Хронично възпаление на бъбречното легенче (хроничен интерстициален нефрит)

Оплаквания

Продължителното възпаление на бъбреците бавно и прогресивно ги уврежда. Стига се до­там, че с времето човек започва да се чувству­ва уморен, летаргичен и отпаднал. Най-вече нощно време трябва често да уринира. В хода на заболяването могат да се появят гадене и сър­беж по кожата.

Причини

Хронични възпаления на бъбречното легенче въз­никват най-вече, когато често се повтарят въз­паления на пикочните пътища или остри възпа­ления на бъбречното легенче и бъбречната тъ­кан склерозира и се сбръчква. Друга причина е дългогодишната злоупотреба с обезболяващи средства. Бъбречните камъни също могат да бъдат причина за хронично възпаление на бъбреците.

Рискът от заболяване нараства

  • при повтарящи се тежки инфекции на пикоч­ните пътища
  • при непрекъснато възобновяващи се инфекции на бъбречното легенче
  • при бъбречни камъни
  • при дългогодишно приемане на обезболяващи средства

Възможни последици и усложнения

При липса на лечение бъбрекът прогресивно се уврежда и повече не може да изпълнява функци­ите си. Резултатът от това може да бъде по­вишено кръвно налягане и попадането на отровни вещества в кръвта. Последният стадий на заболяването се нарича уремия и оз­начава, че кръвта трябва да се очиства с машина или посредством други медицински меропри­ятия.

Профилактика

Да не се приемат дълго време обезболяващи средства.

Други профилактични мерки – виж Остро възпа­ление на бъбреците. При чести инфек­ции на пикочните пътища лекарят ще направи кръвни и уринарни тестове, за да открие свое­временно хроничното възпаление на бъбречно­то легенче.

Необходимост от лекарска помощ

Веднага след като се усъмните, че имате хронич­но възпаление на бъбречното легенче.

Самолечение

– веднага престанете да вземате каквито и да било обезболяващи средства

– диета според указанията на лекаря или диетолога

Лечение

Пациентите с хронично възпаление на бъбречно­то легенче трябва да бъдат лекувани от лекар- специалист по бъбречни заболявания (нефролог).

Видът на лечението зависи от това, доколкоза- боляването е напреднало. Ако причина за хронич­ното възпаление на бъбречното легенче са бъб­речни камъни или други препятствия за оттича­нето, тези заболявания трябва да бъдат леку­вани.

Инфекциите се лекуват с антибиотици. Често е достатъчно краткотрайното даване на меди­каменти винаги когато се появи уринарна ин­фекция. В някои случаи лекарят все пак изписва лекарства за по-дълго време в по-ниска дозировка.

В изключителни случаи е възможно лекарят да препоръча само редовни изследвания без анти­биотици. Понякога е необходима и придружава­ща терапия от средства, понижаващи кръвното налягане, медикаменти за стабилизиране об­мяната на веществата (напр. медикаменти, съ­държащи алуминий) и витамини (В и D).

 

Оценете статията
Оценка 4 от 1 гласували

Това ще ви помогне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.