Начало / Заболяванията от А до Я / Разширени вени (варици)


Разширени вени (варици)

Оплаквания

Видими, оточни, виещи се вени, най-често на краката. В някои случаи свързани с болка. Хора­та с разширени вени често след кратко стоене или след покупки са с подути, изморени крака. В края на деня обувките изглеждат твърде тесни. При жените тези оплаквания често се засилват няколко дни преди и по време на менструация. При силно разширени вени в резултат на нару­шената циркулация кожата може да се оцвети в кафяво – най-често в областта на глезените.

Причини

Кръвта не се придвижва от тялото обратно към сърцето само от това, че сърцето помпи кръвта във вените се придвижва към сърцето и поради това, че мускулите се свиват. При това, за да не тече в погрешна посока, вените имат вентилоподобни клапи. Ако тези клапи по някак­ва причина не функционират правилно, част от кръвта, която трябва да тече към сърцето, ос­тава във вените, разположени по повърх­ността на мускулите. Тъй като вените противоположно на артериите имат относително тънък мускулен слой, те се разширяват и нагъ­ват: образувало се е варикозно разширение. Предполага се, че при възникването на разшире­ните вени играят роля наследствени фактори. Едрата фигура, ограниченото движение на тя­лото, наднорменото тегло, предимно стояща­та или седяща работа и храната с малко баласт­ни вещества вероятно допринасят за развити­ето им.

Риск от заболяване

Рискът от заболяване нараства с възрастта. Жените се засягат по-често в сравнение с мъже­те. В една виенска студия е установено, че при шейсетгодишните 44% от мъжете и 62% от же­ните са с разширени вени.

Възможни последици и усложнения

Най-често разширените вени са преди всичко козметичен проблем: нагънатите синкави линии по протежение на краката се възприемат като нелицеприятни. При изразени разширени вени кожата на краката може да се оцвети кафеника­во. Възможни са екземи, язви на подбедрицата, задръжка на течности в тъканите (едеми) и тромбози.

Профилактика

  • Рискът от получаване на разширени вени можес известна вероятност да се ограничи чрез след­ните мерки:
  • храна, богата на баластни вещества
  • поддържане на нормално тегло
  • достатъчно движение
  • ограничаване продължителния престой на ед­но място
  • повдигане краката на високо толкова често, колкото е възможно

Необходимост от лекарска помощ

Ако искате да премахнете разширените Вени по­ради козметични причини или ако оплакванията са неприятни. Потърсете лекар веднага, ако вариците или язвите по подбедрицата кървят.

Самолечение

В допълнение към упоменатите като профилак­тика мерки:

Носете всеки ден и целия ден еластични чорапи. Но: Те трябва да бъдат компресионни чорапи от клас II. Можете да ги купите в аптеките. Обикновените „опорни чорапи“ нямат достатъчно въздействие. Обувайте чорапите, преди да сте станали от леглото, докато вените са още „празни”.

Лечение

Не е доказано дали втриването на антиварикозни средства или приемането на „венуротоници“ подобрява разширените вени. Има само две це­лесъобразни лечебни методики: пресушаване или изтръгване на вените. И в двата случая би тряб­вало около три до шест седмици след интервен­цията да носите еластични чорапи и да се дви­жите колкото може повече. Функцията на унищожените или отстранени вени се поема от все още наличните. И след операцията отново мо­гат да се появят разширени вени.

Пресушаване на вени (склерозиране)

Лекарят пресушава разширените вени най-вече когато са разширени малките кожни вени (пая­кообразни вени) или страничните клонове на го­лемите кожни вени. За склерозирането не се на­лага престой в болница. Поради опасността от тромбози жените би трябвало по­не шест седмици преди интервенцията да не приемат контрацептиви.

За склерозирането лекарят инжектира в празната вена средство, което предизвиква възпале­ние на вената. След това той превързва крака. Така вените се притискат и слепват. Бандажи­те трябва да носите около три седмици. Важно е в този период да запазите нормалната си ак­тивност и по възможност да ходите повече пе­ша. Ако трябва да се направи склерозиране на ве­ните на двата крака, това се извършва в различ­ни дни.

Рискове: Ако лекарят по погрешка инжектира до вената, могат да възникнат болезнени въз­паления на подкожието и разязвявания. В някои случаи кожата може временно да се оцвети ка­феникаво. Рядко се стига до алергични реакции.

Средно едно на 10 000 склерозирания завършва със смърт.

Операция (стрипинг)

Ако и двете големи вени на крака са с варикозни изменения, най-сигурното лечение е тяхното оперативно отстраняване. За това е необхо­дим болничен престой за около една седмица. Най-напред със специално рентгеново изслед­ване (флебография) лекарят проверява дали дъл­боките венозни пътища са безпрепятствено проходими. За целта той инжектира контрастно вещество във вената на гърба на стъпалото. Ако рентгеновата снимка потвърди проходи­мостта, под пълна наркоза лекарят прави малки нарези в областта на глезена, задколянната ямка и слабинната свивка. След това той изтегля вената навън. Компресивна превръзка предотв­ратява по-силни кръвотечения след операцията. За да не се образува съсирек, би трябвало по въз­можност още в деня на операцията да станете и да се разходите.

Рискове: При почти всеки пети пациент се на­раняват кожните нерви в областта на глезена. След това засегнатото място може да остане безчувствено.

Силни кръвотечения, инфекции, наранявания на артериите или дълбоките вени на бедрото са рядкост. Средно при една на 5 000 операции се среща инцидент, завършващ със смърт.

 

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!


Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*