ендокринна система

За какво служат хормоните в организма ни?

Ендокринната ни система съществува благодарение на фин баланс. Когато този баланс се наруши, възникват здравословни...

Надбъбреци и кора

Най-важното действие на надбъбречните хормони е да ни направят приспособими.

Хипофизарен нисък ръст (при децата)

Недоимък на растежен хормон.

Диабет (захарна болест)

При I тип диабет имунната система разрушава 80 процента от клетки­те, произвеждащи инсулин в задстомашната...

Ендокринна система и панкреас

Хормоналните жлези - заедно с останалите ре­гулаторни механизми - съгласуват дейността на всички органи в...

Развенчани митове за ползата от бирата

Любимото на милиони пиво от създаването си е обкръжено от митове. За бирата се носят...