Трипер (гонорея)

Оплаквания

При жените: След два до три дни при всеки осем от десет инфектирани жени след натрапващо се често отиване по малка нужда се появява гнойно течение от пикочния канал. Често то неправилно се третира като естествено отде­ляне на слуз от влагалището. Триперът може да остане незабелязан дори когато са засегнати хронично шийката на матката, тръбите и яйч­ниците, защото не причинява оплаквания. Чес­то инфекцията се открива едва при заболяване на мъжа-партньор, което не може да остане не­забелязано.

При мъжете: Около три дни след заразяването се усещат парещи болки при уриниране. Малко след това от отвора на пикочния канал на гла­вичката на пениса излиза жълтеникава, кремообразна гной.

Причини

Причината за заболяването са бактерии (Нейсерия гонорее), които се пренасят по полов път. Те могат да проникнат и в здравата лигавица.

Риск от заболяване

Рискът от инфектиране при незащитен секс е твърде висок, тъй като при много жени и някои мъже заболяването остава неразпознато.

Възможни последици и усложнения

При жените: При раждане неоткритата инфек­ция при бременните жени може да предизвика инфектиране на конюнктивата на новородено­то с причинителя на трипера. В Германия и Ав­стрия като профилактична мярка се предписва капването на еднопроцентов разтвор на сребъ­рен нитрат. Междувременно в Европа тази мяр­ка се оспорва. Тя се счита за оправдана, ако взе­тият вагинален секрет две седмици преди раждането е показал наличието на инфекция с гоно­рея. При пет процента от жените се стига до абсцес вследствие на възпаление на една от бартолиновите жлези. Често се развиват възпале­ния на лигавицата на матката, на яйчниците и тръбите, на коремницата в таза и по-рядко на черния дроб.

При мъжете: Последиците могат да бъдат въз­паление на простатата или възпаление на надсеменниците.

При мъжете и жените: При всяка втора жена чрез инфекция при избърсване се получава гоно­рея на червото. Тя е широко разпространена и при мъжете хомосексуалисти. Признаците – ако изобщо се забележат – са наличието на слузесто-гнойни примеси в изпражненията и следва непременно да се лекуват. При орален секс може да се появи гонорейно обусловено възпаление в устата.

Често срещаните по-рано усложнения са отстъ­пили на заден план. Ставното възпаление вслед­ствие на триперна инфекция, което обикнове­но засяга само една става и е много болезнено, се среща рядко. Но ако се появи, трябва да се ле­кува неотложно.

В тежки случаи може да се стигне до отравяне на кръвта и възпаление на вътрешната обвивка на сърцето.

Хроничната гонорея може да доведе до безпло­дие при мъжа и при жената вследствие запушва­не съответно на семепровода и тръбите.

Профилактика

Защитеният секс и неза­бавното отиване на лекар при подозрение за ин­фектиране могат да сведат до минимум личния и общия риск от заразяване.

Нужда от лекарска помощ

При жените: Ако забележите необичайно тече­ние от влагалището следва да отидете на гине­колог. Ако той установи, че се касае за венери­ческо заболяване, налага се да отидете при спе­циалист по кожно-венерически болести.

При съмнение за гонорея и негативни резулта­ти от цитологичното изследване, при следва­щата менструация трябва да се направи изслед­ване на проба от менструалната кръв. Често ед­ва в нея се открива зародишът на заболяването. Въпрос на личното ви чувство за отговорност е да информирате вашия партньор или парт­ньорка за заболяването. Ако сте имали полови контакти с лице, болно от трипер, трябва вед­нага да отидете на лекар, дори когато не се наб­людават никакви симптоми.

При мъжете: Ако усещате парене при уринира­не или забележите течение от пикочния канал, трябва да се обърнете към специалист по кож­но-венерически болести.

Самолечение

Не е възможно.

Лечение

Лекарят специалист взема секрет, за да устано­ви дали се касае за трипер. Най-късно до три дни въпросът е изяснен.

За лечение се назначава пеницилин. Само в слу­чай, че тази терапия се окаже неуспешна или съ­ществува свръхчувствителност спрямо пени­цилина, се предписва спектиномицин на инжек­ции или по-рядко тетрациклин за вътрешно приемане.

В Далечния изток са се развили гонококови ща­мове, които са устойчиви спрямо пеницилина. Това предполага известна опасност за турис­тите.

За потвърждение, че инфекцията е преодоляна, една седмица след лечението се вземат проби от засегнатите места за изследване. Едва то­гава болестта се счита за победена и може да се прави секс без опасност от заразяване. След три месеца следва отново да се направи изслед­ване на кръвта.

 

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *