Коси

Косата няма животоопределяща функция за здравето на човека. Тя обаче има голямо значе­ние за външния му вид и оттук за неговото общо добро състояние.

Космите се състоят от кератинови клетки, ко­ито се размножават в космената луковица и от космената торбичка (фоликул) бавно израстват над кожата. Здравият косъм расте около две до шест години – всеки ден по 0,35 милимет­ра. След тази фаза на растеж настъпва период на покой, който продължава около три месеца. Накрая косъмът пада и след известно време на същото място израства нов. Космите по глава­та на човека са средно 100 000 до 150 000, от ко­ито ежедневно той губи по 30 до 60 косъма. За нормална се счита загубата до 100 косъма днев­но. Тъй като косата съществено повлиява изгле­да на човека, обикновено за поддържането й не се жалят нито сили, нито средства.

Шампоанът

Пазарните реклами за шампоани, подхранващи косата, не са нищо повече от празни обещания. Това е така, защото кератиновите клетки, от които се състоят космите, са „мъртви“ клетки и те не могат да изпитват благотворното въз­действие на витамините и протеините. Обик­новено за поддържането на косата е достатъчно редовното й измиване. И докато производи­телите изтъкват различията между отделни­те продукти, обширното проучване на едно американско потребителско списание стига до извода, че: „Всички шампоани по задоволителен начин постигат това, което се очаква от тях на първо място. Те премахват от косата мръсо­тията и прекомерното омазняване. Също така всички продукти придават на косата добра ус­тойчивост, независимо дали фирмената рекла­ма е обещавала особени свойства в това отно­шение (по-еластична, по-гъвкава, по-бухнала)“. Заключенията на американските защитници на потребителите могат да се отнесат и спрямо Германия и Австрия. Различия има преди всичко по отношение на вида и количеството на изми­ващите вещества. За често измиване те тряб­ва да бъдат особено меки, което не винаги се спазва.

Шампоаните за суха коса съдържат по-малко и по-меки измиващи вещества отколкото други­те. И освен това за устойчивост на косата – до­пълнителни съставки като масла, пантенол и кватерний.

Шампоаните за мазна коса съдържат 12 до 15% измиващи субстанции и по-малко компоненти за придаване устойчивост на косата. И понеже върху мазната коса шампоаните образуват по-малко пяна, към тях са добавени и известно ко­личество пенливи вещества.

Шампоани за нормална коса: при тях съотноше­нието между съдържащите се измиващи веще­ства и субстанции за устойчивост е приблизи­телно средното между това в шампоаните за суха и мазна коса.

Съвети за измиване на косата

-Ежедневното измиване на главата не вреди нито на нормалната, нито на мазната коса. От това косата не се омазнява повече.

-Изберете мек шампоан, съответстващ на типа на вашата коса (суха, мазна или нормал­на).

-По-скъпите шампоани не са непременно най- добрите. Забравете рекламите, основаващи се на равнището на pH: всички шампоани са съобразени приблизително с равнището на pH на кожата.

-Обикновено е достатъчно еднократното из­миване с шампоан.

-Изплаквайте косата обилно с вода и при то­ва пет пъти по-дълго отколкото при сапунисване.

-Внимателно изсушавайте косата си, най-добре на въздух. Горещият въздух на сушоара може да й навреди.

Боя за коса

Около 20% от австрийците и немците използ­ват химически препарати за оцветяване на ко­са. Обикновено се използват т.нар. оксидиращи бои. При тях косата се подлага на една доста вредна процедура: за да навлезе боята във вът­решността на косъма, косата предварително трябва да бъде накисната със силно алкално ве­щество. За някои оцветяващи средства се подозира, че прониквайки в нищожни количества през кожата в кръвообращението, благоприят­стват образуването на рак. Също така честа­та употреба на боя за коса може да предизвика алергии. В това отношение засегнатите са пре­димно учениците на фризьорите.

Много по-безобидна за косата алтернатива на оксидиращите бои са естествените оцветите­ли като къната и чаят. Техният недостатък оба­че е, че козметичният ефект не е твърде задо­волителен. Парадоксално е, че оптически тези вещества въздействат не особено „естест­вено“.

Трайно къдрене

При трайното къдрене косата се омекотява с някакъв химически препарат, след което се оформя и накрая се фиксира с оксидиращо веще­ство. Когато се извършва правилно, трайното къдрене обикновено не вреди на косата. Твърде честото къдрене или твърде силното изрусява­не могат да предизвикат цъфтеж на косата, разделяне на краищата на космите. В този слу­чай не може да се направи нищо друго освен да се изрежат краищата на косата.

Балсами

Балсамите за коса правят косата след измиване по-податлива за фризиране и я правят да из­глежда no-лъскава и по-гъста. Обикновено балса­мите са смеси от масла, емулгатори и смоли. Та­зи смес полепва като тънък филм около външ­ния слой на косъма.

Гел за коса

Хората, които искат да носят косата си повдиг­ната посредством гелове за коса, не поемат ни­какви рискове за здравето си и не вредят на косата си. Немското анкетно списание навсякъде е констатирало задоволителни или добри оцен­ки за геловете за коса.

Пяна за бръснене

Около 60% от мъжете в Германия използват са­мобръсначки. За мокрото бръснене се използ­ват главно удобните пени за бръснене, които обаче са вредни за околната среда. Като изтлас­кващи газове те съдържат често химикали от рода на бутан, пропан или диметилетер, които се натрупват в атмосферата.

Ето защо вместо пяна за бръснене на мъжете се препоръчва да използват сапун за бръснене или крем за бръснене.

 

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.