Улцерозен колит (язвено възпаление на дебелото черво)

Това хронично възпаление на лигавицата на де­белото черво започва от правото черво, може да се разпростре и да образува язви.

Оплаквания

Улцерозният колит може да протича на тласъ­ци, съпроводени от коремни болки и темпера­тура. Типични са кървавите и слузни диарии. Ако е заболяло цялото дебело черво, се губи много кръв. Последиците са безапетитие, загуба на тегло и малокръвие. Могат да се появят и бол­ки по ставите, кожни заболявания и възпаление на очите.

Причини

Причините за хроничния улцерозен колит все още не са изяснени. Вероятно съществува нас­ледствена компонента. Има данни, че във въз­никването му са намесени бактерии и че роля иг­раят психически фактори.

Риск от заболяване

Улцерозният колит е рядко заболяване, но все пак по-често от второто възпалително заболя­ване на червата, болестта на Крон.

Възможни последици и усложнения

При навременно лечение животът на девет от десет болни почти не се накърнява. Честите диа рии могат да ограничат радиуса на действие, общата отпадналост да потисне предприемчи­востта. Разбира се, редовните изследвания на организма натоварват психиката, както и съз­нанието, че рискът от развитие на рак на дебе­лото черво след десет години се повишава.

Профилактика

Освен храна, богата на целулоза, не е възможна друга профилактика.

 

ИЗКУСТВЕН АНУС

При операции на дебелото черво понякога е възможно да се запази естественият анус. Но дори и тогава за известно време се налага да се живее с изкуствен анус. Това разтоварва де­белото черво и подпомага излекуването. При повторна операция изкуственият анус отно­во се затваря.

При операции от рак на правото черво и опе­рации на дебелото черво при улцерозен колит често за дълго трябва да се оформи изкуствен анус. При това остатъкът от дебелото черво се изтегля към коремната стена и краят му се зашива за кожата (колостома). Рядко трябва да се отстрани цялото дебело черво. Тогава върху чревната стена се прави изкуствен анус с края на тънкото черво (илеостома). Двата отвора се покриват с торбичка за изпраж­ненията. Поради различното естество на из­пражненията в края на тънкото черво илеостомата е по-трудна за обслужване от колостомата.

Понякога е възможно да се изработи „постоянна стома“. При нея болният може сам да из­празва „резервоара за изпражнения“ с чревна тръба. Едно магнитно или балонно затваряне уплътнява срещу изтичане на течности и из­пражнения. Лекарят би трябвало да ви инфор­мира точно за планираната операция, възмож­ностите и манипулирането с изкуствен анус.

 

 

Необходимост от лекарска помощ

Веднага при лекаря, ако изпражненията са слуз­но-кървави. Лекарят трябва да изследва дебело­то черво с ендоскоп и да вземе тъканна проба.

Самолечение

Няма специална диета, би трябвало да ядете то­ва, което ви харесва. Полезна е нормалната, разнообразна, богата на целулоза храна.

Лечение

Острият пристъп на болестта се лекува с кортизон (често в клизма) и сулфасалазин (Azulfidine, Соlо Pleon, Salazopyrin). За продължително лечение се назначава и месалазин (Claversal, Salofalk).

Тези медикаменти могат да удължат спокойни­те периоди на болестта. До излекуване обаче медикаментите не водят.

Ако заболяването е довело до драматични кръвозагуби и загуби на тегло и е обхваната голяма част от дебелото черво, може да се образува т.нар. токсичен мегаколон. Тогава заболелият участък от червото трябва да се отстрани опе­ративно. Бързо след това настъпва подоб­рение.

Психотерапия

С напредване на хроничното чревно заболяване, душевното напрежение се покачва. Ако колитът повлиява вашия живот, явно се влошава и е твърде затормозяващ, може да се окаже целесъ­образно да се обърнете към психотерапевт. Това е препоръчително и защото често пъти се оказва, че обкръжението на човек само по себе си и с живота, който предпоставя, е допринес­ло за възникването на заболяването.

 

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Това ще ви помогне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.