ГЛЮКО БАЛАНС – четворна комбинация за нормализиране на кръвната захар

Анна Чилева, НЦОЗА: Момичетата вече пушат повече от момчетата!

–          Г-жо Чилева, нашите ученици са сред най-пушещите в Европа…

–          Да, за съжаление Бъл­гария продължава да е една от страните с високо раз­пространение на тютюно­пушене сред младите хора на 16 години, включително и пушене през последните 30 дни. Всъщност трябва да отбележа, че малко спадна процентът на пушещите ученици – от 1999 г. до 2007 г. той трайно нарастваше, сега тенденцията се обърна. Това обаче стана за сметка на увеличаване броя на пушещите момичета. Това е всъщност и тревожната новина от настоящото про­учване – че употребата на вещества, тук включваме и цигарите – при момичетата в България почти се е из­равнила с употребата при момчетата. Изключение прави само количеството изпит алкохол. При тютюно­пушенето обаче това винаги е било тенденция, не е нови­на, но през тази година сред момчетата наблюдаваме минимален спад, а сред мо­мичетата-леко повишение. Мисля, че трябва да започ­нем да мислим за специал­ни здравнообразователни програми, насочени към превенция на употребата на психоактивни вещества от момичетата.

–          Къде сме спрямо дру­гите в ЕС?

–          В Европа сме първи например по изпити бири. Това не е броят бири, а броя млади хора, които при последната употреба на алкохол са пили бира. Това обаче може да се тълкува положително, защото по количество изпит алкохол при последната употреба ние сме под средното за Европа равнище.

–          По-конкретно?

–          Ако за Европа средното равнище е 5,1 пункта чист алкохол, изпити от младеж при последното пиене. У нас това са 4 пункта. И, разби­ра се, има разлика между момчета и момичета, при момчетата количеството е по-голямо.

–          Този показател как се е променял през годините?

–          Този показател е вклю­чен едва в последните две изследвания и реално мога да ви отговоря за състояни­ето на нещата от 2007-ма досега. Отчитаме, че няма голяма разлика, Ако трябва да преведа какво означава това – озна­чава, че количеството алкохол, изпито от българските младежи, всъщност въобще не е толкова голямо. Това е много важно да стане ясно. Не ми се иска непре­къснато да говорим „ау, как пият децата в България“, при положение, че младите хора в други държави, като фран­ция, Чехия, Дания, Монако реално пият много повече алкохол. Сега ще кажете, че си противореча, но искам да кажа, че това не бива да ни довежда до успокоение. Трябва да вземем мерки първо момичетата да раз­берат, че им предстои роля, която е родителска, и на която не се отразяват никак добре изпитото количество алкохол и броя изпушени ци­гари в тази възраст. Но ние трябва да си даваме сметка и за това, че „салатата и ра­кията“ са част от национал- манталитет – примерът, който тези деца всекиднев­но имат у дома, със сигур­ност не е на неупотреба на алкохол!

–          Има ли всъщност добра новина?

–          Да, има! Българските младежи осъзнават опас­ностите и негативите на употребата на различни вещества най-добре спрямо връстниците си в Европа. Това трябва да е допълни­телен стимул към нас, да им помогнем това знание да провокира крачка към нама­ляване на тези тенденции на употреба. Защото виждаме, че се нареждаме не в стра­ните с най-честа употреба, но сме с тенденция на по­вишаване на употребата – почти единствени в Европа. Ако трябва да обобщя – ако в рамките на проучването се мерят 8 показателя, по 5 от тях сме в горната част на таблицата.

–          Къде децата пият най-много?

–          Отговор на точно този въпрос не може да са даде, защото показателите са различни и различни дър­жави са на първо място. Но като цяло, с най-висока употреба са Чехия, Монако, Франция. Най-ниска е упо­требата в Исландия.

 

Все още ли искате да пушите? СПРЕТЕ ЦИГАРИТЕ С КУДЗУ КОРЕН – най-доброто средство в света против тютюнопушене!

 

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

За Lekuva.net – в-к „Доктор”

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *