Това са много ценни факти за сърдечносъдовата система на човека!

Сърдечносъдовата система се състои от сърцето и кръвоносните съдове.

Тя осигу­рява транспортирането на кислорода, хранителните вещества, хормоните и отпадните продукти, предпазва от възниква­не на животозастрашаващи кръвоизливи и инфекции и участва в регулацията на те­лесната температура.

Сърце
Сърце

Сърце

Сърцето непрекъснато изпомпва кръв към всички части на тялото. То представлява мускул, състоящ се от две разположени ед­на до друга помпи, всяка от които има ре­зервоар (предсърдие), помпено пространст­во (камера) и две клапни системи, предот­вратяващи обратното връщане на кръв­та. Стената на сърцето е изградена от сърдечномускулни клетки. Те се съкраща­ват, за да изтласкат кръвта от камерите в артериите. Между следващите една след друга контракции сърцето се отпус­ка, за да да навлезе отново кръв в него.

Дясната половина на сърцето изтласк­ва кръвта през белодробните артерии до малките белодробни мехурчета (алвеоли­те), където тя се насища с кислород. Лява­та половина получава обогатената с кислород кръв и я изтласква чрез мрежата от артерии към всички клетки на тялото. Са­мият сърдечен мускул се кръвоснабдява от коронарната кръвоносна система, коя­то е част от артериалната система.

Сърдечносъдова система
Сърдечносъдова система

Кръвообращение

Лявата сърдечна камера изтласква обога­тената с кислород кръв през аортата към все повече стесняващите се артерии. В краищата си те се разклоняват на артериоли. Нататък кръвта тече по още по-фи­ни разклонения: тесни и изключително тън­костенни кръвоносни съдове – капиляри.

Щом кръвта достигне до капилярите, кислородът, хранителните вещества и хормоните преминават от нея в течност­та около клетките. Оттам те навлизат в тях. В обратна посока от тъканната теч­ност в кръвта преминават въглеродният диоксид, метаболитните отпадни продук­ти и отделената от клетките топлина. Бедната на кислород кръв протича от ка­пилярите към вените, които я отвеждат към дясната сърдечна камера, която я из­помпва отново към белия дроб. Разтворе­ният в кръвта въглероден диоксид преми­нава през стените на алвеолите в белия дроб и бива изхвърлен при издишването.

Кръв и кръвоносни съдове

Течната съставка на кръвта се нарича плазма. В нея са разположени червените кръвни телца (за транспортирането на кислород и в известна степен на въглеро­ден диоксид), белите кръвни телца (за бор­ба с инфекциозните причинители и елими­ниране на отпадните продукти), кръвни­те плочици (които предизвикват съсирване на кръвта при увреждане на кръвоносен съд) и различни химически вещества.

Хранителните вещества (без мазнини­те) попадат в кръвта чрез капилярите на стомашно-чревния тракт. Кръвта пренася и хормони (биологично активни вещества, предназначени за определени клетки) и от­падни продукти (без въглероден диоксид), които се отделят от бъбреците чрез ури­ната или се събират на друго място в ор­ганизма и се оползотворяват повторно.

При всяко съкращаване на сърдечния мускул кръвта мощно се изтласква в артериите. По този начин се получава сърдеч­ният пулс. Еластичните влакна в стените позволяват на по-големите артерии да се разширяват при всяко изтласкване на кръв от сърдечния мускул, за да да поемат пулса. Сърдечните удари (пулсът) могат да бъдат регистрирани с върховете на пръстите на местата, където артерия­та преминава повърхностно под кожата. И така работи сърдечносъдовата система.

Чрез команди за свиване, респ. разширя­ване на артериите и артериолите нервната система заедно със сърцето и кръво- носната система се грижат за адекват­ния приток на кръв към всички тъкани.

Вените са кръвоносни съдове с ниско налягане, еластични стени и клапи, отварящи се само в едната посока, за да въз­препятстват обратния поток на кръвта. Тя тече във вените под въздействие на силата на тежестта или в резултат на съкращаването на скелетните мускули, които я изтласкват към сърцето.

Дългото стоене прав в горещ ден може да причини задържане на кръвта във вени­те на долните крайници. Така към сърце­то се връща по-малко кръв, както и към мозъка. Резултатът може да бъде припа­дък. Това може да се избегне с често раз­движване на ходилата и пръстите. Така мускулите ще притиснат вените и ще стимулират обратния поток на кръвта за подобряване дейността на сърдечносъдовата система.

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Актуални промоции в lekuva.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.