Заекването е едно от най-тежките речеви страдания

  • Невро­тичният тип заекване трудно се повлиява само от логопедична намеса. Често заекването се съпровожда със смущения във вегетативна­та нервна система – зачервяване, изпотяване, нощни напикавания с изразени страхове (от вода, от тъмно, от много чужди хора). Затруд­неното общуване с околните, към което води заекването, се отразява неблагоприятно върху цялостното личностно.

Приятелката ми има дете на 3 години, ко­ето започна да заеква в последните месеци. Бихте ли написали нещо по този въпрос? Бременна съм и чакам дете и ме вълнува този проблем.

Соня Чавдарова – Велинград

Заекването е едно от най-тежките и сложни речеви страдания. То се характери­зира с нарушение на естест­вения темп и плавност на речта, с повторение на срич­ки и звукове. Заекването се появява най-често между втората, третата и шестата година. Това е т.нар. „физиологично“ заекване или заекване на развитието. Свързано е с все още неусъвършенстваната езикова система на малкото дете. То желае да разкаже за своите преживявания и чувства, но няма нужния лексикален (речников) запас, за да се изрази, физиологичното заекване не буди много притеснение у лекарите и се смята за нормално явление в развитието на детската реч.

Когато обаче повторени­ето на звукове, думи, фрази се превърне в навик, придру­жен от вторични съпътства­щи го прояви като мимики или гримаси, непривични жестове с ръцете и тялото, изпотяване, зачервяване, ко­гато говоренето се превър­не в усилие за детето и е свързано със страх, смущение и при­теснение, тогава става въпрос за наричаното от специалистите „патологично заекване“. Причините, по­раждащи заек­ването, все още не са изяснени докрай. Най-често това е психотравма, в основата на която лежат различни страхови преживявания. Сривът в нервната система оставя трайни следи в съзнанието на детето. Причини за поява­та на заекване могат да бъдат прекарани инфекциозни заболявания, наследствена предразположеност, кон­фликтни състояния, неблаго­приятна обстановка, детски заболявания, трудности при прехода към фразова реч.

В последните години се отделя особено внимание на тъй наречения невротичен тип заекване. Невротично­то заекване (логоневроза) се свързва с психотравма. Следва период на мълчание (мутизъм). След този период детето проговаря, но вече със спазми, които нямат по­стоянен характер. Принципът е, че спазмите се увеличават при общуване с непознати, възрастни. Те се появяват при активна комуникация.

Вторичните невропатични състояния се увеличават през годините и е трудно да бъдат преодолени без специализирана логопедична помощ. Корекцията на заекването често е дълъг и труден процес. За това е наложително своевременно да се обърнете към логопед. Ето няколко съвета как да повлияете положително вър­ху тази реч:

  • Не прекъсвайте детето, а търпеливо го оставете да довърши мисълта си. Не коригирайте речта му , не го съветвайте да говори по- малко. Не допълвайте думите и фразите – нека то само си ги намира.
  • Говорете по-бавно и плавно, т.е. забавяйте темпа на собствената си реч. Напри­мер, когато четете приказка, вмъквайте паузи от една секунда между изреченията. Така провокирате детето си да говори като вас. Опитът показва, че този метод води до забавяне потока на речта в заекващото дете.
  • Не отговаряйте веднага (автоматично) на зададените ви въпроси. Забавете отгово­ра си с една секунда. Това допринася за намаляване на речевото напрежение, за отпускане на детето, което също се научава да отговаря след пауза.
  • Използвайте кратки изречения. Когато говорите с паузи и кратки изрече­ния, вие създавате речеви модели, на които детето подражава.
  • Говорете за това, за което говори детето и за не­щата, които го интересуват: неговите играчки, герои, ри­сунки, филми. Поощрявайте изявите му – това е важен стимул за него.
  • Грижете се за здравето му, старайте се да се храни пълноценно и да спи.

 

Рецепта за лечение на заекване

 

 

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

За Lekuva.net – в-к „Доктор”

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *