сърдечна недостатъчност

КАНДЕКОН / CANDECON

КАНДЕКОН е медикамент за лечение на повишено артериално налягане и сърдечна недостатъчност

ИЛИБРИФТ / ILIBRIFT

ИЛИБРИФТ се прилага при лечението на стабилна стенокардия при пациенти с пулс 70 удара в...

ПАРАЛЕН ГРИП хот дринк / PARALEN GRIP hot drink

ПАРАЛЕН ГРИП е смес за приготвяне на топла напитка при грип и простуда.

ЛИНИПРИЛ / LINIPRIL

ЛИНИПРИЛ е АСЕ-инхибитор: лекарствен продукт, чието действие разширява кръвоносните съдове.

ИЗОПТИН / ISOPTIN

ИЗОПТИН е медикамент от типа калциеви антагонисти. Приемът му разширява и отпуска кръвоносните съдове, което...

БИЗОКОН / BISOCON

БИЗОКОН е бизопрололов продукт, тип бета-блокер. Приемът му води до забавяне на сърдечния ритъм с...

ЛАСИПИЛ / LACIPIL

ЛАСИПИЛ е лекарствен продукт от групата калциеви антагонисти; препоръчва се при повишено артериално налягане.

По-близо до инфаркт: какво представлява синдрома на разбитото сърце?

Синдром на разбитото сърце – тази поетично звучаща диагноза крие огромни рискове за здравето, които...

БИКСЕБРА/ BIXEBRA

БИКСЕБРА се препоръчва като лекарствено средство при стабилна стенокардия и сърдечна недостатъчност.

СТОПРЕС / STOPRESS

Приемът на СТОПРЕС разширява кръвоносните съдове и подобрява кръвообращението; медикаментът съдейства за нормализиране на повишеното...

САРТЕГ / SARTEG

САРТЕГ е медикамент за контрол на високото артериално налягане. Приемът осигурява

БИЗОР / BISOR

БИЗОР е медикамент от групата бета-блокери. Приемът на този продукт се препоръчва при хипертония и...