Възпаления на върха на корена: абсцес, гранулом, фистула, киста

Оплаквания

Болният зъб става чувствителен на почукване и/или на натиск: болките в близост до него бият в такт с пулса, те стават все по-силни.

Ако възпалителните секреции около върха на ко­рена пробият през челюстната кост навън, мо­же да се образува абсцес към бузата, към езика, към небцето или вътре в горночелюстната околоносна кухина.

При децата абсцесите обикновено се пукат от само себе си.

Ако гнойта проникне в меките части, бузата се подува. Така могат да се появят подпухвания в основата на устата, по челюстта или на небце­то, които не винаги са болезнени, но понякога са съпроводени от температура.

Понякога – особено често при децата – възпали­телният процес си пробива канал през лигавица­та на устата (фистула), през който непре­къснато излиза гной навън. Обикновено това не е болезнено.

Причини

Нелекуван кариес.

Рискът от заболяване нараства

Когато не се предприемат лечебни действия.

Профилактика

Редовно почистване на зъбите. Два пъти в го­дината профилактични прегледи при стома­толог.

Възможни последици и усложнения

Възпалението хронифицира. Гнойното огнище на върха на корена може да се затвори и да се превърне в източник на хронични заболявания на организма. Може да се образува киста на че­люстта, да загнои горночелюстната околоносна кухина.

Нужда от лекарска помощ

Колкото е възможно по-скоро.

Зъболекарят трябва да приеме пациентите с болки още същия ден. В случай на отказ, той мо­же да бъде глобен заради неизпълнение на задъл­жението си да окаже помощ.

Самолечение

Влажно-студен компрес или торбичка с лед мо­гат да облекчат болките.

Топлите, респективно влажно-топлите комп­реси спомагат за по-бързото узряване на абсцесите.

Лечение

Зъболекарят трябва да отвори абсцесите, кои­то не се пукат от само себе си, едва след като са „узрели“.

Ако съответното лечение на корена не може да допринесе за оздравяване на възпалителния про­цес около върха на корена, то се налага зъболе­карят да отстрани върха на корена (резекция на върха на корена).

Подготовката за лечението включва рентгено­ва снимка и поставяне на местна упойка. След това зъболекарят разделя и изтласква венеца. Костният слой над корена се изрязва. След то­ва той отделя върха на корена и основно почис­тва отвора от болестната тъкан и гной. Поня­кога зъболекарят уплътнява върха на корена със запълващ материал, но винаги трябва да зашие раната и да следи оздравяването й.

При предните зъби тази операция е сравнител­но проста. В областта на страничните зъби тя изисква голямо хирургическо умение и много вре­ме, но не винаги е възможна.

По подобен начин се отстраняват челюстните кисти. При това често се образува голямо праз­но пространство. Ако операцията е била успеш­на, то се запълва постепенно от костна тъкан. Ако възпалителният процес е много дълбоко проникнал, евентуално зъбът трябва да бъде из­ваден. При младите хора понякога е възможно зъбът отново да се реплантира.

 

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *