Начало / Заболяванията от А до Я / Кожа и грижи за нея

Кожа и грижи за нея

Кожата е най-големият орган на човека с площ около два квадратни метра и тежина около два килограма. Тя е границата с външния свят и има множество функции.

В кожата са съсредоточени голям брой осеза­телни, температурни и нервни окончания за болка. Тя има съществено значение при контакт с другите хора и за общото добро състояние на човека. Кожата е защитна бариера срещу меха­нични въздействия (удари, триене). Тя регулира температурата на тялото чрез външния изола­ционен слой (космите), мастната тъкан на подкожието, охлаждащата система на мрежа от кръвоносни съдове и потни жлези. Роговият слой на епидермиса и противомикробната сре­да на повърхността на кожата (суха и кисела) представляват защитна преграда срещу болес­тни микроорганизми. Тя предпазва от вредните ултравиолетови В-лъчи на слънцето (посред­ством потъмняване и удебеляване на кожата). Като граница между организма и околната сре­да тя е пречка за изсъхване на тялото и за про­никване на чужди дразнители в него.

Кожата е видим орган. Ето защо грозните кож­ни заболявания неизбежно се отразяват и върху психическото състояние на човека. Например акнето, най-често срещаният медицински проб­лем на юношите, може за продължително време да накърни личностното развитие. Обриви, из­менения на цвета на кожата, невуси (белези от рождение) могат да бъдат толкова обезобразяващи, че да отблъскват другите хора. Значени­ето. което имат състоянието на кожата и ко­сата за общото добро състояние на човека, про­личава и от многото продукти в тази насока, предлагани от козметичната индустрия. Обратно, кожата също така може и да отразява състоянието на човека: ние се потим от страх, изчервяваме се от срам, ситуации, кои­то ни „изкарват от кожата“, предизвикват у ня­кои хора кожни обриви.

В този смисъл кожата е огледало на душата.

Грижи за кожата                                                 

Редовните грижи за кожата са важни не само от хигиенична гледна точка, те допринасят за об­щото добро състояние и са пречка за възниква­нето на кожни заболявания. Грижите следва да са съобразени с това дали кожата е суха, нормална или мазна. Всъщност типът кожа при всеки човек се променя в зависимост от сезона (през зимата кожата е no-суха отколкото през лятото), от хормоните и от общото здравословно състояние. Някои хора дори на лицето имат раз­лични типове кожа.

Кожните препарати за поддържане и лечение се предлагат в различни форми. Различаваме мех­леми, кремове, лосиони и разтвори.

Мехлемите са мазни и съдържат малко вода или изобщо са без вода. Те са подходящи за омазняване, особено приложени на влажна кожа, и оста­ват като мазен слой върху кожата.

Кремовете са емулсии, стабилни смеси на вода и масла. Различават се два типа: емулсиите во­да в масло са много мазни и се нанасят по-трудно върху кожата. Емулсиите масло във вода съ­държат по-малко мазнини, нанасят се лесно вър­ху кожата и бързо попиват в нея.

Лосионите са смеси от масла, вода и прахове. Те лесно се нанасят, охлаждат кожата и изсушават остро възпалени, подмокрящи се участъци на кожата. Преди употреба лосионите трябва да се разклащат.

Разтворите се състоят от вода или алкохол, в които са разтворени твърди вещества. Подобно на лосионите те действат подсушаващо.

Почистване на кожата

При всяко измиване водата и още повече сапу­ните, шампоаните за тяло и други подобни от­делят от кожата мръсотията, мазнините, люспичките и овлажняващите субстанции. Вслед­ствие на това кожата става суха и груба. Обик­новено здравата кожа възстановява отнетата мазнина за кратко време. Освен това повечето средства за почистване на кожата съдържат омазняващи субстанции.

Честото измиване без допълнително омазняване може да изсуши кожата и тя да изпръхне.

Сапуни? Синдети? Почистващо мляко? Вода за лице?

Синдетите изглеждат също като сапун, съдър­жат обаче изкуствено синтезирани измиващи вещества. Пред сапуните те имат предимството, че тяхната стойност на pH – 6 отговаря на леко киселата среда на кожата. Докато сапуните имат алкална стойност на pH око­ло 10.

 • при мазна кожа синдетите са за предпочита­не. защото те повече обезмазняват кожата, отколкото сапуните
 • при суха кожа за предпочитане е сапунът, осо­бено когато съдържа висок процент омазнява- щи вещества (сапун за бебета)
 • здравата кожа понася както по-евтиния сапун, така и по-скъпите синдети
 • хората, които се мият твърде често, могат да навредят на кожата и с двата продукта
 • козметичните продукти за бебета следва да съдържат възможно най-малко допълнителни и никакви ароматизиращи вещества
 • твърдите сапуни и синдети превъзхождат течните лосиони за измиване с това. че не съ­държат консервиращи средства
 • най-безвредно е кожата да се почиства с тоа­летно мляко. То е рядка емулсия на масло във вода, която се нанася върху кожата и се из­плаква с вода. Почистващото мляко малко обезмазнява кожата. С него се сваля преди всичко гримът
 • водата за лице съдържа алкохол и заради осве­жаващия ефект се използва с удоволствие. Кожните лекари обаче не я препоръчват пора­ди силно обезмазняващото и изсушаващо въз­действие върху кожата

Суха кожа

Сухата кожа е склонна към залющване, тя е без блясък, по-бързо се набръчква и често предиз­виква усещане за изопване.

Сухата кожа преобладава при:

 • по-възрастни хора поради намалената функ­ция на мастните жлези
 • жени в критическата възраст
 • хора, които дълго време се задържат в поме­щения с централно отопление или климатич­ни инсталации
 • хора, които използват силно обезмазняващи сапуни или други измиващи средства за тяло и вана под форма на пяна

Сухата кожа изобщо не понася честото къпане. Колкото по-гореща е ваната или душа, толкова повече се обезводнява кожата. След измиване или изкъпване сухата кожа следва да се подхран­ва с кремове или лосиони. Те помагат на кожата да задържи по-добре влагата. Поддържащите средства за суха кожа са по-скоро богати на маз­нини.

Какви кремове? Какви млека? Какви лосиони?

Най-подходящите средства за поддържане на сухата кожа могат да се установят с теста на „пробното намазване“: ако скоро след нанасяне­то кожата отново е суха, следва да се премине на no-мазен продукт (обикновено емулсия на во­да в масло). Обратно, лепкавият мазен гланц по­казва, че кожата е преситена и е достатъчна емулсия на масло във вода.

За съжаление много рядко производителите на универсални кремове като „Калодерма“. „Нивеа“. „Камил-глицерин“ и други посочват върху опа­ковките какви типове емулсии са използвани. При така наречените дневни кремове обикнове­но се касае за емулсии на масло във вода. докато нощните кремове обикновено са емулсии на во­да в масло.

Нормална кожа

Нормалната кожа е покрита с водно-мастна мантия, която обикновено не се нуждае от осо­бени грижи. След 25-годишна възраст мастните жлези на кожата отделят по-малко мастен сек­рет. Това означава, че с напредването на въз­растта кожата постепенно става по-суха. Нормалната кожа за кратко време възста­новява от само себе си отнетите при почист­ването мазнини.

Мазна кожа

При мазната кожа мастните жлези отделят по­вече мазен секрет. При това се разширяват по­рите. Мазната кожа може да изглежда лъскава ако излишно отделената мазнина се разстила по повърхността на кожата или суха. когато маз­нината изсъхва още в космените торбички Много хора имат двата вида мазна кожа: обик­новено челото, носът и брадата са мазни и лъс­кави, а бузите – сухи. Поддържащите средства за мазна кожа са бедни на мазнини и съдържат обезмазняващи вещества.

 

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

loading...

Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*