Начало / Болести и лечение / Болести на нервната система и мозъка / Възпаление на мозъчните обвивки (менингит) и възпаление на мозъка (енцефалит)


Витамин С + Цинк – мощна противовирусна защита за цели 3 месеца! 10% отстъпка!

Възпаление на мозъчните обвивки (менингит) и възпаление на мозъка (енцефалит)

Оплаквания

Главоболие, светобоязън, схващане на врата и понякога повръщане могат да се развият в рам­ките на няколко часа. В тежки случаи настъпва вцепенение и загуба на съзнание. Малките деца рядко развиват тези симптоми: при тях на пре­ден план стоят коремните болки, а понякога и гърчови прояви.

Особено при кърмачетата съществува опас­ност възпалението на мозъчните обвивки да не се открие навреме, тъй като то понякога се из­разява само със затруднено сукане и отпусна­тост.

Причини

При възпаление на мозъчните обвивки настъпва инфектиране с бактерии или вируси, които кръвният ток донася от някой друг орган или се разпространяват върху мозъчните обвивки ди­ректно по съседство от възпаленото ухо, а съ­що от околоносните кухини. При отворено счупване на черепа болестотворните причини­тели могат да проникнат през мястото на счуп­ването.

Риск от заболяване

Особено висок риск да се разболеят от възпале­ние на мозъчните обвивки съществува при де­цата.

Профилактика

Подходящото лечение на възпалението на сред­ното ухо и околоносните кухини може да пре­дотврати разпространението на микроорга­низмите.

Възможни последици и усложнения

Възпалението на мозъчните обвивки в тежките случаи може да влече след себе си задръжка в умственото развитие или да доведе дори до смърт.

Необходимост от лекарска помощ

Веднага при лекар или в болница при съмнение за възпаление на мозъчните обвивки. Лекарят взе­ма мозъчна течност от гръбначно-мозъчния ка­нал, за да я изследва за наличието на инфекция и евентуалния причинител.

Самолечение

Не е възможно.

Лечение

Почти винаги възпалението на мозъчните об­вивки трябва да се наблюдава и лекува в болни­ца. Ако изследването на мозъчната течност е показало, че заболяването е предизвикано от бактерии, трябва да се инжектират антибио­тици. При вирусни менингити не може да се нап­рави нищо повече, освен да се грижим добре за болния и да се надяваме, че организмът е по-си­лен от болестта.

Възпаление на мозъка (енцефалит)

Оплаквания

Според тежестта на заболяването оплаквания­та се простират от температура, главоболие и отпадналост до парализи, смущения в зрение­то с двойно виждане, гърчове и безсъзнание.

Причини

Почти винаги възпалението на мозъка е после­дица от вирусна инфекция като грип, морбили, рубеола или заушка. Пренасяният от кърлежите вирус също може да причини такова възпаление.

Риск от заболяване

Кърмачетата и много възрастните хора са по-силно застрашени, тъй като в резултат на ви­русна инфекция се развива възпаление на мозъка.

Възможни последици и усложнения

Едно леко възпаление на мозъка в рамките на грип често остава незабелязано и отзвучава за­едно с грипа.

Някои вируси, като този на херпес симплекс, мо­гат да доведат до тежко заболяване, което да наложи в продължение на седмици болнично ле­чение. При това може да се стигне до дълго­трайни парализи и нарушения в говора.

В редки случаи от едно възпаление на мозъка по-късно може да се развие Паркинсонова болест.

Профилактика

Имунизациите могат да защитят хората, кои­то чрез вирусни инфекции са особено застраше­ни от развитието на мозъчно възпаление.

Необходимост от лекарска помощ

Когато се появи съмнение за възпаление на мо­зъка, вероятно лекарят ще трябва да изследва кръв и мозъчна течност за признаците на ин­фекция и нейния причинител. Понякога се налага правенето на ЕЕГ.

Самолечение

При леки мозъчни възпаления (както е при грипа) не е необходимо да се лекуваме сами, а при теж­ките форми не е възможно.

Лечение

Възпалението на мозъка почти винаги трябва да се наблюдава и лекува в болница, за да може явяващите се в резултат на него проблеми ка­то безсъзнание или гърчове да се откриват и ов­ладяват своевременно.

При съмнение, че заболяването е причинено от вируса на Херпес симплекс, инжектирането на потискащия вируса препарат Ацикловир (Зовиракс) е много полезно.

 

 

 

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!


Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*