Полезните навици, които да изградиш у детето

От най-ранна възраст рожбата ти се учи за света чрез това, което вижда, чува, вкусва, усеща и в много голяма степен, като подражава на възрастните.

Поне в първите години от живота на детето семей­ството и най-вече роди­телите са основен източ­ник на познание. Това е и времето да създадеш у него някои полезни навици, нагласи и умения, които ще му помогнат да води пълноценен и здравословен живот.

Разнообразно и здра­вословно хранене

Първите няколко години от живота на детето са важен период, през който можеш да помогнеш за изграждането на правилно отношение към храната. Опитай се да му осигуриш разнообраз­но меню, в което постоянно да при­състват продукти от всички основни хранителни групи. Важно е то да има положително отношение и към качест­вената и здравословна храна. В случай, че мъничето отказва нещо, предложи му друг продукт от съща­та хранителна група и просто му дай време да преосмисли отношението си. Бъди търпелива, спокойна и положи­телно настроена. Предлагай разноо­бразни продукти в различни комбина­ции, за да откриеш под каква форма ще му допаднат. Ако то категорично отказва дадена храна – например сире­не, това не е проблем, стига да приема достатъчно други млечни продукти. Положителният личен пример е особе­но важен – ако малчуганът вижда как с таткото ядете салата например, мно­го по-вероятно е също да поиска. За съжаление в сила е и обратното – ако вкъщи редовно купувате и консу­мирате чипс, вафли и други подобни за сметка на пресните плодове и зе­ленчуци, детето ще ви подражава, ще ги разпознава и ще ги предпочита. В този смисъл, хранителните навици на малкото не могат да бъдат много по- различни от тези на цялото семейство, затова, ако е нужно, сега е моментът да създадеш по-здравословно отноше­ние към храната у всички вкъщи.

Тоалет

Този полезен навик е свързан с отно­шението към собственото тяло и гри­жата за него. След раждането си бебето е зависимо от теб и таткото, за да бъде чистичко. С порастването му и при­добиването на някои основни умения обаче то може да започне успешно да участва в ежедневните хигиенни грижи. Най-вероятно вроденото му любо­питство ще го накара само да посегне към четката си за зъби или гъбката за баня, затова от теб не се изисква мно­го – просто му позволи да се учи и го насърчавай с обяснения как и защо трябва да се грижи за тялото си.

Знам, че може да бъде изморително и значително по-бавно, но го остави да участва активно в процедурите. Дори да се налага да довършиш след него, позволи му да се учи да се справя само.

Всеки път му напомняй реда на частите на тялото, които мием, докато сме в банята, както и реда на действията по сутрешния и вечерен тоалет. Из­ползвай козметика за деца с приятен външен вид и аромат, весела четка за зъби или четка за коса с любим . герой – така детето ще се забавлява искрено. Насърчавай го и го хвали всеки път – така ще му по-помогнеш бързо и лесно да се научи да се грижи за тялото си.

В случай, че отказва миенето на зъбките или рязането на ноктите напри­мер, опитай да ги включиш в някаква игра, покажи как го правиш върху себе си.

Следобеден сън

Казвали сме го и ще го повторим от­ново – следобедният сън е важен за малкото, за доброто му физическо и емоционално състояние. Децата, ко­ито спят след обяд, имат възможност по този начин да повишат концентра­цията си и да намалят натрупаното до момента напрежение и умора. Някои проучвания показват, че малчугани на възраст около годинка и половина, които си почиват през деня, прилагат успешно уменията, научени преди сле­добедния сън, докато при тези, които не спят, след около 24 часа не остава спомен от наученото. За да помогнеш на рожбата си да зас­пи, използвай ритуали, подобни на тези преди вечерния сън – лягане и завиване с любимото одеялце, приказ­ка или песничка, успокояващо галене по гръбчето. Ако се съпротивлява, използвай въображението си, за да го накараш да легне – предложи му да приспите заедно някоя любима играч­ка, кажи му, че трябва да лежи и да затвори очички, за да може и куклата да заспи и т.н.

Важно е да намериш начин да прео­долееш първоначалната съпротива на детето, което може да твърди катего­рично, че не му се спи, и да отказва да легне, но след като успееш да го убедиш да го направи – заспива почти веднага. Ключът е в това да не се от­казваш лесно, да бъдеш търпелива и категорична. Ако изпуснеш момента, в който е уморено, но все още спокой­но, след това може да се окаже почти невъзможно да го сложиш да спи. Ако все пак детето не успее да заспи, предложи му да полежите за около половин-един час, да разгледате някоя книжка или да му разкажеш приказ­ка – нека знае, че това време е пред­назначено за почивка.

Разходки на открито

За най-малките разходките навън са винаги приятни, желани и вълнуващи. Те жадно попиват с поглед всички нови и интересни неща, които виждат. Пред децата на 2-3 и повече години обаче съществуват и други алтерна­тиви като игра вкъщи или гледане на телевизия, които могат да ги накарат да предпочетат да не излизат дори и в прекрасен пролетен ден. За да помогнеш на детето да открие удоволствието от разходките на откри­то, покажи му как да общува с при­родата, като му разказваш за всичко, което ви заобикаля и което срещате по пътя си. Придвижването по мокра и кална уличка може да изглежда непри­влекателно, включително и за теб, но това е моментът да промениш нагла­сата си, да обуеш гумени ботуши заед­но с детето и да си припомниш колко забавно е да джапаш в локвите :). Когато сте навън, споделяй впечатле­нията си с малчугана – разказвай му за промените през различните сезони, за всичко, свързано с кипящия около вас живот. Така ще му помогнеш да развие положително отношение към заобикалящата ни природа, а разход­ките ще бъдат винаги вълнуващи.

Отношение към живота

Децата се учат на всичко от нас – дори на отношение към живота. Дали рож­бата ти ще се развие като позитивен човек, или ще израсне по-негативна и мнителна, до голяма степен зависи ш примера, който вижда у възрастни около себе си. Така постепенно става ясно, че за да възпитаме полезни нави­ци у детето, понякога се налага първо да превъзпитаме себе си :). Не натоварвай детето с грижите и раз­очарованията на възрастните. Нека расте безгрижно и щастливо, увере­но, че го чакат много незабравими моменти. Помогни му да повярва, че всяка трудност е само временна, че след всичко неприятно следва нещо хубаво, че след всяка буря изгрява слънце. Защото каквото и да не дости­га в живота ви, имате най-безценно­то – детето и обичта помежду ви.

сп. „Моето дете”

 

 

От какво зависи детския апетит?

 

 

 

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Това ще ви помогне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *