Чревни инфекции

infekcia-30Оплаквания и причини

Основният симптом на всички чревни инфекции е диарията, евентуално съпроводена от повръ­щане. Обикновено се изхвърлят по 100 до 300 г изпражнения на ден. При хора, които често ядат зеленчуци, плодове и пълнозърнести продукти, те са повече. Изпражненията се състоят в 60- 90 процента от вода. Диарията означава, че се изхвърля повече вода, а организмът се обезвод­нява. Еднократната поява на редки изпражнения не е необичайно явление и причина за безпокойс­тво. За диария се смятат течно-воднистите изпражнения повече от три пъти на ден. Оплакванията се различават според вида на при­чинителя, който е предизвикал инфекцията:

  • инфекция с колибактерии (чревни бактерии, попаднали върху храната поради собствената ни нечистотия или поради несъобразеното отвеждане на отпадъчни води върху храни­телните продукти и в питейната вода): по-лека диария, понякога съпроводена с повръщане, която трае най-често не повече от един-два дни. Често тези диарии се появяват през ля­тото. При тях най-често не се налага лечение
  • стафилококова инфекция (гноеродни бакте­рии, чиято топлоустойчива отрова напада червото): започва с тежко повръщане, следва по-силна диария. Типични са появяващите се преди това слюноотделяне и коремни болки. С тези оплаквания би трябвало да отидете на лекар
  • вирусна инфекция: Води до диария с тежко повръщане, главоболие и мускулни болки. Мо­гат да се прибавят още лека температура, хре­ма или възпаление на гърлото. Заболяването може да продължи до една седмица. Най-често се налага само почивка на легло
  • „коремен грип“, „градинска“ или „пътна диария“ – комбинация от вирусна и бактериална инфек­ция: Може да доведе до световъртеж, повръ­щане, силно къркорене на червата, чревни спаз­ми и диарии във всички варианти и степени на тежест. Най-често се появява на периодични епидемии и преминава за няколко дни от само себе си
  • инфекция със салмонела (посредством ди­ректен контакт с болен човек, с неговите из­пражнения или със замърсени хранителни про­дукти, например ястия, които по-дълго или неколко кратно са претопляни, посредством не- доварени птици, яйца, майонези, салати, слад­киши, млечни продукти): внезапно се появяват неразположение и гадене. Повръщане, коремни болки и тежки воднисти диарии, които могат да продължат два до пет дни, често съпрово­дени с температура
  • тиф и паратиф – тежки инфекции със салмонели (посредством замърсена питейна вода и хранителни продукти): започва със запек, пос­тепенно покачваща се температура, главобо­лие, безапетитие, бронхит. На втората сед­мица температура до 40 градуса, малки черве­ни петна по тялото, по-рядко по ръцете и кра­ката. Едва на третата седмица кашави диарии
  • инфекция с кампилобактер (посредством за­мърсени хранителни продукти или питейна вода): температура, разтрисане, коремни бол­ки, водниста диария до 20 пъти на ден, повръ­щане, грипоподобни симптоми
  • бактериална дизентерия- инфекция със шиге- ли (посредством замърсени питейна вода и хранителни продукти): започва с температу­ра и силни спастични коремни болки. Следват често повръщане, слузно-кървава диария, ряд­ко-водниста диария, слабост
  • амебна дизентерия – инфекция с амеби (пос­редством замърсени питейна вода и храни­телни продукти): започва с умора, коремни болки и гадене, но без температура. След ня­колко дни изпражненията стават стъкловид­ни, малиново кървави
  • холера – инфекция с холерни бактерии (посред­ством замърсени питейна вода и хранителни продукти): млечно-бели изпражнения, продъл­жително повръщане. Задръжка на урина. Няма покачване, а понижаване на температурата

След успешно лечение болните могат да отде­лят причинителите още няколко месеца. Дали това е така, след тежко заболяване лекарят би трябвало непременно да провери. При хора, ко­ито работят в хранителната промишленост, този контрол е задължителен. Има трайни но­сители, които нямат оплаквания.

Риск от заболяване

Лошата хигиена, разпространението на диари­ите под формата на епидемии, както и пътува­нията повишават риска. Бактериална и амебна дизентерия, тиф, паратиф и холера са заболява­ния, които практически (вече) не се срещат в Ев­ропа. За европейците те често са „армаган от дълъг път“.

Възможни последици и усложнения

Тъй като заедно с течностите организмът гу­би и важните минерали калий и магнезий (елек­тролитна загуба), може да се стигне до колапс на кръвообращението – особено бързо при деца, възрастни и увредени хора и при хора с тежки диарични заболявания като например холера. Ре­зултат от това могат да бъдат промени в кръвта, които да затормозят бъбреците.

Профилактика

Хигиенни мерки. Те са особено уместни когато по време на пътуване не се знае със сигурност, дали отпадните води се изхвърлят така, че да не могат да инфектират питейната вода и хра­нителните продукти. Отвежданите в морето фекалии често са причина за инфектирането на морските животни. Съществу­ват имунизации срещу холера и тиф.

Необходимост от лекарска помощ

Ако откриете в изпражненията следи от кръв, слуз, гной или мазнини, би трябвало веднага да потърсите лекар.

Самолечение

Да не се яде нищо, но много да се пие: подсладен чай, минерална вода, кола, от която посред­ством разклащане или след като е престояла, сте отстранили въглената киселина, и плодови сокове. Плодовете съдържат важния калий. За­харта подпомага всмукването на минерални со­ли, които се губят при тежки диарии и съчета­ване на диарии с повръщане. Затова два пъти на ден би трябвало да вземате и готварска сол на върха на ножа.

В следната рецепта за питие се съдържат всич­ки важни вещества. Те са евтини и могат да се получат от всяка аптека.

ЗАМЕСТИТЕЛНА ТЕЧНОСТ ПРИ ДИАРИЯ

2,5 г сода за хляб; 1,5 г калиев хлорид; 3,5 г готварска сол; 20 г глюкоза

Да се разтвори в един литър вода.

Такива електролитни питиета се продават и го­тови, но са значително по-скъпи. Изпивайте най-малко четири пъ­ти повече от обичайното количество течност, само така можете да възстановите загубите. Позволете си почивка.

На втория и третия ден можете да ядете на­стъргани ябълки и сухар или посолена слизеста супа, както и супа от моркови. Ако диарията продължи и след това, би трябвало да се консул­тирате с вашия лекар.

Диарията и повръщането са естественият път за изхвърляне на патогенните микроорганизми и отровите. Приемането на медицински въглен не е целесъобразно, тъй като той нито предот­вратява загубата на вода, нито обезврежда болестотворните причинители и отровите. Това е валидно също и за домашните средства като сушени черни боровинки. Пиенето има предимство.

Лечение

Така наречените средства против диария не са много полезни. Само ако диарията продължи по­вече от пет дни, придобие опасни за здравето форми и причините са ясно установени, лекарят ще изпише лекарства, които забавят движение­то на червата и ограничават загубата на мине­рали, например Imodium. Причините­лите на бактериални инфекции трябва да бъдат доказани. Тяхното успешно третиране с анти­биотици обаче не е възможно при всички болес­ти. Рядко минералните и водни загуби на орга­низма са толкова големи, че трябва да бъдат възстановявани чрез трайна инфузия в болнична обстановка.

 

Оценете статията
Оценка 1 от 1 гласували

Това ще ви помогне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.