Бременна след 40 години? Защо не!

Има специалисти, кои­то твърдят, че на 40 години настъпва край­ният срок за забреме­няване. В действител­ност обаче все повече жени стават майки след тази възраст. На каква цена? Какво е различното?

бременност след 40

Всяка година има немалко случаи, в които жени на възраст да бъдат вече баби, раждат деца. До широката пуб­лика стигат главно имената на звездите, които го правят, но те далеч не са единствените. Всичко това стана възможно, благодарение на контрацептивите, които забавят датата на първата бременност, и на новите медицински методи за подпомагане на зачеване­то. Постепенно жените въз­приеха идеята, че няма нищо противоестествено в това да станат майки на 35-40 години, когато имат желание да напра­вят пауза след следването и професионалните занимания или да закрепят един втори брак с ново бебе. Този обществен феномен тревожи гинеколозите, които все пак не разполагат с магическа пръчка, за да решат стопроцентово всички неиз­бежни проблеми, свързани с по-късните бременности. Ста­тистиките говорят достатъч­но убедително: на 30 години 93% от жените, които искат да забременеят, успяват да го постигнат, след 35 те са вече 85%, а след 40 – 65%. Иначе казано, на тази по-късна въз­раст 35% от жените не могат да осъществят мечтата си за дете, а тази цифра не е малка.

 

Какви са рисковете за бебето?

Вероятността от малформации не нараства с възрастта освен при синдрома на Даун. Но и там рискът е нулев, ако се направи тест чрез амниоцентеза (взимане и изследва­не на амниотична течност от утробата).

Така погледнато, при 25-годишните жени опасността да имат дете със синдрома на Даун може да се окаже по-голяма, защото те никога не се подлагат на това изследване. Останалите проблеми, които могат да се появят при плода, са свързани с патологии при майката. Високото кръвно на­лягане може да попречи на правилния растеж на бебето, а недиагностицираният диабет носи със себе си по-висок риск от аномалии.

 

Какви са рисковете за майката?

При късната бременност най-сериозният риск е повише­ното артериално налягане. Известни затруднения има и в случаите, когато не е уточнено какви са били стойностите на кръвното налягане на жената преди забременяването. По-прецизни проучвания сочат, че тази патология за­сяга 10% от бременните над 35 години, но тези проценти нарастват до 40 и след 40 годи­ни. Артериалната хипертония преди забременяването може да усложни развитието на бре­менността.

В тясна връзка с артериалната хипертония е и повишената честота на прееклампсията. Тя се проявява с високо кръвно налягане, с белтък в урината и с отоци най-често по долните крайници. Съз­дават се неблагоприятни ус­ловия, поради което плодът изостава в своето развитие. Редовното лабораторно и ехографско контролиране, регистрирането на сърдечната дейност на плода са гаранция за своевременното откриване на отклоненията и предпри­емане на необходимите мерки за майката и за плода. Диабетът на бременната, включително и появилият се във връзка с бременността, също създава проблеми, които трябва навреме да се обхванат и овладеят. Планирането на раждането при диабетичката и грижите за новороденото са твърде специфични и се обсъждат от екип от диабетолог, анастезиолог, неонатолог и при необходимост от други специалисти.

Сред останалите особености, които по-често съпровождат закъснялата първа бремен­ност, са флебитът, белодроб­ната емболия, образуването на фиброми, плацента превия (ниско разположена). Спецификата и усложнени­ята мотивират акушер-гине­колозите много по-често да прибягват до цезарово сече­ние в интерес на бременната и бебето.

Изобщо бременност след 40 години означава пълен и редовен контрол на всички показатели. Това я различава съществено от бременността на 20 или 30 години, когато жената по принцип може да води напълно нормален жи­вот, да работи и пътува при много по-леко медицинско наблюдение.

 

Как да увеличим шансовете за забременяване?

Жената над 40 години трябва да поддържа почти спортна форма, ако иска да забременее, защото с възрастта естестве­ните й шансове намаляват. Ето и пет златни правила:

  • Спиране на цигарите.
  • Напълно ограничена кон­сумация на алкохол.
  • Прием на възможно най-малък брой и количества лекарства само при неиз­бежна потребност.
  • Премахване на излишни­те килограми.
  • Редовен спорт.

 

 

 

Как да се храни бременната жена? 8 златни правила

 

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *