Начало / Здравословен живот / Здравето след 50 / Защо домашните злополуки зачестяват с възрастта?


Защо домашните злополуки зачестяват с възрастта?

Ето как да предпазите вашите по-възрастни близки:

домашни злополуки, изгаряне, порязване, счупена ръка, счупен крак

Европейско проучване приключи с изненадва­щата констатация, че домашните инциден­ти са на първо място сред причините за смърт при нещастен случай. Най-често тяхна жертва стават деца и възрастни хора, но при втората кате­гория последствията по-често са тежки и дори фатални.

Зад всеки вид домашна злополука се крият спе­цифични рискове, свързани с възрастта и болестите на третата възраст. Две трети от тях завършват с постъпване в болница и сериозни увреж­дания. Ето защо взимането на предпазни мерки е повече от необходимо.

Падания

Това са най-честите домашни злополуки. Много от тяхсе дължат повече на виене на свят и загуба на равновесие, отколкото на спъване. Първото нещо, което трябва да се направи, е да се предви­дят места захващане – перва­зи, дръжка във ваната, но и на подходящо място в тоалетна­та, както и в душ кабината. Освен това по обичайния до­машен „маршрут” (от хола към кухнята, от спалнята към банята и т.н.) подът трябва да е освободен от неща, в които човек може да се спъне – упо­рита гънка на килима, мал­ки по размер и незакрепени подови настилки, предмети с остри ръбове. Внимавайте обаче да не се презастрахова­те – една напълно промене­на обстановка също може да бъде опасна, защото смущава изработените навици. По-до­бре е промените да се правят една по една.

Рани

Жените се нараняват в кухня­та, мъжете – докато майсто­рят из дома или в градината.

Понякога причината е в не­подходящите уреди, друг път в загубата на мускулна сила или непознаване на техни­ката на работа, а най-често в липсата на достатъчно вни­мание.

Рисковете са кървене, инфек­ция на раната или обездви­жване на някой крайник. Проверете всички домакин­ски уреди и не започвайте работа, която не е по силите ви или пък ви е непозната. Първо се запознайте с пра­вилата.

Отравяния

Те могат да бъдат три вида:

  • Отравяния с медика­менти – случват се при намалено зрение, което пречи да се преброят капките на­пример или да се разчете ле­карското предписание, при самолечение или грешка в дозировката. Лесно разреше­ние е в предвидена за целта кутия да се оставя само необ­ходимото дневно количество лекарства и така всеки ден. Към това може да се прибавят инструкции за взимането им, ясно написани с големи букви на лист хартия.
  • Отравяния с отро­ви – във всеки дом има ток­сични продукти, които за­дължително трябва да са в добре затворени бутилки и флакони. Никога не махай­те хартиения етикет, който съдържа информация за продукта и употребата му. Изберете подходящо място и винаги оставяйте там токсич­ните препарати. Избягвайте опаковки със „заключена” капачка – те са много добра идея по отношение на деца­та, но при възрастните има опасност от рязко отваряне и заливане или изпръскване с продукта.
  • Инцидентис електричеството
  • Хранителни отравяния – внимавайте с отдавна заку­пените храни, гледайте срока на годност! Лош навик е да се запазват остатъци от яде­нето за следващите дни, но ако ви е трудно да хвърляте, поне спазвайте правилата за добро съхранение (хермети­чески затворени кутии, чист хладилник) и не отлагайте консумацията за дълго. Да не забравяме, че с възрастта вкусовите рецептори и обо­нянието отслабват и човек може да не си даде сметка, че храната е развалена.

Причините могат да бъдат в износената електрическа ин­сталация, в лошото състояние на кабелите, на шнуровете на ютията или лампата. Опасна може да се окаже близостта на електрическата инсталация с водопровода и канала, липса­та на заземяване. Всичко това трябва добре да се проверява периодично.

  • Изгаряния

Поради лошо зрение или на­малена чувствителност може да се стигне до два типа ин­циденти:

  • изгаряне с нещо горещо – пламък, загряваща завивка, врели течности, лошо изоли­рани дръжки на домакински съдове и т.н.
  • химическо изгаряне – внимавайте с продуктите против котлен камък и за отпушване на задръстени канали.

 

 

Как да си помогнем при изгаряне?

 

 

 

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!


Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*