалните рискове се извежда недостатъчното прецизиране. Като последица от това, всяка една безкръвна операция може да се наложи да премине в отворена, ако не е определена с точност големината на възпалителната зона.

Макар и драстично ограничени, възможни са и други евентуални усложнения, сред които трудно за овладяване кървене, инфектиране, сраствания и други. Според някои статистики, ако при стандартната отворена операция опасностите са в съотношение 1:2, то при лапароскопията се говори за риск 1:3.

Безкръвна операция на жлъчка

Безкръвна операция на жлъчка – всичко важно!

След като в най-общи линии начертахме рамката на това какво представлява безкръвната операция, преминаваме към същността на настоящия материал. А именно – безкръвна операция на жлъчка.

В медицинската терминология интервенцията е позната като лапароскопска холецистектомия.

В редовете по-долу ще проследим последователността от дейности, които се изпълняват, когато става дума за планова операция. При необходимост от спешни действия, се спазва ред, съобразен със състоянието на пациента.

Подготовка за безкръвна операция на жлъчка

Основното, което се дава като съвет преди провеждането на лапароскопска холицистектомия, е пациентът да пази здравето си в максимална степен. Това важи най-вече в случаите, когато става дума за планова операция. Дори при обикновена настинка трябва да се информира хирургът, който ще проведе операцията. В повечето случаи се насрочва нова дата за операцията.

Допълнителен съвет в периода непосредствено преди операцията е да не спазват режими и диети, които могат да понижат имунитета.

Задължително преди безкръвна операция на жлъчка се прави преразглеждане на приеманите лекарства. Опериращият трябва да е наясно, ако пациентът приема медикаменти за разреждане на кръвта, лекарства при артрит и други заболявания. Възможно е терапията с тези и други препарати да се спре преди операцията.

Препоръчва се в периода преди планова лапароскопска холецистектомия да се ограничи или спре напълно приемът на алкохол, както и тютюнопушенето.

Що се отнася до конкретната подготовка, то тя се свързва с обезкосмяване. Трябва да се има предвид, че не трябва зоната на корема да се бръсне или епилира, ако е силно окосмена. Може да се използва машинка за подстригване в деня на самата операция или процедурата да се извърши от член на оперативния екип след стартиране на процедурата.

Същност на безкръвна операция на жлъчка

По правило лицето, което ще се подложи на операция, се приема в лечебното заведение ден преди интервенцията. В рамките на този ден се извършват всички необходими предварителни изследвания и се правят консултации със специалисти, за което вече стана дума. При необходимост в рамките на подготовката се назначава медикаментозна или венозна терапия. Прави се и оценка на готовността на пациента за интервенцията.

Вечерта преди самата операция се препоръчва да се избягва обилно хранене. За предпочитане са течните храни. Прави се процедура с очистителни свещички, а при необходимост – и клизма.

Прави се тоалет, като безболезнено се отстранява окосмяването, което би било пречка пред безпроблемните действия от страна на лекарския екип.

Ако пациентът е превъзбуден, се осигурява приспивателно. По този начин се съхранява психиката и физиката му преди самата интервенция.

В деня на самата операция пациентът се въвежда в операционната зала, където анестезиологичният екип поставя подходяща упойка.

Упойка при безкръвна операция на жлъчка

Както при всяка друга операция, така и при безкръвната операция изборът на упойка е от съществено значение. По правило се използва пълна упойка, която действа до 60 минути. При повечето интервенции това е и максималната продължителност на холецистекомията.

След поставянето на упойката пациентът не усеща абсолютно нищо до последващото извеждане от анестезия.

Стъпки при безкръвна операция на жлъчка

Безкръвна операция на жлъчка спасява мнозина от болката!

След като пациентът се приведе под анестезия, се извършва стерилизиране на корема. Използва се специално стерилно бельо, чрез което се изолира оперативното поле.

Следващата основна стъпка е осигуряването на пространство в корема, което да създаде условия за провеждането на операцията. Използва се т.нар. игла на Верес. С нейна помощ коремната кухина се изпълва с въглероден диоксид, посредством което се става възможно използването на самата техника. В зоната на пъпа се поставя защитен Верес порт, чрез който се въвежда оптичната система. Размерът на въпросния порт е минимализиран – 1,2 см.

Когато оптичната система е поставена на необходимото място, следва цялостен оглед на коремната кухина. Едва след това се поставят работните портове, посредством които се въвеждат инструментите. В повечето случаи разрезите са по-малки от 1 см. Те са обаче абсолютно достатъчни за въвеждането на лапароскопския инструментариум, който ще се използва в рамките на безкръвната операция на жлъчка.

Чрез въпросните инструменти опитен оператор лесно и безпроблемно освобождава канала на жлъчния мехур и прилежащите му кръвоносни съдове, отделяйки възпаления орган. Пациентът трябва да бъде спокоен – инструментите, които се използват по време на лапароскопията, представляват високо технологични нововъведения, чрез които може да се осъществи почти всичко. От сигурно кръвоспиране, до отстраняване на жлъчния мехур и последващото му извеждане от тялото.

Последното, а именно изваждането на отстранения жлъчен мехур, се осъществява отново посредством направените в началото на интервенцията миниатюрни разрези. По-конкретно – през отвора за оптичната система. За целта, след като се освободи от своеобразното му „легло” в черния дроб, жлъчният мехур се поставя в специална торбичка и внимателно се насочва извън тялото.

Приключване на безкръвна операция на жлъчка

В края на операцията се прави цялостен оглед на коремната кухина.

При необходимост, като това се случва сравнително в редки случаи, се поставя специален дрен. Ако това се случи, дренът се задържа за не по-дълго от 24 часа.

Малките рани върху корема, чрез които е въведен инструментариумът, се възстановят, като се поставят малки превръзки.

Следва извеждане от упойка. При повечето пациенти не се налага, но при необходимост след интервенцията оперираният може да прекара кратко време в реанимация. В рамките на първите 24 часа се осъществяват вливания на системи за подхранване и се поставят обезболяващи.

Смята се, че това е оптималният период, в който наистина се усещат особени неразположения, свързани проведената холецистектомия.

В повечето лечебни заведения близките на пациента могат да получат сведения и да го видят непосредствено след безкръвната операция.

След безкръвна операция на жлъчка

Въпреки големия брой преимущества при лапароскопската операция, отстраняването на жлъчката е сериозна интервенция. Именно поради това за нормални се смятат възможните неразположения и оплаквания. В това число влизат болка, усещане за гадене и позиви за повръщане.

Ако пациентът е в състояние да приема течности и храна, възможно е той да бъде изписан още в деня след операцията. С това започва и същинският следоперативен период.

Смята се, че само ден след интервенцията физическата активност не би трябвало да е проблем. Нещо повече – препоръчва се движение и ходене, което ще насърчи възстановителните процеси. И още една подробност, която не е без значение. Само ден след операцията в общия случай превръзките могат да се свалят и да се вземе душ безпроблемно.

Около седмица пък е периодът, който е необходим за връщане към обичайното ежедневие. В това число – изкачване на стълби, вдигане на нетежки предмети, шофиране или ходене на работа.

Специалистите допълват, че в рамките на 4 до 6 седмици тялото е „забравило” интервенцията и е в същата кондиция като тази от преди операцията.

Препоръчва се да се осъществи контролен преглед около 2 седмици след операцията.

Усложнения при безкръвна операция на жлъчка

Въпреки щадящия характер на интервенцията, налице са редица състояния, при които трябва да се потърси неотложна лекарска консултация. Не във всички случаи става дума за усложнения в следствие на лапароскопската холецистектомия, но по-добре е лекар да прецени неотложността на ситуацията.

Като предпоставки за преглед се сочат следните състояния и оплаквания:

 • поддържане за продължителен период от време на телесна температура около и над 39 С;
 • кървене;
 • ясно забележимо подуване на корема;
 • болка – по-лека или нетърпима, но такава, която не се повлиява от приема на медикаменти с болкоуспокояващ ефект;
 • гадене и позиви за повръщане за продължителен период от време
 • втрисане;
 • кашлица или задух, които не отшумяват;
 • наличие или изтичане на гноен секрет от някой от разрезите;
 • наличието на зачервяване около някой от разрезите;
 • проблеми с храненето и приема на течности.
Любопитно!

Преди години преди провеждането на специализирана планова операция тя се е съобразявала с атмосферните условия. Към днешна дата няма изисквания за това през кой сезон ще се проведе холецистектомията. Чрез употребата на климатични инсталации в болничните заведения се създават подходящи условия без оглед на температурните условия навън.

Диета при безкръвна операция на жлъчка

От съществено значение за възстановяването и подобряване на общото здравословно състояние на всеки, който е преминал през отстраняване на жлъчния мехур (без значение от вида на операцията), е спазването на хранителен режим.

Важно е да се знае, че само няколко минути след приемането на храна жлъчният сок от жлъчката се отделя по жлъчния канал в посока дванадесетопръстника. Това се осъществява посредством съкращаване на самия жлъчен мехур, като продължителността на съкращаването зависи от количеството на мазнините в храната. След края на акта в самия жлъчен мехур остава само малка част от жлъчния сок, която е и със значително по-ниска концентрация.

В случай на обездвижване или неправилен хранителен режим в жлъчката се наблюдава застой на жлъчен сок. Повишената концентрация на течност е предпоставката за образуване на камъни. Именно те са и основната предпоставка за възпалителни процеси.

Дадохме тези общи насоки, за да стане ясно колко важно е храненето при проблеми с жлъчния мехур.

Ако пациентът вече се е подложил на холецистектомия, той е наясно колко много болка може да си спести, ако обърне по-голямо внимание на начина си на хранене.

Като за начало, от съществено значение е редовното хранене. През деня са необходими поне 5-6 приема на храна, но в по-малки количества.

Следващото основно правило е ограничаване в максимална степен на мазнините от животински произход, в това число – и на мазното месо. За сметка на тях менюто трябва да изобилства от белтъчини и сложни въглехидрати, набавени от зеленчуци, каши, пюрета.

Забранени храни
Храненето е от съществено значение след безкръвна операция на жлъчка!

Храните, които е добре да се избягват в максимална степен след безкръвна операция на жлъчка, включват следните:

 • подправки и пикантни храни, в това число черен пипер, кромид лук, чесън, хрян;
 • киселец, ряпа и репички;
 • гъби;
 • карантия;
 • пушени и осолени храни (колбаси, бульони, сосове);
 • мазни меса – овнешко, говеждо, патешко, свинско;
 • бързоразградими въглехидрати;
 • подсладени сокове и газирани напитки.
Препоръчвани храни

В същото време е добре да се заложи на посните меса, съдържащи минимално количество мазнини. Такива са пилешкото, нетлъстата риба и прочие.

Като храна, изключително полезна за оперираните от жлъчен мехур, се сочи изварата. В нея се съдържат пълноценни и лесноусвоими животински белтъци, както и вещество, спомагащо усвояването на мазнините.

От млечните продукти позволено е млякото с ниска масленост. А от мазнините – растителни такива и краве масло в минимално количество.

На ден е да се консумира не повече от 1 яйце.

Орис, овес, елда са препоръчван избор сред зърнените култури, а от плодовете и зеленчуците – моркови, тиква, пъпеш и диня. Като цяло е необходимо да се консумират много плодове и зеленчуци, като се избягват киселите сортове.

Приготвяне на храната

Едва ли някой ще се изненада от това, че храната трябва да се приготвя чрез варене, задушаване или на пара. Пърженето е изключително неподходящ вариант при проблеми с жлъчката. Същото се отнася и за приготвянето на скара или директно в огъня.

За финал ще кажем само, че при отстранен жлъчен мехур рационалното хранене осигурява нормалното отделяне на жлъчния сок. По този начин предпазва от възпаление и последващо образуване на камъни в жлъчните пътища.

Lekuva.net съветва:

Артишок е продукт с доказани ползи при проблеми с жлъчката!

Ако все още се колебаете дали да се подложите на операция за отстраняване на жлъчката, без значение какви са мотивите ви, можете да подобрите здравословното си състояние с хранителната добавка на Nature’s Way Артишок. Става дума за изцяло натурален продукт, действието на който е насочено към преодоляване на проблеми с храносмилането, черния дроб и жлъчката.

Със същия ефект можете да изберете и продукта на Sanct Bernhard, отново наречен Артишок.

В състава на растението влизат редица биоактивни вещества като калий, калций, магнезий, натрий, фосфор, още витамини и протеини. Комбинацията от тях спомага за възстановяването на черния дроб, а оттам и за подобряване на храносмилането и работата на жлъчния мехур.

Приемът на артишок под формата на хранителната добавка насърчава отделянето на отпадните продукти от организма, защитава черния дроб от вредното въздействие на токсините и подпомага регенерирането му, подобрява храносмилането и повишава жлъчната активност.

Безкръвна операция на жлъчка по Здравна каса

В тази част от текста ще се спрем на условията, които здравноосигурителната система у нас предоставя за провеждането на лапароскопска холецистектомия.

Без да навлизаме в терминология и да задълбаваме в излишна детайлност, ще посочим само вариантите за отстраняване на жлъчен мехур, стойността на които се покрива от държавата.

На страницата на Националната здравноосигурителна каса четем за казус от 2011 г., при който пациент е приет по спешност. Чрез безкръвна операция е отстранена жлъчката, като от пациентът е поискано да бъде заплатена немалка сума. В поставения въпрос се пита правомерно ли са поискани парите и в какви случаи Касата поема разходите.

Ето и пояснението, дадено от оторизирано от институцията лице:

*Към днешна дата клиничната пътека, по която се осъществява лапароскопска холецистектомия, е КП 185!

Това, което може да се каже в допълнение, е следното. За приемане в лечебно заведение във връзка с необходимост от холецистектомия е необходимо направление, издадено от личния лекар или от лекар-специалист.

При самата хоспитализация пациентът заплаща потребителска такса в размер на 5,80 лева на ден за всеки ден болнично лечение, но не за повече от 10 дни в рамките на годината.

Във връзка с извършената интервенция на пациента му се полагат и 2 безплатни контролни прегледа в рамките на 30 дни след самата операция. Последното изрично се упоменава в издадената епикриза.

Това, което Здравната каса покрива, включва стойността на самата лапароскопска операция, необходимите медикаменти и някои от консумативите. Факт е, че скъпоструващите консумативи не се покриват от клиничната пътека, което налага доплащане от страна на пациента.

Безкръвна операция на жлъчка – къде?

След като дадохме пояснение какви са възможностите за поемане на стойността на операцията от страна на Здравната каса при лапароскопска холецистектомия, ще се спрем и на конкретни лечебни заведения. Някои от тях имат сключен договор със Здравната каса. Това означава, че могат да се използват клиничните пътеки и пациентът значително да намали разходите си. В други оперираният изцяло покрива както стойността на интервенцията, така и тази на консумативите и престоят.

Безкръвна операция на жлъчка – София

Като столичен град, София е чест избор от страна на пациентите, на които им предстои планова холецистектомия. Въпросната интервенция се извършва в голям брой държавни и частни лечебни заведения. Ако разгледаме някои от популярните форуми, ще попаднем на най-често препоръчваните болници.

Лечебни заведения в София, в които се извършва безкръвна операция на жлъчка по клинична пътека, са:

*УМБАЛ „Света Анна”, позната още като Окръжна болница;

*УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ;

*УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”;

*МБАЛ „Доверие”;

*СБАЛ „Св. Екатерина”;

*Многопрофилна транспортна болница;

*МБАЛ „Лозенец”;

*Медицински институт на МВР;

„МБАЛ „София Мед”;

*МБАЛ „Александровска” и други.

Безкръвна операция на жлъчка – Пловдив, Варна, Стара Загора

Лечебните заведения в Пловдив, които често се споменават като вариант за провеждането на безкръвна операция на жлъчка, са: МБАЛ „Пловдив”, известна като Военна болница, МБАЛ „Медлайн Клиник”, УМБАЛ „Каспела” и други.

Във Варна също се извършва безкръвна операция на жлъчка в повечето от лечебните заведения. Сключен договор със здравната каса имат:

 • МБАЛ „Еврохоспитал”;
 • МБАЛ „Св. Анна – Варна”;
 • МБАЛ – Варна към ВМА – София;
 • МБАЛ „Варна”;
 • УМБАЛ „Света Марина” и други.

За Стара Загора лечебните заведения са следните:

*Болница „Тракия – Център”;

*Частна болница „Ритъм” и други.

Безкръвна операция на жлъчка – цени

Освен страх от операция или евентуални усложнения, финансовата част също спира мнозина да се подложат на операция за отстраняване на жлъчния мехур. Както споменахме вече, немалък е броят на лечебните заведения, които имат сключен договор със Здравната каса.

Ако пациентът реши да се оперира в някоя от тези болници, то ще заплати единствено таксата за престой и консумативите, които не се покриват от пътеката. Поглед върху споделеното онлайн от вече преминали през безкръвна операция на жлъчка показва, че доплащането варира от няколкостотин до около 1000 лева. Това, което всеки е необходимо да знае и да изисква, е издаването на документ за заплатената сума.

В случай, че интервенцията се осъществява в заведение, в което не се правят интервенции по Здравна каса, разходите са изцяло за сметка на пациента. Стойността може да достигне до 4 000 лева, показва справка в сайтовете на някои от най-популярните болници.

Изборът е изцяло на пациента, като в немалката си част той е обусловен и от финансовия момент.

Мнението на специалиста

В края на текста, в който обстойно разгледахме какво представлява и кога е уместна безкръвна операция на жлъчка, ще заложим и на мнението на д-р Стоян Цветков.

Специалистът, който се смята за едно от светилата в лапароскопските операции в Южна България, нееднократно е споделял мнението си, че единствено операцията е лек при проблеми с жлъчния мехур. В не една или две свои изяви пред медиите лекарят е обяснявал надълго и нашироко защо всички останали способи облекчават временно състоянието. В това число влизат както традиционните методи за лечение чрез медикаменти, така и опитите за потушаване на възпалението чрез домашни съвети, билкови съвети, хомеопатия, диети и други.

Именно поради това д-р Цветков съветва всеки, който има проблеми с жлъчния мехур, да не отлага операцията от страх или друга причина. Лапароскопската холецистектомия е рутинна интервенция, която няма да наруши нормалния ритъм на живот. Напротив – ще донесе облекчение и подобрение на общото здравословно състояние.

Същата теория е споделена и от потребител в един от най-популярните форуми у нас – БгМама.  Sash пише:

Ще завършим с това, че безкръвната операция на жлъчка не е нещо страшно или нетърпимо. Ако специалист ви е насочил към интервенцията, не се колебайте да се подложите. Ще спечели единствено здравето ви!

Източници:

https://www.healthline.com/health/gallbladder-removal-laparoscopic

https://www.uwhealth.org/health/topic/surgicaldetail/laparoscopic-gallbladder-surgery-for-gallstones/hw106860.html

Оценете статията
Оценка 4.4 от 7 гласували

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

От първия до “Безкръвна операция на жлъчка: същност, възстановяване, диета, цени

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.