Начало / Заболяванията от А до Я / Чернодробна интоксикация

Чернодробна интоксикация

Оплаквания

При чернодробна интоксикация с алкохол или ме­дикаменти дълго време не се появяват харак­терни оплаквания, докато не се стигне до общи­те симптоми на жълтеницата. След ядене на отровни гъби признаците на жъл­теницата се появяват внезапно, при интоксика­ция с мухоморка най-рано 24 часа след консума­цията й.

Риск от заболяване

Интоксикацията е най-честото заболяване на „дезинтоксикиращата централа“ черния дроб.

Причини, възможни последици и усложнения

  • Алкохол
  • Медикаменти

Те са важна причина за чернодробните заболява­ния. При по-висока дозировка могат да оказват директно токсично действие. При някои чувствителни хора медикаментите могат да ув­реждат и независимо от дозата. Най-честите чернодробни увреждания се причиняват от обезболяващи и противоревматични средства. Обезболяващи: парацетамолът в количество 10 до 15 г три до пет дни след приема може да до­веде до остра чернодробна недостатъчност. При алкохолиците тази доза дори е смъртоносна. Парацетамолът може да доведе и до хронич­ни чернодробни увреждания.

Средствата срещу психозите (фенотиазини), антидепресантите (трициклични антидепресанти), противоревматичните (фенилбутазон) и средствата срещу бактериални инфекции (еритромицин) могат да предизвикат черно­дробни увреждания наподобяващи цироза, но с възможност за пълно обратно развитие. Хор­моналните препарати против забременяване (т.нар. „хапчета“) могат да доведат до добро­качествен тумор на черния дроб и жлъчен за­стой.

Средствата за наркоза (халотан, метоксифлуран, енфлуран) могат при многократно прилага­не няколко дни след наркозата да предизвикат тежко чернодробно възпаление, което в много случаи води до смърт. Противотуберкулозно­то средство INH (изониазид) може и година след приема му да доведе до хепатитоподобна бо­лестна картина.

Някои медикаменти могат да нарушат функци­ята на черния дроб. Към тях се отнасят: ацетилсалициловата киселина (обезболяващо), тетрациклинът, сулфонамидите и други противоинфекциозни средства, сърдечни ритъмни препа­рати (хинидин), успокояващи препарати (хлоралхидрат), пикочогонни средства и сърдечно­съдови медикаменти (калциеви антагонисти), антиподагрозни (алопуринол), противоепилептични средства (валпроинова киселина), противоракови средства.

Отрови

Тетрахлорвъглеродът (напр. в индустрията за синтетични материали, в металургията и в предприятията за химическо чистене) може в зависимост от количеството, което попада в организма, да увреди или разруши чернодробна­та тъкан.

Токсините на мухоморката водят до разрушава­не на чернодробната функция и до смърт.

Профилактика

Да се пие алкохол в умерени количества. Да се употребяват медикаменти само ако оплаквани­ята не могат да бъдат облекчени по друг начин или ги е предписал лекарят. При токсични веще­ства на работното място да се съобразяват ин­струкциите за предпазване. Ако събирате гъби, ги предоставяйте за проверка на специалист или ги яжте само при напълно изяснен произход.

Необходимост от лекарска помощ

При поява на признаци за жълтеница. Веднага в болница, ако се появи жълтеница.

Самолечение

Не е възможно.

Лечение

Лечение както при мастната инфилтрация може в значителна степен да направи обратими уврежданията вследствие на инток­сикация от алкохол или медикаменти. При хронична интоксикация черният дроб остава ув­реден.

При други причини на интоксикацията шанс за оживяване има само при полагането на интен­зивни медицински грижи. При отравяне с мухо­морка се вливат големи дози силимарин.

 

Оценете статията
Оценка 3 от 4 гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

loading...

Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*