Начало / Здравословен живот / Алкохолизъм и тютюнопушене / Д-р Иван Добринов: Около 180 хиляди мъже и 35 хиляди жени у нас са алкохолно зависими


Д-р Иван Добринов: Около 180 хиляди мъже и 35 хиляди жени у нас са алкохолно зависими

За съжаление у нас няма национална стратегия за лечение на алкохолизъм!

През последните дни пресата гръмна с доста тревожна информация: “Около 180 хиляди мъже и 35 хиляди жени у нас са алкохолно зависими, сочат данните от представен в Брюксел доклад в рамките на дискусия на тема “Алкохолната зависимост в Европа – пропуснати възможности за подобряване на общественото здраве”. От него става ясно, че у нас няма нацио­нална стратегия за профилактика и лечение на алкохолната зависимост. Според неотдавнашно проучване всеки осми ученик употребява алкохол 10 или повече пъти в месеца. Поне едно питие в живота си са пили 87 на сто от тийнеджърите, а 65% пият поне веднъж на 30 дни”. Има още много проблемни области. Една от тях е липсата на специализирани отделения в държавните болници за лечение на жени с алкохолна зависимост. Жените боледуват по-рядко (съотношението мъже:жени е 6:1), но протичането на болестта при тях е по- тежко. Най-често такива жени се настаняват в общопсихиатрични отделения заедно с пси­хично болни, без нужните грижи. А в много от случаите въобще не стигат до лечение поради срам, стигматизация, насилие от страна на близките.

 

–          Разкажете за начина и методите на лечение в противоалкохолното отделение в Държавната психиатрична болница “й-р Георги Кисьов” – гр. Раднево.

–          В Държавна психиатрична болница – Раднево преди 20-30 години е била изградена наисти­на революционна за времето си лечебна система за алкохолици. Това дължим на лекарите от онова време – д-р Георги Кисьов и д-р Васил Пеев. Те успешно са адаптирали много ефективен модел от тогавашна Чехосло­вакия. За съжаление от онази система днес не е останало почти нищо, най-вече поради организационни, финансови и кадрови проблеми. Болницата е създадена през 1956 г. През 1964 г. е обособено първото самостоятелно Противоалкохолно отделение с 50 легла, а през 1968 г. то е разширено и е било в състояние да приеме 80 болни. През есента на 1980 г. е завършена сградата на сегаш­ното мъжко отделение със 70 легла и затворен профил за пациенти в тежко състояние. Построен е и филиал, който функционира на принципа на защитените жилища. Персона­лът още по това време въвежда комбинация от медикаментозни и социотерапевтични методи, популяризира разбирането на алкохолната зависимост като болест. С разкриването на противоалкохолното отделение се обмисля въвеждането на психотерапевтични методи. През април 1964 г. в болницата е учреден “клуб на стремящите се към трезвеност”. Това е бил първият социотерапевтичен клуб за зависими, създаден в България. През 1968 г. той става основа за създаване на Терапевтичните общества в болницата. Въведена е систе­ма за позитивни и негативни санкции, наречена “Точкови лимитен метод”. Използвани са и различни други поведенчески методи, например връчване на грамоти за алкохолно болни стрезвеност една, три, пет и над десет години. Започната е СЕМЕЙНА ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ. Пациентите са включвани активно в трудотерапия и арттерапия. Следва продължителен период на разпад, през който повечето от тези структури са западнали и унищожени. Все пак се опитваме, доколкото е възможно, да възстановяваме някои от тях или да изграждаме нови. През 2004 г. в Шесто мъжко отделение на болницата бе започната групова психоте­рапия, адаптирана за нуждите на пациенти със зависимост към психоактивни вещества. Използват се когнитивно-поведенчески техники и инстру­менти, заимствани от модела на терапевтичните общности. Болницата ни участва и в една българо-германска инициатива, наречена “Културата и боле­стите нямат граници”, която цели изграждането на пилотен модел за лечебна система в Старозагорска област по немски модел. За съжаление срещаме основно безразличие и неза­интересованост от страна на институциите.

–          Доколкото знам, имате създадена група за Анонимни алкохолици в болницата. Сра­боти ли. даде ли резултати? При този модел ли се прила­гат т.нар. 12 стъпки?

–          Идеята за група АА в бол­ницата беше обсъждана много­кратно след 2005 Н имахме и два неуспешни опита. От нача­лото на 2007 г. в Шесто мъжко отделение на ДПБ-Раднево се създаде група Анонимни алкохо­лици (АА). Първата сбирка беше на 21.01.2007 г. благодарение на ентусиазма на четирима учредители и подкрепата от страна на персонала. Болницата предостави помещение за сбир­ките и тематична литература, като инициативата бе поета от лекуващи се пациенти, посеща­вали подобни сбирки в Чикаго и в София.

Още от първите сбирки ак­тивно се включиха и няколко зависими от гр. Раднево и гр. Стара Загора. След изписване от болницата много пациенти продължават да посещават таки­ва фупи в родните си градове.

–          Доколкото разбирам, според вас са важни и про­фесионалната помощ, и вза­имопомощта?

–          Този баланс е решаващ за добрите резултати от лечение­то. Важно е пациентът да получи професионална и компетентна помощ, но не по-малко важно е той да свърши качествено своята част от работата по въз­становяването. Лечението на зависимостта изисква ангажи­раност и активно участие на зависимия.

–          Кои според вас са основ­ните провокатори, които отвеждат един човек до алкохолна зависимост?

–          Зависимостта е болест като всяка друга. Има генетична предразположеност, но поя­вата и развитието на болеела зависят от ред други фактори: социо-културални, психологич­ни, достъпност до веществото и др. Веднъж оформила се, БОЛЕСТТА ПРОДЪЛЖАВА НА СОБСТВЕН ХОД и тогава е важно да обърнем по­вече внимание не на причините, а на поддържащите фактори.Зависимостта не зависи от во­лята на болния, от качествата на характера му, от интелектуално­то му ниво и от материалното му състояние.

–          Вероятно е излишно да ви питам може ли да се повлияе на алкохолната зависимост с билки? Или чрез ня­какви други алтернативи?

–          Много болни и техните роднини се надяват на чудо, очакват да стрият хапче или да пуснат в храната вълшебни капки, които да излекуват за­висимия бързо и завинаги. За съжаление това остава само в област на фантазиите. Често шарлатани се възползват от нещастието и некомпетент­ността на хората и успяват да ги измамят, осигурявайки си огромни печалби. Лекарствата или билките могат да повлияят чудесно на отделни симптоми, но цялостното възстановяване е нещо съвсем различно.

–          В редакцията на в. “Доктор” редовно се обаж­дат притеснени родители, чиито деца са изпаднали в такова състояние. Какво ще ги посъветвате?

–          Много е страшно, че в България няма нито една специ­ализирана програма за лечение на такива деца. Учениците масово употребяват концен­трати, много от тях стигат до токсикология, възрастта на оформяне на зависимост доста падна през последните години. Моят съвет е такива родители да търсят активно помощта на компетентни специалисти, на родителски сдружения, да се образоват, да се въоръжат с търпение и най-важното: да не изпадат в паника.

–          Защо според вас обще­ството, дори хора от близ­кото обкръжение на един човек, стигнал до алкохолна зависимост, го отхвърлят?

–          Това е свързано най-вече с предразсъдъци, некомпе­тентност и липсата на помощ. Наистина е много трудно да живееш с нелекуван зависим, който често е в безпомощ­но състояние. Понякога става агресивен, отказва терапия, прехвърля отговорностите си на околните, не е в състояние да работи, малтретира всички. Често се сблъскваме с подмяна: медицинските категории са заместени от чисто морални: алкохоликът е обвиняван в липса на воля, нежелание да спре да пие, мързел, егоизъм и какво ли не още. И като резултат близките и обществото като цяло се опитват да го наказват, а не да го лекуват.

 

Между другото…

В една много древна книга за рецепти от народната медицина се казва, че човек става зависим от алкохола то­гава, когато в организма му няма достатъчно калий. И ако се попълни този недостиг, той няма да изпитва такова желание за спиртни напитки. И пак там се изтъква, че ако си хапвате по една-две лъжици мед на ден, няма да ви се пие алкохол.

Скъпи читатели, акцентът в този наш материал е поставен върху лечението на алкохолната зависимост, защото тя е болест. Не го забравяйте. И когато ви попадне информация за някакво безобидно средство от природата – възползвайте се, но никога не забравяйте, че на първо място е лечението, последвано от другите важни етапи до достигане на пъпна ремисия.

 

Д-р Иван Добринов: Алкохолизмът е болест на мозъка!
Все още ли искате да пиете? СПРЕТЕ АЛКОХОЛА С КУДЗУ КОРЕН – най-доброто средство в света против алкохолизъм и тютюнопушене!

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!


Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*