Начало / Здравето от А до Я / Ендокринна система /диабет, гуша и др./ / Възпаление и рак на щитовидната жлеза


Възпаление и рак на щитовидната жлеза

Различните форми на възпаление на щитовид­ната жлеза се различават по това дали оплаква­нията се появяват внезапно и бурно (остро въз­паление на щитовидната жлеза) или постепен­но (подостро възпаление на щитовидната жле­за). Формата, протичаща дълго време незабеле­жимо, се нарича хронично възпаление на щито­видната жлеза.

Оплаквания

Остро възпаление на щитовидната жлеза:

  • болки в гърлото
  • чувство на натиск и оточност на шията
  • затруднения в гълтането
  • пресипналост
  • висока температура

Подостро възпаление на щитовидната жлеза: Оплакванията са същите както при острото възпаление, но температурата се повишава много рядко.

Хронично възпаление на щитовидната жлеза: Дълго време протича безсимптомно и се проя­вява едва с усложнението си – понижена функ­ция на щитовидната жлеза.

Причини

Остро възпаление на щитовидната жлеза: Бак­териална инфекция или като резултат на лече­ние на други заболявания на щитовидната жле­за с радиоактивен йод.

Подостро възпаление на щитовидната жлеза: Вирусна инфекция.

Хронично възпаление на щитовидната жлеза: Автоимунно заболяване, при което организмът използува защитните си сили срещу самия се­бе си.

Риск от заболяване:

Остро възпаление на щитовидната жлеза: То е много рядко.

Подостро възпаление на щитовидната жлеза: Появява се най-често в резултат на простуда или вирусна инфекция на горните дихателни пъ­тища. Жените се разболяват четири пъти по-често от мъжете.

Хронично възпаление на щитовидната жлеза: Най-честото от всички възпаления на щито­видната жлеза. Жените се засягат двадесет пъ­ти по-често от мъжете.

Възможни последици и усложнения

Всяко възпаление разрушава тъканта на щито- видната жлеза. Според това, колко е голям за­сегнатият участък, след това не могат да се об­разуват достатъчно хормони на щитовидната жлеза. Настъпва хипофункция на щитовидната жлеза.

Профилактика

Не е възможна.

Необходимост от лекарска помощ

При гореописаните оплаквания.

Самолечение

  • почивка на легло
  • изстудяване на врата с леден компрес

Лечение

Остро възпаление на щитовидната жлеза: Ан­тибиотиците унищожават болестотворните бак­терии. Противовъзпалителни средства, какви­то се предписват и при ревматизъм, могат до­пълнително да подобрят признаците на заболя­ването. Ако възпалението се е инкапсулирало (абсцес), понякога лекарят трябва да източи гнойта с помощта на пункция.

Подостро възпаление на щитовидната жлеза: При леките случаи са достатъчни противовъз­палителни медикаменти, каквито се използу­ват и при ревматизма. Ако заболяването про­тича тежко, възпалението трябва да се потис­не скортизон. Антибиотиците не по­магат срещу това заболяване, обусловено от вируси.

Хронично възпаление на щитовидната жлеза: Практически то се проявява чрез своето услож­нение, хипофункцията на щитовидната жлеза. Хормони на щитовидната жлеза трябва да ком­пенсират този недоимък. Освен това те успо­кояват органа, тъй като това, което посред­ством медикамента е в достатъчно количест­во, не трябва да се продуцира от жлезата. В тежките случаи кортизонът може да потисне защитните сили на организма.

Рак на щитовидната жлеза

Ракът на щитовидната жлеза се отнася към ред­ките заболявания.

За една година от него се разболяват 10 до три­десет души на един милион, а петима умират. Ракът на щитовидната жлеза най-напред се опе­рира и ако е необходимо след това се провежда лъчелечение.

Не съществува връзка между рака на щитовид­ната жлеза и йодния недоимък или хипер- и хи­пофункцията на щитовидната жлеза. Евентуал­ното лъчелечение при възрастните не води до възникването на рак на щитовидната жлеза. При всички изменения в областта на шията ле­карят проверява щитовидната жлеза за възли. Всеки „студен възел“ на сцинтиграфията се смята съмнителен за рак, дока­то не се докаже противното. „Студеният въ­зел“ винаги е аргумент операцията да предхож­да лъчелечението, ако една щитовидна жлеза трябва да бъде смалена. За подробности прочетете и статиите за рак.

 

Оценете статията
Оценка от гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*

Избрано за теб