Парацетамолът вреди, ако не се взема по лекарско предписание

Редакцията на в. „Доктор“ пуб­ликува становището на Изпълни­телната агенция по лекарствата относно няколкото публикации във вестника за вредата от по-големите дози от лекарството парацетамол.

Уважаема г-жо Бояджи­ева,

Нямам поглед върху всички публикации във в. „Доктор“ относно вредата от употребата на парацетамол, за да ги комен­тирам, но като представител на Изпълнителна агенция по лекарствата без съмнение мога да ви потвърдя, че към момента нямаме основание да считаме, че употребата на парацетамол в препоръчваните дози крие риск за пациентите. Данните за не­желани реакции в българската и европейската база данни, които са под непрекъснато наблюде­ние, не са показали такъв риск. Различно стоят нещата при вол­но или неволно предозиране на парацетамол. Известно е, че максималната дневна доза при възрастни не бива да надхвърля 4 г и въпреки че листовките за пациента съдържат преду­преждения за това, очевидно вниманието на гражданите трябва да бъде допълнително изострено. Недопустимо е да се приемат лекарства за простуда и грип, било под формата на капсули, таблетки или прахчета, без да се знае какво съдържат, до колко дневно могат да се приемат, могат ли да се комбинират. За случаите, когато не се следва назначе­ние на лекар и се употребяват лекарства без лекарско пред­писание, па­циентът трябва да се посъветва с фармацевт и във всички случаи да не употребява ле­карства, без да се запознае с информацията в листовката. На пазара и у нас, и навсякъде по света се срещат голям брой лекарства, които съдържат парацетамол, и употребата им е много широка. В хода на оценката им е определено, че могат да се употребяват и от малки деца, и от бременни, и по правило се отпускат без рецепта. Ако обаче има зачес­тили случаи на предозиране с парацетамол, трябва да се взе­мат допълнителни регулаторни мерки като:

  • преминаване към лекар­ско предписание;
  • задължение за произ­водство на малко на брой дози в опаковка;
  • малка доза на вещество­то в единична дозова форма, както и широки разяснителни кампании.

В ИАЛ досега не е постъпва­ла информация за предозиране с парацетамол на територията на страната. Въпреки това Бъл­гария участва в дискусиите на останалите държави на терито­рията на Европейския съюз за необходимост от предпри­емане на специални мерки и ако се вземе решение в рамките на Европейския съюз, то ще бъде валидно и за нашата държава. Проследяването на безопас­ност е постоянен процес и промени в препоръките могат да настъпят. ИАЛ се ангажира със своевременно оповестяване за общественост на всички нови данни и препоръки, свързани с безопасност на лекарствата. Вярваме, че медиите са наш съюзник в борбата за правилна употреба на лекарствата.

Оставам на ваше разполо­жение за допълнителни въпроси при необходимост

С уважение д-р М. Попова от Из­пълнителната агенция по лекарствата – София

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

За Lekuva.net – в-к „Доктор”

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *