Нека Ви помогнем да намерите продукт, който ще реши проблема Ви!

Възпаление на задстомашната жлеза (панкреатит)

acute-pancreatitis26Оплаквания

Остро възпаление: То е животоопасно.

Аларме­ни сигнали:

  • постепенно, но най-често внезапно започващи болки в средата на горната част на корема, ко­ито могат да се разпространяват хоризонтално, към гърба или към долната част на ко­рема. Скоро се появява смъртен страх. Във всеки пети случай коремната стена е силно напрегната
  • често настъпва повръщане на големи количес­тва жлъчка и стомашен сок
  • през първите дни температура до 39 градуса – в тежките случаи: лицето е интензивно зачер­вено, пулсът повърхностен, дишането учес­тено
  • скоро може да се стигне до опасно за живота шоково състояние: бледо лице, студена пот, спадане на кръвното налягане, сърцебиене, задух

Хронично възпаление: То може да се проточи с години. Може да протече или без болки, или с го­реописаните болки, които обикновено се появяват след ядене, след консумация на алкохол и в легнало положение.

Изпражненията са мазни и обемисти. Постоянното възпаление разрушава тъканта на жле­зата.

Причини

  • често възпалението на панкреаса се причинява от други възпалителни прояви като например наличие на жлъчни камъни и заболявания на два­надесетопръстника или при камъни в канали­те на панкреаса. По този начин ензимите на панкреаса могат да разрушат собствената тъкан
  • хроничен алкохолизъм
  • стомашни операции
  • други причини като смущения в мастната об­мяна, хиперфункция на щитовидната жлеза, предозиране на витамин D, автоимунни забо­лявания засега са само в обсега на предположе­нията.

Риск от заболяване

Рискът е повишен при упоменатите като при­чина фактори

Възможни последици и усложнения

Острото възпаление е опасно за живота.

При леко възпаление оживяват 95 процента. Тежкото възпаление завършва със смърт при всеки пети болен.

Хронично възпаление: За цял живот могат да останат диабет и непълноценно храно­смилане с прояви на недоимък. Повишен е рискът от рак на панкреаса.

Необходимост от лекарска помощ

Колкото се може по-бързо да се извика лекар или да се потърси клиника, ако се появяват аларми­ращите признаци.

Самолечение

Остро възпаление: Веднага да се преустанови всякакво ядене и пиене.

Хронично възпаление: Абсолютна забрана за ал­кохол.

Лечение

Остро възпаление

Тежките случаи трябва да се лекуват в интен­зивните отделения.

Ако се установи панкреатит, пациентът тряб­ва да бъде хранен венозно. Хранителните веще­ства и напитките се забраняват докато преми­нат оплакванията. Често се налага изкуствено хранене до към осем седмици. При задържащо се повръщане стомашният сок се изтегля със стомашна сонда. Силните болки изискват силни обезболяващи средства.

В някои случаи операцията е неизбежна. Задстомашната жлеза трябва частично или изцяло да бъде отстранена, ако например на третия ден не настъпи подобрение, ако камъни затрудня­ват оттока или се е образувал абсцес на панкре­аса. Хора, на които е отстранен целият панкреас, трябва непрекъснато да бъдат на инсулин.

Хронично възпаление

Абсолютна забрана на алкохола.

Тъй като при възпалението на задстомашната жлеза смилането на мазнините е силно наруше­но, растителните и животински мазнини тряб­ва да бъдат зачертани от менюто. Полезно е да бъдат заменени с кокосова мазнина, тъй като тези мазнини организмът може да смила без ен­зимите на панкреаса.

В допълнение липсващите панкреасни ензими могат да се приемат под формата на медика­менти.

Тъй като болкоуспокояващите средства пома­гат малко срещу често продължителните и сил­ни болки, опасността от развиване на медика­ментозна зависимост е много голяма. Ако се появи и диабет, трябва да се инжектира инсулин.

Ако панкреатитите се повтарят и общото със­тояние не се подобрява, евентуално трябва да се отстрани цялата задстомашна жлеза.

 

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *