Плодови сокове и кратко гладуване са ключът към настинките

Може би се чувствате отпаднали, имате хрема и гърлото ви боли? Вие сте настинали. Все още учените се опитват безуспешно да открият онзи малък „мик­роб“, който причинява обикновената простуда.

 настинка, сок от плодове, сурови зеленчуци, грип, соколечение

В сре­дата на 20-те години на XX век науката твърдеше, че е открила микроба, отговорен за появата на настинката, но размерите му били толкова незначителни, че улавя­нето му е трудно дори с микроскоп. По-късно, с откри­ването на много по-съвършени микроскопи, учените започнаха да твърдят с по-голяма увереност, че са отк­рили причинителя на обикновената простуда. След 1946 г. британското правителство даде 150 000 $ за изследвания в тази област. В резултат на това „Меди­цинският изследователски съвет“ във Великобритания излезе с твърдението, че микробът, бактерията или ви­русът, причиняващ настинката, е открит. Въпреки то­ва, след години на изследователска дейност, учените все още не могат да изолират напълно този „микроб“. Сред многобройните идентифицирани бактерии все още не е намерена тази бактерия, която със сигурност причинява обикновената простуда. По мое мнение, те­зи търсения ще останат напразни, тъй като такъв „мик­роб“ не съществува. Затова не мога да разбера защо учените все още хвърлят стотици хиляди долари за изследвания, които не могат да доведат до ясни резул­тати. Знаем, че в много болници се правят опити върху хора, на които им се плаща, за да участват в медицинс­ките експерименти. Всичко това е прекалено скъпо удоволствие, предвид получените досега данни.

Според мен настинката не се причинява от микроб. Подходяща аналогия за простудата е електричеството.

Електрическата система в дома ви е оборудвана с пред­пазители, нали? Какво се случва, когато напрежението във вашата инсталация стане прекалено високо? Има ли някакъв „бацил“, който ви предупреждава, че бушо­ните ви ще гръмнат? Не, няма. Ако претоварването предизвика колапс в електрическата ви система, то претоварените и нагорещени кабели могат да се запа­лят и да предизвикат пожар. Спомнете си за това, кога­то „хванете настинка“.

Ако отпадъчните продукти в организма не се отстранят своевременно, те ферментират, при което се отделя топлина. Когато процесът на ферментация дос­тигне високи нива на токсичност, природата се при­нуждава да вземе мерки за прочистване на тялото чрез отделяне на излишната слуз, което наричаме „настин­ка“. За съжаление в повечето случаи тези предупреди­телни сигнали се пренебрегват, а това може доведе до поява на множество усложнения, които са печално из­вестни на медицината.

Не обвинявайте простудата за това, че ви е „хвана­ла“. Вместо това бъдете благодарни, че сте били пре­дупредени навреме и че имате шанс да направите нещо. Досега не е открито лекарство, което да излекува нас­тинката и в същото време да не предизвиква нежелани реакции.

И за да обобщим, бихме казали, че простудата е резултат от натрупване на прекомерно количество отпадъчни вещества в организма, които не могат да се изхвърлят по естествен път. Постепенно дебело­то черво се превръща в склад за тези гниещи храни­телни отпадъци. Токсините, отделяни от тях, се разпространяват по цялото тяло, образувайки незд­равословна слуз в синусните кухини. Излишните от­падъчни вещества в тялото допринасят за получава­нето на слуз, а резултатът от това е настинката.

Всеки интелигентен човек би трябвало да се замис­ли върху тези факти. За да преодолеем това състояние, още при първите признаци на настинка трябва да прибегнем до прочистващи практики (иригации и клизми). Пиенето на плодови сокове и краткотрай­ното гладуване (ден или два) е доказало своята ефективност като съпътстваща мярка по време на тези прочистващи процедури.

 

Повече по въпроса вижте в книгата на д-р Н. Уокър „Лечебни сурови плодови и зеленчукови сокове

 

Когато прочистим дебелото си черво и организма като цяло, е препоръчително да спазваме хранителен режим, състоящ се предимно от сурови храни и техни­те сокове. Това е едно от най-добрите средства за превенция срещу повторното натрупване на отпадъчни ве­щества и слуз в тялото.

 

 

 Комбинация от лимон и още нещо с удивителен ефект за тялото

 

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Това ще ви помогне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *