Актуални промоции в lekuva.net

Рак на стомаха

Оплаквания

Ракът на стомаха остава дълго време ограничен върху стомашната лигавица и изведнъж започ­ва бързо да нараства. Ако се появят оплаквания, те наподобяват тези при нервен стомах. Само отвращението от месото е типичен признак за рак на стомаха. Чувството за натиск и пълнота може да се засили, по-късно правят впечатление безапетитието и бързата загуба на тегло. Мо­гат да се появят повръщане на тъмна кръв, кър­вави, тъмни, своеобразно миришещи изпраж­нения – както при кървяща язва на дванадесе­топръстника.

Причини

Възникването на рака на стомаха не е напълно изяснено. Сигурно е, че злоупотребата с алкохол и тютюнопушене повишават риска от рак на стомаха. Нитрозамините (напр. от пушените хранителни продукти) и отровите, които се об­разуват при изгарянето на мазнините (полициклични ароматни въглеводороди) могат да отк­лючат рак на стомаха. Отровите от плесените (афлатоксин) по развалените хранителни про­дукти също са потенциални причинители на рак.

Риск от заболяване

Ракът на стомаха спада към най-честите рако­ви заболявания. Появява се най-често след 40-та година от живота. Рискът от заболяване се по­вишава:

  • при стрес
  • при хора с атрофия на стомашната лигавица (атрофичен гастрит)
  • при язви на стомаха
  • след частична резекция на стомаха по метода Billroth II

Възможни последици и усложнения

Ако ракът на стомаха бъде открит рано и свое­временно опериран, болните имат същата про­дължителност на живота както здравите. Ако ракът бъде открит едва в напреднал стадий, са­мо един от осем оперирани има шанс да прежи­вее повече от пет години. Ракът на стомаха чес­то бива недооценен и опериран твърде късно. Само всеки десети тогава преживява повече от пет години.

Профилактика

  • да не се пуши и да се ограничи консумацията на алкохол
  • да се избягва наднорменото тегло и да се ог­раничава количеството на месото, рибата и богатите на мазнини хранителни продукти в менюто
  • избягвайте опушено, осолено и много препече­но месо. То е канцерогенно. При пържене не ос­тавяйте мазнината да запуши
  • не яжте плесенясали продукти (с изключение на „културната плесен“ при сирената). Внима­вайте ядките да са пресни. При тях плесента не се вижда лесно

Необходимост от лекарска помощ

  • ако при подозрение за нервен стомах („гаст­рит“) оплакванията продължат по-дълго от четири седмици. Лекарят би трябвало да ви прегледа с ендоскоп и евентуално да вземе тъканна проба
  • при атрофичен гастрит или стомашна язва е необходим редовен ендоскопски контрол

Самолечение

Не е възможно.

Лечение

Според големината на раковата язва се отстра­нява по-малка или по-голяма част от стомаха.  Остатъкът от стомаха се свързва с тънкото черво. Това е голяма интервенция, но след от­страняване и на целия стомах е възможно да се води нормален начин на живот. Разбира се, мо­гат да минат месеци, докато човек отново за­почне да яде – в малки количества – съвсем нор­мални ястия. При недоимък на витамини, мине­рали или хранителни вещества липсващото мо­же да се достави на организма под формата на медикаменти.

След операцията се забраняват пушене, алкохол и други дразнещи вещества.

 

Оценете статията
Оценка 4 от 1 гласували
loading...

Актуални промоции в lekuva.net

Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*