ГЛЮКО БАЛАНС – четворна комбинация за нормализиране на кръвната захар

Полезно за всички…Животинските мазнини от храната не са причина за атеросклерозата

Отдавна знаем версията на официалната медицина – за поддържане на нормално ниво на холестерола в кръвта е необходимо да ограничим употребата на животински мазнини. В последно време все по-често холестероловата причина за атеросклерозата и другите сърдечносъдови заболявания се подлага на съм­нение от научната общност. Тази теория не се споделя от много биохимици, физиолози и геронтолози. „Високото ниво на холестерола е добър показател, то защитава от рак и инфекциозни болести“!, е мнението на международ­ната организация за защита на холестерола. Нейните членове, в чийто състав вли­зат учени, лекари, научни ра­ботници от различни страни, се придържат към различни възгледи за причините за развитие на атеросклероза и сърдечносъдови заболявания. Те обаче са на едно мнение по следния казус – не признават ролята на животинските мазнини и високото ниво на холестерола като причина за развитие на тези заболявания. „Тази идея не е потвърдена от научни данни, а от много години насам огромен брой научни изследвания са проти­воположни. Председателят на тази организация проучвал холестерола в продължение на двадесет години и публикувал повече от 80 научни статии и писма на тази тема. Написал е и две книги на пет езика, в които критично разглежда съмнителната връзка между холестерола и сърдечносъ­довите заболявания. Една от значимите му публикации е издадена първо в Швеция, а по­сле във Финландия, Германия и САЩ. Ето какво се казва в нея: „Холестероловата кампания е създадена върху лъжливата идея, че употребата на живо­тинска храна и високото ниво на холестерола са причина за атеросклерозата и сърдечно­съдовите заболявания. Това е грешка, защото ниво на холестерола не е опасно за здравето, то дори е добро. Например високото ниво на холестерола защи­тава от рак и инфекциозни болести – твърди професорът в едно свое интервю. – Послед­ни американски изследвания показаха, че средно пациен­тите с остър инфаркт били с по-ниско ниво на холестерола от обикновеното. И рискът да умрат три години след сърдечния пристъп е най-висок сред тези, които имат ниско ниво на холестерола“.

ВНИМАНИЕ!

Не остана място за повече мнения, само ще цитираме резултатите от едно изследване, проведено от д-р Харлън Кръмхол и неговите колеги от Йейлския университет. То про­дължило четири години, в него взели участие 1000възрастни мъже и жени. Учените открили, че сред възрастни­те хора с ниско ниво на холестерола два пъти повече се случвали сърдечни пристъпи в сравнение с другите – с високо ниво на холестерола.

Материалът е от в-к „Доктор”

 

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *