Нека Ви помогнем да намерите продукт, който ще реши проблема Ви!

Какво е гинекомастия?

Вече споменахме, че е прието млечните жлези при мъжете да се наричат гръдни жле­зи. Те имат същата структура както и при жените, но са недораз­вити. Както млечните жлези при жените, така и гръдните жлези при мъжете имат рецепто­ри, които са чувствителни към действието на хормоните. Ако при мъжа се случи наруша­ване на равновесието между естрогените (женските полови хор­мони, които оказват стимулиращо действие на млечните жлези) и андрогените (те оказ­ват противоположно действие), тогава се развива заболяване, на­речено гинекомастия.

Всеки мъж може да развие гинекомастия. Но най-често това за­боляване се среща при мъжете, при които са налице рисковите фак­тори: затлъстяване, заболяване на ендокрин­ните органи, захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза, заболявания на тести­сите.

физиологични ста­дии на гинекомастия се наблюдават и при юноши в периода на хор­монални пикове – а невинаги има равновесие в съотношението между тези хормони.

И вторият етап – това е в напреднала въз­раст, когато угаснат функциите на андро­гените. Те стават по- малко, а естрогените остават в достатъчно количество. Затова и при тях може да въз никне заболяване като гинекомастия.

КАКЪВ СПЕЦИАЛИСТ ТРЯБВА ДА ЛЕКУВА БОЛЕСТТА

Гинекомастията може да бъде както ед­ностранен, така и дву­странен процес. Мъжът открива уплътнение, ко­ето най-често е разпо­ложено около пъпката. Отначало то може да бъде безболезнено, след това се присъединява болка. Ако мъжът от­крие такива изменения, трябва непременно да се обърне към ендокринолог. Но по принцип това не се случва веднага.

Отначало те се об­ръщат към хирург. А понякога има случаи, ко­гато просто хирурзите отделят такива обра­зувания и не отстраня­ват причината. Но след като причината в орга­низма не е отстранена, възникват рецидиви на гинекомастията.

Правилно е тази бо­лест да се лекува при ендокринолог, който прави анализ на нивото на хормоните и при не­обходимост извършва корекция. И така от­странява причината за това заболяване.

ВПРОЧЕМ!

Гинекомастия може да възникне и при мъже е черно­дробни заболявания. Знаем, че черният дроб е органът, в който се разпадат хормо­ните. Ако страдате от чернодробно заболяване – като хепатит или цироза, или мастна дистрофия – тогава утилизацията, пие. същото това разпадане на хормони­те, се нарушава и възникват признаци на гинекомастия. Това най-често се случва при мъже, които са в рисковата група или злоупотребяват е алкохол, т.е. в този стадий, когато вече се е развило чер­нодробното заболяване.

НАСЛЕДСТВЕНИТЕ ФАКТОРИ СД РЕШАВАЩИ

Съществува и наследствена форма на заболяването на гръд­ните жлези при мъжете – когато то се развива във всяко поколе­ние. Такива мъже трябва редовно да се подлагат на диагностика и да провеждат изследване с онкомаркери. А също и още едно специфично изследване. Те или потвърждават, или изключват генетичната форма на заболяването.

Непременно мъжете трябва да се стараят да избягват травмите на гръдната жлеза, това е един от най-силните рискови фактори. Ако това ви се случи, нужно е непременно да се обърнете към лекар. Така той ще може да разнесе хематома с необходимите методи и лекарства. Защото някои хематоми не могат напълно да се разнесат. След време започват да се организират и се появява рисков фактор за рак на гръдната жлеза. Затова се изследвайте редовно.

За Lekuva.net – в-к „Доктор”

 

 

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *