Цьолиакия (шпру)

Оплаквания

Заболяването може да се появи за първи път в детството (тогава то се нарича цьолиакия) или едва в напреднала възраст (шпру на възраст­ните). То може дълго време да протича и без оп­лаквания. Най-често се проявява между шестия и дванайсетия месец от живота, месеците след които кърмачето преминава от изцяло млечно хранене към храна, съдържаща житни продукти. Деца: Болните деца не се развиват правилно, те са бледи, изпражненията им са зловонни, жълтеникаво-обемисти, страдат от газове и подува­не на корема и развиват анемия. При по-дълго протичане на заболяването изостават на ръст.

Възрастни: Те страдат от малокръвие, загуба на тегло, болки по костите, мравучкане, отоци и кожни заболявания. Болезнени, зловонни диа­рии и подуване на корема.

Причини

Повишена чувствителност спрямо глутена, който се намира в пшеницата и ръжта, по-мал­ко в ечемика, овеса и лимеца. Той води до необи­чайно повишаване на определен вид бели кръвни телца, които увреждат лигавицата на тънките черва. Така този най-важен резорбционен орган дегенерира и хранителните вещества не могат повече да бъдат правилно всмуквани.

Риск от заболяване

Цьолиакията се проявява по-често в определени фамилии и страни. В немскоезичните страни тя се доказва при всяко хилядно дете.

Възможни последици и усложнения

При децата желязонедоимъчна анемия; при въз­растните анемия в резултат на недоимък на фолиева киселина. Според протичането недоимъ­кът може да се забележи и В други органи, напри­мер в костите. Продъл­жаващото през целия живот заболяване може да бъде голяма психическа травма, чести са депресиите. При жените може да се стигне до мен­струални смущения, при мъжете до смущения в потенцията

Профилактика

Колкото по-късно кърмачетата преминат от майчино или напълно адаптирано мляко към хра­на, съдържаща житни растения, толкова по-късно червата влизат в съприкосновение с алергена глутен и толкова по-леко ще протече едно възможно заболяване.

Необходимост от лекарска помощ

Ако се появи описаната по-горе комбинация от симптоми. Цьолиакията се установява със си­гурност само с тъканна проба от тънкото черво (биопсия). За това не е необходим престой в болница.

Самолечение

Храната трябва да бъде изцяло без глутен. Това означава, че течната и кашавата храна за кърма­чето и всички „брашнени“ ястия (хляб, юфка, десерти, сосове, панета) трябва да се приготвят с други видове брашна, например от царевица, елда, ориз, просо или картофи. Плодовете, зеленчуците и млечните произведения, яйцата, месо­то, рибата и т.н. са разрешени. Трябва непре­менно да избягвате упоменатите от лекаря глутенсъдържащи храни и точно да спазвате раз­решената диета. В България има Българска асоциация цьолиакия и много информация в интернет, от където бол­ните и техните роднини могат да получат информация, която ще им помогне да разберат кои храни съдържат глутен (включително между другото консерви, колбаси, сладкиши). Те ще ви помогнат при подбора на готварски рецепти. Там можете да получите и адресите на пекарни, които про­извеждат безглутенов хляб и търгуват с безглутеново брашно, тестени изделия и печени произведения.

Лечение

Цьолиакията не може да се лекува с медикамен­ти. Единствено диетата позволява на измене­нията по лигавицата за шест до девет месеца да отзвучат. Който спазва диета през целия си живот, остава здрав.

Внимание: Ако не спазвате диета и нямате оп­лаквания, това в никакъв случай не означава, че трябва да преустановите безглутеновото хра­нене. Често видими оплаквания се появяват egва по-късно, понякога след няколко годишно при­емане на глутенова храна – отключени след пре­боледуване чревна инфекция или прекарана бре­менност. Късните последици могат да бъдат тежки заболявания, които тогава са и по-труд­ни за лечение. Според степента на недоимъчните състояния при остро заболяване се налага приемане на витамини, минерали и желязо.

Оценете статията
Оценка от гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*

Избрано за теб