Нарушения на сърдечния ритъм и екстрасистоли

Сърцето работи само, когато непрекъснато по­лучава нареждания. Тези нареждания или „импул­си“ възникват от само себе си в т.нар. синусов възел. Това са клетки в дясното предсърдие. Те­зи около 70 импулса в минута се разпространя­ват по провеждаща възбужденията система по целия сърдечен мускул и осъществяват в точно определени интервали помпащите движения. Ако тази сложна система не работи безупречно и излезе от такта, се идва до ритъмни наруше­ния. Причините за това могат да бъдат многос­транни:

 • вълнение и физическо натоварване
 • следствие от прекомерна консумация на алко­хол, тютюн или кафе
 • странично действие или предозиране на меди­каменти
 • като съпътстваща проява при болести на сърцето и кръвообращението (напр. ангина пекторис, сърдечен инфаркт, ревматични за­болявания на сърцето и т.н.)
 • като съпътстваща проява на други тежки за­болявания и наранявания

Органичните ритъмни нарушения трябва да се лекуват от лекар.

 

Прескачане на сърцето (екстрасистоли)

Оплаквания

Допълнителните сърдечни удари или привидното пропускане на сърдечен удар се възприемат като прескачане на сърцето. Паузата идва от това, че един удар идва по-рано, а след това сър­цето прави пауза, за да запази постоянен сред­ния брой удари постоянни.

Причини

Екстрасистолите могат да произлизат от предсърдието или камерите.

Предсърдните екстрасистоли са чести:

 • при напълно здрави хора
 • при неврози
 • при консумация на алкохол и кафе
 • при нелекувана сърдечна слабост, тъй като тогава предсърдието се разширява от задър­жаната кръв и се раздразва
 • по време на или често след неразпознати въз­паления на сърцето
 • при хиперфункция на щитовидната жлеза

Камерните екстрасистоли са чести:

 • при напълно здрави хора
 • при хора с коронарни заболявания на сърцето особено по време или след сърде­чен инфаркт
 • при сърдечна слабост
 • при пациенти със сърдечна слабост, които приемат твърде висока доза дигиталис
 • по време или след възпаления на сърцето

Риск от заболяване

Всъщност всички хора установяват, че поняко­га сърцето им „прескача“.

Възможни последици и усложнения

Прескачането на сърцето в повечето случаи е безобидно.

Дали е необходимо лечение от една страна зави­си от вида на оплакванията, а от друга от евен­туално налично заболяване на сърцето.

Твърде честите екстрасистоли (напр. всеки втори удар да е екстрасистола) могат да увре­дят помпената функция на сърцето. При опре­делени обстоятелства екстрасистолите мо­гат да причинят сърцебиене.

Профилактика

Ако се установи от какво се предизвиква прес­качането на сърцето, например алкохол или ка­фе, може да се опита да се ограничат тези фак­тори.

Необходимост от лекарска помощ

Ако сърцето „прескача“ многократно.

Самолечение

Ограничаване консумацията на алкохол, кафе и кола.

Лечение

Най-често лечение не се налага.

При определени обстоятелства все пак може да се окаже целесъобразно даването на медикамен­ти. Според причината на прескачането лекарят предписва бетаблокери, дигиталис, калциеви ан­тагонисти или специални антиритъмни медика­менти.

Във връзка с това лечение лекарят трябва да има всеобхватно познание за действието на ме­дикаментите. Затова често се налага взаимо­действие с кардиолог. Почти всички медикамен­ти, използувани като противоритъмни сред­ства, могат като странично действие да пре­дизвикат ритъмни нарушения.

 

Оценете статията
Оценка 2 от 2 гласували

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Актуални промоции в lekuva.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.