Заболявания при мъжете

Мъжките полови органи се състоят от пенис, мъда (тестиси), епидидимуси, семенни мехурче­та, семепроводи и простата. Пенисът се приема от мъжа не само като „инс­трумент на пола“, но и много често като цен­тър на неговата идентичност. За функционира­нето на пениса като орган на пола са важни кавернозните тела. Те са гъсто прорязани от кръ­воносни съдове. Кавернозното тяло на пикоч­ния канал съдържа общия пикочо-семенен канал. То образува главичката на пениса, която е обви­та от кожица (препуциум). Ако органът се раздразни механично или възбуди по друг начин, нах­луването на кръв води до набъбване на кавернозните тела, пенисът се изправя. При по-нататъшно стимулиране се стига до отделяне на се­ме (еякулация). Тестисите са мъжките полови жлези, които лежат защитени в тестикуларната торбичка (скротум). В техните междинни клетки се образуват мъжки полови хормони, а в техните каналчета семенни клетки (спермато­зоиди). Сперматозоидите се натрупват в епидидимуса, който ги съхранява до следващата ея­кулация.

Двата епидидимуса лежат по задния ръб на тес­тиса. При еякулация епидидимусът се свива. Се­менните клетки се изхвърлят в семепроводите и се транспортират към простатата. Простатата е голяма колкото кестен и обхва­ща тази част от мъжката уретра, която започ­ва от мехура. Преди двата семепровода да се влеят в простатата, те приемат отводните пътища на двете семенни мехурчета. Жлезите на мехурчетата и простатата отделят теч­ност, която събужда за нов живот изхвър­лените при еякулацията сперматозоиди. Секре­тите от двете жлези се изпразват заедно със семето в пикочния канал. Специален механизъм се грижи за това, никога семенната течност и урината да не попаднат по едно и също време в пикочния канал. Половите органи на мъжа са толкова тясно свързани с отводните пикочни пътища, че заболяванията на едната система могат да предизвикат заболявания на другата.

 

 

Злополуки и наранявания

Пикочен канал

Заедно със злополуките инструменталното из­следване от лекаря е най-честата причина за на­раняване на пикочния канал.

В резултат най-често се появява кървава урина. При леките наранявания на пикочния канал обик­новено не се изисква лечение или поставянето на катетър за няколко дни е достатъчно, а при тежките се налага операция. Като късен резул­тат може да се стигне до стесняване на пикоч­ния канал.

Пенис

Нараняванията на пениса най-често са резултат на сексуални практики, при които пенисът се вкарва в някакъв уред. Те се срещат и при само­задоволяване или от устата на партньора, ако бъде прехвърлена мярата.

Селскостопанските и горски работници са изло­жени на опасността, облеклото им да се захва­не в движещи се машини, при което често се на­раняват и външните гениталии.

Външните наранявания би трябвало веднага да бъдат обработени от лекар. Откъснати парче­та от кожа би трябвало по възможност бързо да бъдат отново поставени върху раната или изстудени за транспортиране към клиниката, където биха могли да бъдат зашити.

Тестиси

Контузия

Нараняванията на тестисите често са резул­тат от ритане и удар. Те са много болезнени. Една контузия е безобидна, ако за около час бол­ката отзвучи. Ако обаче се задържи по-дълго, тестисът се подуе силно и проличи кръвоизлив, би трябвало да потърсите лекар. В този случай операцията би могла да предотврати трайните увреждания. Откритото нараняване на тести­сите трябва веднага да бъде обработено хирургично, за де се спаси тестисът.

Завъртане на тестиса (торзия на тестиса)

Завъртането на съдовата дръжка на тестиса се случва почти само при деца и младежи. То се пре­дизвиква от резки движения при игра или спор­туване, но може да се случи и по време на сън. Кръвоснабдяващата артерия се притиска. Това предизвиква силна, пробождаща болка от една­та страна на тестисите. Тя бързо отича. Няма температура или гадене. Тестисът може да бъ­де спасен, ако се оперира в разстояние на 2 часа.

 

Оценете статията
Оценка от гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*

Избрано за теб